Sport

media/k2/galleries/8578/thumbs/TrialONLINE.jpg
31 de otober 2018

A Poza… sul fil de l’equilibrie

Ai 30 de setember e ai 14 de otober Poza ge à dat alberch a doi endesfides dassen enteressantes per i pascioné de trial
Fajon n pas endò. En jebia ai 30 de setember se à coret na garejèda de bike-trial a Poza, che valea desche ultima proa del Campionat Talian 2018. Dut l’é stat positif, con l temp che l’é stat seren e i 57 riders che à podù se goder l’endesfida endrezèda dal Motoclub Rode a Motor. Passa 20 joegn atlec fascegn del team “Rode a Motor” à tout pèrt a chest event, segn del gran lurier che ti egn l’é stat fat te val te chest setor sportif.

Con la gaissa che scialdi se porta ite l President del ...
media/k2/galleries/8537/thumbs/PaveiONLINE.jpg
27 de otober 2018

Bon scomenz per i Pavei d’Arjent

L’é tacà la sajon de la garejèdes per nesc atlec del Val de Fascia Artistico Ghiaccio e l’é ruà i prumes podies e resultac a Trent, Pinzolo e Budapest. Anché e doman i Pavei se moscia a Cortina tel Stadie Olimpich
Coi prumes de otober l’é tacà la sajon agonistica de noscia balarines e balarins del Val de Fascia Artistico Ghiaccio Pavei d’Arjent, che chest an à desche ensegnantes Adele Battisti e Olga Babitskaya, na alenadora russa che à jà lurà con la sozietà acà desvalives egn.

La pruma garejèda é stata a Trent ai 6 e 7 de otober. Per la pruma pèrt del campionat Trivenet de fascia interregionèla e nazionèla a se dèr jù en pista la sabeda l’é stat Elisa Planchensteiner e Micol Testor e la domenia l’é ...
media/k2/galleries/8536/thumbs/Balon.jpg
26 de otober 2018

L Fascia terzo en classifica

Venta dassen emportanta chela che i bec de mister Chelodi à portà a cèsa en domenia passèda contra l Giovo. Ampò te la squadra se sent la mencianza de n “bomber” 
Se dijea che l vent aessa cognù mudèr per dèr na drezèda a la sajon del Fascia. De segur podon dir che en domenia passèda sul ciamp Cotura de Vich, l vent sofièa dalbon e l Fascia à venciù.

Se l’é mudà deldut o no, se l vedarà te chest ultim meis de jech.

Na venta, chela contra l Giovo, vadagnèda soraldut aldò del jech desmostrà tel secondo temp, olache i ladins à schicià i aversaries e abù trei o cater bona ocajions aldò de la trates de Matteo Lorenz, Gianni Riz e Lorenzo Rasom, fora de pech o ...
media/k2/galleries/8489/thumbs/CristoforoDebertolONLINE.jpg
21 de otober 2018

La mior partida del Fascia

I jiadores de mister Chelodi à serà sù en parità contra l Solteri. Anché domarena na neva endesfida a Vich contra l Giovo
Belebon de spes canche la robes no les carenea descheche se volessa, se se taca a la malasort ma, a ge pissèr delvers, se troa semper ence la vera caujes de che che no va.

Coscì l’é stat ence te la ultima partides del Fascia Balon, olache a chierir delvers se à troà che anter n eror del portier, un del defensor e un de l’atacant, fosc la sort, mala o bona che la fosse, se la podea meter da na man.

Enstouta ampò, canche dò na partida jièda delvers, olache se à ence padì ma se à tegnù bot, dò ...
media/k2/galleries/8495/thumbs/HockeyONLINE.jpg
20 de otober 2018

Partides scombatudes, mile emozions

N auter week-end de hockey l’é ruà a sia fin. Descorion i resultac fascegn te la categorìes mendres
Ence chel di 13-14 de otober l’é stat n fin de setemèna pien de partides de hockey che à vedù bec de vigni età tor pèrt a la endesfides zenza tema e con la voa de venjer e defener i colores de sia mondura. Chi che se à regolà de brun e bianch per tegnir aut l’inom de Fascia se à bon sproà, con bona prestazions e partides dassen scombatudes.

