Fascia

media/k2/galleries/4734/thumbs/Under19_FassaFalcons.jpg
29 de merz 2017

I bec de l’Under 19 venc Gara 1

I Falcons sera sù la pruma partida de la semifinèla per 8 a 1. L Gherdëina enveze l pert.
Al Gianmario Scola de Dèlba ansera (mèrtesc ai 28 de mèrz) se à binà n gran publich per sostegnir la squadra fascèna te la Gara 1 de la semifinèla de campionat contra l’Alie. L prum temp fenesc per 1 a 1 con la rei fascèna de Andrea Odorizzi e l secondo per 3 a 1 enstouta con la rees de Andrea Ploner e Nik Trottner. Tel terzo temp i bec del coach Andrea Galeazzi jia amò miec e te pech rua l 4 a 1 con Gianluca March e dapò na lingia de rees (de Andrea Odorizzi, Sebastiano Rossi e amò doi de ...
media/k2/galleries/4731/thumbs/Foto_Crousc_Checena.jpg
29 de merz 2017

Cors per volontères de la Crousc Checena

L nec cors é avert a duc chi che à 14 egn compii e l vegn prejentà en mercol ai 29 de mèrz da sera, tant a Moena che a Vich.

En mercol ai 29 de mèrz, te la doi sentes de la Crousc Checena de Fascia, a Vich te Piaz Jan Batista Massar 7 e a Moena te Strada Riccardo Loewy 86, vegn prejentà n nef cors de formazion de basa per volontères. L cors é avert a duc chi che à compì i 14 egn e per aer duta la informazions se pel se scriver ite jan sul sito www.gaia.cri.it opuramenter chiamèr te una de la doi sentes de Fascia: Vich al numer 0462.764266 o Moena al 0462.573166.

La Crousc Checena tol l’ocajion ence per recordèr che ...
media/k2/galleries/4727/thumbs/R1_1Azzurri7IMG_6604NMianaAptFassa.jpg
27 de merz 2017

I miores atlec “azzurri” te Fascia

Per i Campionac Taliegn assoluc de schi alpin chisc dis te Fascia, i raprejentanc de la Fisi se complimentea coi atlec taliegn de Copa del Mond.
Chiara Costazza, Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Stefano Gross, Manfred Mölgg, Peter Fill, Dominik Paris, Manfred Mölgg, ma ence la neocampiona del mond junior, Laura Pirovano.

L’é chisc i campions che vegnarà zelebré, ai 28 de mèrz da les 15 al Chalet Cima Uomo sun Pas Sèn Pelegin, endèna la conferenza stampa de bilanz del projet “Piste Azzure” 2016-2017 per l’arcedament de la Nazionèla de schi alpin te Fascia. Chiò sarà l president de la Fisi talièna, Flavio Roda; l president ...
media/k2/galleries/4725/thumbs/IMG_9042.jpg
26 de merz 2017

I egn de la vera a Ciampedel

Raffaele Rizzi de Teodoro, tras la letres de sie besaves, ne porta dant n toch de istoria de sie paìsc ti egn senestres desche l 1915.
Enstadì te noscia redazion a Sèn Jan l’é ruà Raffaele Rizzi de Teodoro da Ciampedel che l ne à contà vèlch curiosità de la vita de si antenac, testimonianzes de chi egn te Fascia.

“De mie besaf Jangere – disc Raffaele – aon n codejel olache el scrivea canche l’era melitare dal 1889 al 1891. Te chi m eisc l’era a Trent al Ciastel del Buonconsiglio, enveze ti egn de la Pruma vera, canche l’aea sui 45 egn, l’era sal Fanch sun Sèn Pelegrin. Tel codejel l scrif di egn a Trent, ma ite l’é ence ...
media/k2/galleries/4726/thumbs/14449010_1082721015180620_5354167168373335321_n.jpg
25 de merz 2017

N cors de Jocolerìa te Fascia

A la fin del meis taca l cors, del Pian joegn La Risola, per emparèr a fèr n muie de jeghes de abilità con n maester de esperienza internazionèla.
Co l’an nef rua i neves projec firmé La Risola. Se pel defat jà se enscinuèr ite tel prum projet che vegn metù a jir da Tommaso Dondio, Thomas e Martin Pederiva e Thomas Zulian en colaborazion co la Parochia de Poza. L’à inom “Circensema” e l’é n cors de jocolerìa per i joegn/joenes anter i 14 e i 19 egn; ic arà l met de emparèr a fèr rodolèr balines, fazolec, cheiles, a fèr jeghes de equilibrie, ma ence a far sù piramides umanes, a enjignèr trampoi e a i goernèr, a jir col monocicle zenza ...
media/k2/galleries/4714/thumbs/FilippoDebertol.jpg
23 de merz 2017

