I fonghes, creatures fantastiches

Data

17 de agost 2017

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
N mond misterious e da marevea, che ressèna l’ambient e la tera
Se acà milions de egn i extraterestres aessa chierì n pianet per jir a fonghes, la destinazion miora fossa stat la tera.
Aldò di studiousc, inant che rue i èlbres, nosc pianet era corì da fonghes granaces. Amò anché l’é i organismes più gregn che troon en natura. L più gran organism che vif su la tera l’é n fonch de la foresta de l’Oregon che cour 2200 acri di foresta. Amò dant dai dinosaures, dant dai anfibies, la tera l’era l pianet di fonghes. N’é de granaces e de microscopiches; n’é mile e mile e i cresc daperdut, te la formes più desferentes.
Zenza i fonghes no fossa vita su la tera. I troon praticamenter daperdut, te tera, te l’aria, te l’èga, te la magnadiva, te la cèses e ence ti vivenc, besties e ence omegn.
Pìcoi organismes vif su la pel e daìte de nosc corp, adertura te n numer che l’é diesc outes maor che chel de noscia zelules. Se trata de bateres, fonghes, virus che se à svilupà e evolù ensema al corp olache i é loghé, per chel che i à n ruol spezifich e emportant per la sanità.
La Banca del Temp ladina endreza na sera de informazion dal titol “I fonghes, creatures fantastiches; n mond misterious e da marevea, che ressèna l’ambient e pascenta la tera.
Na sort de viac te anter chisc esseres amò en pèrt descognosciui: de tropes no se sà nience amò delvers a colun regn che i partegn.
A ne rejonèr de chest tem interessant sarà la d.ra Cristina Carpano da Vich, laureèda en tecniches erboristiches a l’università de Torin. L’apuntament l’é en jebia ai 24 de aost da les 20.30 te sala del Consei de Comun de Poza.