Chel che cognea esser n dopie confront anter Fascia e Fiem se à mudà te na partida soula ajache l’endesfida de l’U.13 é stata sburlèda.

L team U.15 te sia ...
media/k2/galleries/8453/thumbs/CiokVedeler_Manfroi.jpg
17 de otober 2018

Ciok Vedeler, “nef” suzess

Ai 6 de otober se à coret la Ciok Vedeler, garejèda de corsa endrezèda a Soraga ruèda a la 9^ edizion
En sabeda ai 6 de otober, sot n temp no massa bon, l’é stat la Ciok Vedeler de Soraga, cronoscalata amatorièla ruèda chest an a sia 9^ edizion.

I atlec i é ponté via da mesa les 3 aló dal ciamp sportif de Soraga e i se à sproà su n percors de 3,41 chilometres con beleche 600 metres de dislivel. 47 l’é stat i coridores che é rué al travert dò na fadìa, tel pior temp, de 53 menuc.

A avenjer la garejèda é stac Simone Manfroi e Marghit Zulian.


Lejé l’articol entriech coi resultac su la Usc nr 40 ...
media/k2/galleries/8444/thumbs/UpADOwnONLINE.jpg
15 de otober 2018

La Fascia Up&Down à serà sù la sajon

Descorion la emozions e i resultac de la garejèda de l’Atletica Fascia 08, stata te Fascia ai 30 de setember
En domenia ai 30 de setember te na bela giornèda de soreie l’Atletica Fascia 08, sot la direzion de sie president Luciano dalle Mulle, à endrezà na garejèda de corsa, la Fascia Up&Down ruèda a sia 6^ edizion. N event che ge à dat l met ai coridores de se meter amò n’outa a la proa, tant a na vida individuèla che te na gustegola stafeta mista, de ic o de eles.

Na fadìa tachèda aló dal tendon de Poza, con l cambie per i stafetisć a Cianacei e l travert endò da nef a Poza.

Anter i protagonisć ...
media/k2/galleries/8428/thumbs/HockeyMarcoFelicetti.jpg
13 de otober 2018

Hockey mender, la giacia se fèsc fersa

L’é tacà oramai duc i campionac mendres de hockey, con l Fascia empegnà te vigni categorìa, ence de gra a la colaborazion con l’Hc Alleghe
Con l passèr de la setemenes l’hockey a ciapà a man a man l sgol, con i campionac che é ponté via un dò l’auter. Tel week end anter i 6 e i 7 de otober à tacà via ence i campionac mendres U. 13 e U. 15. Volon donca descorir i prumes resultac del Fascia e chel che speta i picoi Falcons ti dis che vegn.Lejé l’articol con duc i resultac su la Usc nr 40 stampèda ai 12 de otober

media/k2/galleries/8426/thumbs/BalonMichalePezzei.jpg
13 de otober 2018

Chest’outa no la é jita...

I ladins se à lascià fèr jù da la Bolghera
Perder partides desche chesta, l’é dassen da no creer. Contra n aversarie tant schiet da no esser bon de meter ensema cater passajes un dò l’auter, ciapèr n gol l’era jà na desfata, ma ruèr al nonanteisem menut zenza esser bogn de n fèr ite, dalbon l’é n dejaster.

E pissèr che dò nience n menut Gabriele Riz aessa abù l met de portèr sobito i ladins en vantac ge dajan a la partida n’autra direzion ma, soul contra l portier ghest, l se à fat ciapèr da la prescia trajan l balon fora de usc. ...
media/k2/galleries/8433/thumbs/Bildschirmfoto_2018-10-11_um_20.51.33.jpg
11 de otober 2018

L jëunn de Puster Jannik Sinner pierd contra Constant Lestienne

N juebia ai 11 de utober sa sëira iel stat la partida danter l matador raionel Sinner, de permò 17 ani, contra l franzëus Lestienne. La partida fina via dala 20.51. Do n prim set valivà ora, ulache deguni ne à dat ju n juech, iesen passei al tie break: Sinner ie stat bon de ti vester a Lestienne: do doi codles de set ova l franzëus valivà ora, ma Sinner à desmustrà de avëi nierves y persunalità de n grant, vencian l tie break y nscila l set: 7 a 6 per Sinner. N bon tennis ie unì mustrà tl ...
media/k2/galleries/8432/thumbs/Bildschirmfoto_2018-10-11_um_18.37.32.jpg
11 de otober 2018