L Giro de la Tèlia te Fascia

L Comitat de endrez l’é tel pien del lurier per la tapes de mé a Cianacei e Moena.
Ai 24 e 25 de mé rua te Fascia l 100° Giro d’Italia. La 17^ tapa da Tirano a Cianacei, ai 24, portarà i coridores, dò 219 chilometres, al travert tel paìsc fascian; la 18^ frazion, l tapon dolomitich da Moena a Ortijei, pontarà demez proprio tel zenter del paìsc, per passèr fora duta Fascia, ruèr sun Pordoi, l jouf che à segnà la storia del Giro, e jir dapò sun n percors de 137 chilometres fin a Ortijei, passan per Fauzarech, Valparola, Gherdena, Pinei, Pontives e tapa tel paìsc gherdener. N ...
media/k2/galleries/4695/thumbs/Pianta_1.jpg
22 de merz 2017

Pericol te Fascia per na neva pianta!

L’à inom “pànace di Mantegazzi” e la fèsc gregn dans se te la toces. La é stata troèda ence te n vidor a Ciampedel.
L’Ofize forestal de Ciavaleis fèsc a saer che te la valèdes de Fiem e Fascia l’é stat segnalà la prejenza de la “pànace di Mantegazzi” o “pànace gigante” na pianta che se tocèda produsc sfogores e ferides ence grieves e pericolouses per la sanità de l’om.

De chesta piantes n’é stat troà fora per Fiem, su per i ruves anter Ciavaleis e Tieser; a Belamont su per l bosch e vejin a la cèses e a Panevelge.

Te Fascia enveze n’é stat troà a Ciampedel, te la vanesa de n hotel che la é jà stata derejèda, ...
media/k2/galleries/4692/thumbs/Sala_eles_autramenter.jpg
20 de merz 2017

Istituzions e comunanza adum per l’ospedèl

Te la scontrèda dedant a passa 1000 jent l’é stat metù dant rejons, emprometudes, limic e tentatives de soluzion. No l'é mencià la contestazions, ma per arjonjer obietives concrec ge vel lurèr ensema.

I era de passa 1000 en domenia domesdì al palacongresc de Ciavaleis, rué da duta la valèdes de la Veisc – e en ptuma fila na liongia de femenes autramenter - per scutèr la respostes de l’assessor a la sanità de la Provinzia Luca Zeni e del diretor generèl de l’Azienda Sanitèra de Trent Paolo Bordon, sul davegnir del partiment de nasciuda de Ciavaleis.

Na scontrèda emportanta, olache noscia comunanzes à desmostrà responsabilità e maturità ma, travers si raprejentanc istituzionèi e travers la ...
media/k2/galleries/4688/thumbs/tabela_Soraga.jpg
17 de merz 2017

Soraga doventa “di Fassa”

L mudament vèl demò per l’inom talian. I sentadins no cogn mudèr i documenc personèi.
Soraga muda inom e doventa Soraga di Fassa. Se trata de n mudament che vèl demò per l’inom talian ajache chel fascian resta dutun Soraga. Aldò de la lege regionèla nr 3 di 23 de firé del 2017, con efet dai 15 de mèrz del 2017, l Comun à jà defat ciapà l nef inom. Lo à fat a saer con n comunicat l’ombolt Devi Brunel che recorda che a chesta vida ge é stat dat éjit a na delibera del Consei de Comun di 29 de firé del 2016 canche i conseieres duc d’acort aea domanà che vegne mudà la denominazion ...
media/k2/galleries/4656/thumbs/DelegazioniFassaDavos.jpg
16 de merz 2017

Fascia ai Mondièi junior de schi alpin te la Svezia

Na delegazion del comitat di Campionac 2019 la é stata te chisc dis a Åre per ilustrèr la carateristiches de noscia val dal pont de veduda organisatif e di portoes.
Na delegazion del comitat di “Campionac del Mondo junior de Schi Alpin Fascia 2019” la é sgolèda chisc dis passé enscin a Åre te la Svezia olache l’era en cors la competizions juniores 2017. L’era fora l president del Ski Team Leonardo Bernard, Cristoforo Debertol de l’Apt de Fascia, l vizepresident del comitat Renzo Minella e l canzelist Filippo Bazzanella.