Filip Schenk arjuma de puech na bedaia olimpica

Nchin dan l’ultima disciplina, che fova chëla de sveltëza “lead” – perauter la spezialità dl atlet de S. Cristina – fova Filip sun la drëta streda per vëncer na bedaia pra i Juesc Olimpics di Jëuni a Buenos Aieres Arpizeda sportiva - N mierculdi ai 10 de utober 2018 ova i sies finalisć dl’arpizeda sportiva da s’la fé ora per la bedaies, che univa sëurandates mé per la cumbinazion. Scumencià àn cun la “speed”, ulache l ie for doi arpizadëures che se mesura sun doi vies una dlongia l’autra. ...
media/k2/galleries/8407/thumbs/Bildschirmfoto_2018-10-10_um_18.45.00.jpg
10 de otober 2018

Gran sport y bela atmosfera pra i Nternaziunei de Tennis a Runcadic

Jannik Sinner de Sanciana/Innichen se fej unëur pra l debut pra l gran turnoi nternaziunel, te si edizion de iubileum de 20 ani, desfrutan a puntin la Wild Card tl tabelon prinzipel. L ie for n bon publich pra l gran ATP-Challenger de Runcadic Tennis Runcadic - L’atmosfera ie coche for particulera, ntan l turnoi nternaziunel de tennis. Mo deplù n merdi, ulache l ie unit adalerch truepa jënt de Gherdëina, ma pona sambën nce da Puster ca, a ti cialé al matador raionel Jannik Sinner, l jëunn de ...
media/k2/galleries/8364/thumbs/FasciaBregenzONLINE.jpg
07 de otober 2018

L’hockey ladin stenta a fèr ponts

La ultima doi partides de vigni squadra ladina te l’AHL à portà demò 5 ponts su 18, segn che ge vel miorèr
La sajon de hockey la é scomenzèda da mingol e, pian pian, taca a vegnir fora vèlch resposta da la classifiches. Per desfortuna, a vardèr la situazion dò cinch partides jièdes, la trei squadres ladines che tol pèrt al campionat de Alps Hockey League no à amò troà n bon pas, soraldut per chel che vèrda l’HC Gherdeina e l’HC Fascia Falcons.

En mercol ai 26 de setember la squadra fascèna à jià al Scola de Dèlba de contra al EC Bregenzerwald, se vadagnan la pruma vitoria de la sajon. No na venta ...
media/k2/galleries/8363/thumbs/FasciaCornacciONLINE.jpg
06 de otober 2018

L Fascia à batù la Cornacci

Trei ponc porté a cèsa con merit che dèsc la gaissa de poder fèr amò miec te la endesfides che vegn
Se cognea ge dèr seghit a la pruma venta tel campionat e coscì la é jita. Dò i trei goi fac ite a la Solandra, i ladins à batù col medemo resultat ence i aversaries fiemaces de la Cornacci.

L prum chèrt de ora i patrons de cèsa é ponté via a mile, no ge lascian fèr l jech che i volea ai fascegn. Aboncont chesta gran gaissa ge à portà pech a chi da Tieser ajache la defendura à semper controlà delvers i atacanc aversaries.

Al venteisem menut Luca Trottner à portà en vantac i bec de mister ...
media/k2/galleries/8334/thumbs/MondiaiONLINE.jpg
04 de otober 2018

Endesfida anter i miores joegn del mond sui portoes de Fascia

De firé del 2019 noscia val ge dèsc alberch ai Mondièi Junior, l più emportant event de schi per joegn. Na ocajion de gran valuta che auza fora la capazitèdes de endrez de noscia jent e fèsc aprijièr nosc teritorie
Fascia é vertia a ge dèr alberch al più emportant event de schi per i joegn. Dai 18 ai 27 de firé sui portoes de Poza e sun Sèn Pelegrin vegn metù a jir la 38^ edizion di Campionac Mondièi Junior, che vedarà se endesfidèr 500 atlec under 20 de 50 nazions per l’assegnazion de 11 titoi de campion del mond e 33 medaes.