L’obietif de la vijita l’era cognoscer l’endrez di Campionac de Åre, ma ence prejentèr noscia valèda ajache proprio te Fascia te vèlch an ...
media/k2/galleries/4655/thumbs/Cabines_Ciampac_2.jpg
15 de merz 2017

La Ciampac l’à cernù la cabines

Chisc dis passé l’é stat dezidù l nef model de la neva cabinovìa. L’impiant e i portoes de Ciampac i sarà averc, desche te duta Fascia, enscin ai 2 de oril.
La sarà metuda sù ta Dèlba la pruma cabinovìa de neva generazion D- Line de la firma Doppelmayr che con 205 novitèdes, 31 inovazions e 14 neves brevec l’é l nef pont de referiment tel mondo di impianc portamont per comodità de viac, tecnologìa e ence per l pech rumor che la fèsc.

Con la fin de chesta sajon da d’invern la Ciampac, sozietà vidèda dal president Tullio Pitscheider, la tacarà i lurieres sun duta l’area: al post de la forenadoa atuèla Dèlba-Ciampac, vegnarà fat na cabinovìa, e sa ...
media/k2/galleries/4650/thumbs/Nadia_Sebastian_online.jpg
14 de merz 2017

Prest te Fascia ciampes de sièla e formenton desche n’outa

Sebastian Ghetta e Nadia Pitto da Vich à tel cef n bel projet per coltivèr desvaliva sorts de bièves descheche vegnìa fat tel passà, per chest i domana la desponibilità de tor a fit terens.
Sebastian Ghetta de Soreie e Nadia Pitto de Fiores, doi firmes da Vich che te sia ativitèdes les porta inant prinzipies e valores de la natura, da pech i à tacà a ge lurèr dò a n projet che se met dant de recuperèr e de durèr varietèdes veies de bièves descheche vegnìa fat n’outa chiò te nosc raion. Nesc giaves metea jù apontin chesta desvaliva sorts de forment, bones almoto de se adatèr al clima e segures desche rendiment, che les vegn sù sorì zenza cogner ge stèr tant dò, ence se les domanèa ...
media/k2/galleries/4646/thumbs/Orientown_2017_3.jpg
13 de merz 2017

Dut vertech per “Orientown“ la Zità di sensc

En lunesc ai 13 de mèrz da les 4 domesdì te Istitut Ladin a Sèn Jan vegn inaudà la neva mostra scientifica de la Scola de Fascia.

Ai 14 de mèrz l’é l Pi greco day e te Scola Ladina de Fascia l’é dut vertech per l’inaudazion de na neva mostra scientifica, che chest an jirà a fon su l’argoment di 5 sensc, i struments che l’om l’à per cognoscer l mondo e se mever sun chest.

Te la mostra “Orientown, la Zità di Sensc”, i vijitadores vegnarà porté a descorir particolaritèdes e curiositèdes su vista, tast, gust, snesa e ureia e aldò de chest i arà l met de pissèr ence a coche la neva tecnologìes, la matematica e l’èrt pel dèr l ...
media/k2/galleries/4645/thumbs/IMG_4659.jpg
11 de merz 2017

I studenc fascegn de robotica va a Pamplona!

L grop “Gome Neve” de la Scola Ladina l’à tout pèrt a la finèla nazionèla del First Lego League e l se à vadagnà l’azess a n contest european.
Gran sodesfazion per i joegn studenc de la Scola Ladina de Fascia che ai 3 e ai 4 de mèrz i é stac a Rorei a la finèla del concors internazionèl de robotica First Lego League.

Con n robot dut ladin i studenc é rué al 10° post assolut a livel nazionèl e i se à vadagnà la partezipazion a n contest a Pamplona. Sie lurier scientifich perveit ence n projet da realisèr te Fascia en colaborazion con enc e istituzions su l’emportanza di ucìe per la soravivenza de n teritorie.

Depiù su La Usc stampèda de ...
media/k2/galleries/4651/thumbs/Scontreda_PAT_RaprejentancFiemFascia_Ospedel.jpg
10 de merz 2017

L’ospedèl no pel serèr

Insnet, da les 18.00, na manifestazion pazifica de la jent domana che vegne endò avert l partiment de nasciuda.
I se à mobilità de n muie, jent, sociazions, raprejentanc istituzionèi e politics, per fèr sentir forta la ousc contra la dezijion del diretor general del Minisèr de la Sanità Andrea Urbani che ge à comunicà enstadì a la Provinzia de Trent che l partiment de nasciuda de Ciavaleis cogn serèr. “No l’é la condizions per l tegnir avert – disc l parer ruà da Roma – ajache no se é stac bogn de arsegurèr n numer de dotores di bec con competenzes spezifiches de neonatologìa che fae n servije de vèrdia ...
media/k2/galleries/4610/thumbs/20170227_161117.jpg
05 de merz 2017

Sènt’Ugèna vèrda via noscia bela val!