L Skistadium de Aloch ge darà alberch a la garejèdes tecniches, la Volata sun Sèn Pelegrin enveze a la competizions asveltes. A Cianacei ai 18 de firé l’é pervedù la zerimonia de ...
media/k2/galleries/8327/thumbs/TriraceONLINE.jpg
02 de otober 2018

La Trirace Dolomites rejona ladin

Oberbacher e Felicetti gregn protagonisć de la garejèda che se à dejout te Fascia ai 23 de setember
En domenia ai 23 de setember l’é stat la Trirace Dolomites, triathlon atipich ruà chest an a sia seconda edizion. Endrezèda te Fascia dal Pellegrin Ciclyng Team con l sostegn di Comuns de Soraga e de Cianacei, la garejèda é stata n gran suzess. La proa pervedea de fèr più che una fadìa, e ence più che does, metan i atlec a se la fèr fora te trei desvaliva spezialitèdes: skiroll te la pruma sezion da Soraga a Cianacei, roda da strèda te la seconda enscin al Pas Pordoi e, tinultima, na corsa fin ...
media/k2/galleries/8313/thumbs/Pruma.jpg
01 de otober 2018

La pascion di campions

La sajon de roda da mont del Fascia Bike se à serà sù con na bela festa che à vedù pascioné de sport de vigni età pedalèr ensema te val.
Fadies e sodesfazions. Con la fin de l’istà 2018 l’é ruà al termen ence na sajon empegnativa per l Fascia Bike, fata de proes senestres che à dat vèlch despiajer e gran legrezes. Con l temp freit che à oramai avert si ujes l'é ruà l temp de sturtèr sù. Coscita, en domenia ai 23 de setember la sozietà à dezedù de serèr sù con na bela festa, ruèda na setemèna dò de la scomenzadiva “In sella con fiore 2018”, tradizionèla gionèda dedichèda a la memoria de Fiorenzo ...
media/k2/galleries/8314/thumbs/3EsseONLINE.jpg
30 de setember 2018

Festa finala per la 3Esse de Soraga

Bec e genitores se à godù fora l Pas Nigra te na bela dì che à serà sù la sajon de agonism e spas.
- Se à serà su l’atività de la roda da mont de la 3 Esse de Soraga e en sabeda ai 22 de setember, per festejar, duc i atlec se a troà fora l Pas Nigra da la Frommer Alm.

L program pervedaa de jir co la roda te la pista de downhill che rua fin ju a Neva. I bec é jic su e ju n muie de oute e i più picui, che i à fat doi oute l percors più gran, i é resté al bike park de domarena.

I à passà na dì speziala, con n muje de sauc e musciatade. Ence genitores e familiares era n muie engaissè, beleche ...
media/k2/galleries/8288/thumbs/mareoeres.jpg
27 de setember 2018

Chidlé: le Mareo Ëres n’é nia plü

Scebëgn la scuadra feminila dl chidlé de Mareo á l’ann passé davagné le campionat, ne n’éra iniann nia plü ala pert.
En chësc de á metü man le campionat nü dles scuadres dl chidlé. Tla Val Badia êl l’ann passé ciamó trëi scuadres: le Mareo I y Mareo II pro i ëi, le Mareo Ëres pro le cërtl feminil. Iniann n’é les ëres indere nia plü ala pert, y chësc scebëgn che ares â l’ann passé davagné alingrana le campionat, fajon le salt tla categoria A. I un damané do pro Simon Complojer, ostí jonn da Runcac a Al Plan, olache al é la chidlara y la sënta dla Uniun dl Chidlé. Al nes á dit döes motivaziuns che les ëres n’á ...
media/k2/galleries/8273/thumbs/CronoscalataFasciaBike.jpg
23 de setember 2018

Con la roda envers l travert

I atlec del Fascia Bike Racing Team à serà sù n auter week end de garejèdes
A na setemèna de distanza da la garejèda de cèsa, la Val de Fascia Marathon che à regoet gregn compliments per l nef percors, i atlec del Fascia Bike i à endò da nef tout te man sia roda e i se à petà te neva endesfides. En domenia ai 16 de aost la mondures neigres e brunes se à spartì per ge fèr front a desvaliva garejèdes, se sproan ence te spezialità desferentes.

L Fascia Bike Racing Team se à dit content de poder envièr anché, domenia ai 23 de setember, duc i amisc, i sostegnidores e i ...