I scolees de la populères de Fascia à metù fora de bie lurieres te sala de consei de comun de Vich en ocajion de la sègra de la Patrona de la val.
A Vich te sala de Consei de Comun fèsc bela parbuda tel chèder de na mostra-concors i bie dessegnes e i scric che i scolees de la classes terzes, quartes e quintes de la populères de Fascia, da Moena a Cianacei, i à realisà en ocajion de la sègra de Sènt’Ugèna. La scomenzadiva é stata metuda a jir per endrez de la Pro Loco de Vich con la colaborazion del Comun general e de la Scola de Fascia, aldò de la volontà de valorisèr più che l’é meso la Sènta Patrona e de ge passèr ai più joegn i valores ...
media/k2/galleries/4607/thumbs/Carnascer_2017_Moena1.jpg
03 de merz 2017

Mèscres e cères per l Carnascèr te Fascia

Te duc i paìjes de la val l’é stat festejà l temp più mat de l’an con usanzes e tradizions, ma ence con ironìa e modernità.
Da Dèlba e Penìa, olache i à tacà da Sèn Antone, enscin ja Soraga e Moena, olache i à fenì l mèrtesc gras, ju per duta Fascia l’é stat festejà con cères e patofies più o manco de tradizion.

media/k2/galleries/4606/thumbs/Ilaria_Chiocchetti_teater.jpg
02 de merz 2017

Col teater me sente viva

Intervista a l’atora da Moena Ilaria Chiocchetti che é stroz per l Trentin con l projet “L’arte della commedia – ieri e oggi” de la Cofas con na pèrt ence per ladin.
L teater l’é l’argoment de chest an de l’Aisciuda Ladina. L Comun general ge dedicarà na setemèna entrìa e i gropes de teater de noscia val portarà dant sia comedies a la comunanza de Fascia. La Usc ge à fat na intervista a Ilaria Chiocchetti del Pelin da Moena che se pel dir sie una de la persones con più esperienza de teater te val, tant da atora che da regista. Te chest moment la é dò che la se dèsc jù te n projet de teater empegnà de la Cofas ge dajan ousc a doi pèrts te “L’arte della ...
media/k2/galleries/4577/thumbs/Soracuerta_Guant_1_2.jpg
26 de fauré 2017

Ades nosc “Guant” l’à ence duc si ornamenc

L’Istitut Cultural Ladin à prejentà l secondo volum de la gran publicazion che, dò aer moscià l’evoluzion del guant e si segnificac identitères, l’à documentà ades ence fornimenc e òres
L’Istitut ladin “majon di fascegn” à cernù la dì de la Patrona de Fascia, Sènt’Ugèna, per ge dèr l batum al secondo frut de la gran enrescida storich-etnografica sul guant fascian.

En jebia ai 16 de firé te la sala Heilmann del Museo, dedant a n muie de fascegn, e tropes de chisc regolé en mondura, l’é stat prejentà l secondo volum del liber “Guant. L’abbigliamento tradizionale in Val di Fassa”.

La publicazion tol ite 270 piates de descrizions, schedes, retrac veies e fotografìes ...
media/k2/galleries/4571/thumbs/IMG_8500.jpg
26 de fauré 2017

La Mègnes Telemark

N grop de joegn da Ciampedel e Cianacei i à metù sù n grop de pascioné del schi dal ciucegn desleà.
Da vèlch invern te la Val de Sora l’é atif l grop de amisc “La Mègnes Telemark”. Sion jic dai camponents e ge aon domanà se podane scriver zeche de ic su La Usc di Ladins.
Chisc dis passé se aon binà a La Stua di Ladins a Cianacei e i ne à contà del grop. En chela dì l’era Michele “Micel” Valeruz del 1989, Filippo “Pippo” Romano del 1992 e Alberto “Albi” Valeruz del 1991. Tel grop l’é ite dapò Sergio “Ceio” Davarda da Ciampedel del 1983; Simone “Simon” del 1982, che à endrezà l’intervista e fra ...