Fascia

media/k2/galleries/7453/thumbs/Ensema_se_muda1_RGB.jpg
04 de jugn 2018

N bon ejit per “Ensema se muda”!

L projet endrezà dai Servijes Sozio-assistenzièi del Comun general con la Coprativa Progetto 92 é aprijià da bec e genitores. Se chier na senta per chest uton.
Pian pian n auter an de scola é dò a ruèr a la fin e en vender ai 25 de mé l’é stat l’ùltim dì per na bela scomenzadiva che ence via per chest an l’à compagnà n bel grop de bec e joenec te si domesdì.
Se trata de “Ensema se muda”, spazies de socialisazion e de didament al studie per i bec de la scoles populères e mesènes de Fascia, olache i bec vegn compagné te sie percors de relazions e de scola e i pel stèr sorì te n bel clima de lurier.
Chest projet, che à moet i prumes vèresc amò del 2014 ...
media/k2/galleries/7459/thumbs/foto_grop_conscric_1948_RGB.jpg
03 de jugn 2018

I conscric del 1948 te la tera di Etrusches

L viac é stat endrezà da Alessandro Felicetti che da 50 egn l vif a Cerveteri.
Aisciuda, temp de viajes, e n bel se l’à conzedù i conscric de Fascia del ’48 festejan sie cedean toron. A endrezar l bel viac de trei dis ti paìjes olache à vivù l gran popul di Etrusches l’é stat l conscrit de Moena Alessandro Felicetti, che da 50 egn l’é enciasà a Cerveteri, n paìsc vejin al lach de Bracciano.

Trei dis olache aon podù se goder i bie paesajes de l’aut Lazio, cognoscer la cultura di Etrusches, i paìjes storics de l’Età mesana e ence i tempes a nos vejins vijitan l maraveous ...
03 de jugn 2018

Sport, che emozions! Sport, che emozions?

L psicologh Dario Carloni à rejonà dedant a n gran publich de educazion, comunicazion e emozion tel sport.
Na sessantina de persones à tout post su la carieghes te l’aula de la sorastanza a Poza, en vender ai 25 de mé. Chi che à tout pert à abù dassen na bela pissèda ajache la scontrèda la se à desmostrà dalbon enteressanta. Chiamà a rejonèr dal Comun General de Fascia, te l’inom de l’assessor Matteo Iori, l relator Dario Carloni à entrategnù i prejenc per passa doi ores. La scontrèda pontèda via da les 20:30 defati, la é fenìda entorn les 23:00 (zenza pa pausses o buffet). L’atenzion che é stata ...
media/k2/galleries/7457/thumbs/sentada_Consei_general_me2018_RGB.jpg
02 de jugn 2018

N desch de lurier per maor funzions aministratives

L Consei del Comun general de Fascia à nominà Lara Battisti al post de Luca Guglielmi te Consei de aministrazion de l’ICL.
L’é stat na sentèda del Comun general de Fascia tel segn de la cordanza e de la bona manieres chela de en lunesc ai 28 de mé. L raprejentant del grop de mendranza Cesare Bernard à portà dant la proponeta de mozion metuda dant da la UAL per meter en esser na neva comiscion che tole ite tant l Comun general che la Provinzia de Trent per lurèr fora proponetes e modalitèdes de atuazion per ge passèr o ge dèr sù funzions aministratives al Comun general de Fascia.

De più su La Usc stampèda de ...
media/k2/galleries/7452/thumbs/simposie_Soraga_pruma.jpg
01 de jugn 2018

Vivènes e strìes te piaz de Soraga

I studenc de la 4^ clas èrts feguratives del Liceo artistich é dò che zipia statues de legn per l simposie “Contìe de Fascia” endrezà dal Comun.
I sarà te piaz Bepo Roch de Soraga amò fin ai 8 de jugn n grop de studenc de la 4^ clas èrts feguratives del Liceo artistich, che sot la vida di ensegnanc Tiziano e Davide Deflorian, é dò a zipièr fora 4 statues de legn. Se trata del simposie de scultura dal tìtol “Contìe de Fascia” nasciù da la colaborazion anter Scola Ladina e Comun de Soraga.

...
media/k2/galleries/7463/thumbs/Schermata_2018-05-31_alle_17.55.52.jpg
31 de mei 2018

Simposie Toni Gross: l’é avert l bando

La 4^ edizion de l’event de scultura a l’averta vegnarà metuda a jir dai 10 ai 15 de setember a Poza. L tem é leà ai gregn evenc sa mont, vardan ai mondièi Junior de schi alpin 2019.
L’é temp enscin ai 20 de jugn per manèr ite la domana per tor pèrt a la 4^ edizion del simposie internazionèl de scultura “L’om e la mont” dedicà a Toni Gross, l’artist e alpinist da Poza stat ensegnant e preside de la Scola d’èrt.

La Scola ladina de Fascia, con sie Liceum de la èrts e design G. Soraperra, l’é a cef de l’endrez de chest event, adum con l’Union di Ladins de Fascia, l Comun de Sèn Jan, l’Istitut Cultural Ladin e l Comitat organisador di Mondièi Junior de Schi alpin 2019. Apontin ...
media/k2/galleries/7460/thumbs/Schermata_2018-05-31_alle_16.51.00.jpg
31 de mei 2018

La Scola Ladina venc l prum pest “Tu sei”

N bel suzess per i studenc del Liceum de la èrts che à realisà statues de neif e l’alestiment del magasin en colaborazion con la sozietà portamont Ciampac Contrin.
L raport che lea la Scola Ladina de Fascia al teritorie l’é staif e l garatea e chest lo desmostra la sacotanta ocajions de colaborazion che ti egn vegn metù a jir anter la istituzion scolastica e etres enc o sociazions del teritorie.
Na conferma de chest é ruèda belapontin ence chisc dis passé, ajache la Comiscion de valutazion del projet “Tu sei”, 10^ edizion del Protocol d’intesa PAT-Confindustria, ge à fat a saer a la Scola de Fascia che l’à vent l prum pest de Confindustria per la ...
media/k2/galleries/7434/thumbs/Radunanza_Melga_Fascia_desch_RGB.jpg
31 de mei 2018

Mèlga de Fascia: na utèda positiva

La radunanza di sozi à aproà con sodesfazion n bilanz che segna n miorament dezisif per l’emportanta realtà economica de Fascia.
L’é segur con na gran sodesfazion che zirca 20 di 25 sozi de la Mèlga de Fascia i à podù aproèr duc a una en sabeda ai 26 de mé l bilanz 2017. N bilanz che segna na utèda positiva, descheche à dit te sia relazion l president Luigi Deluca de Coluzi, che à tout te man la redenes acà 2 egn.

Dò l moment zis senester de l’an passà - l’à dit Deluca - l’é stat troà te val na persona con gran esperienza e competenza, Remo Florian, che per meisc l’à dat na gran man, l’à sport consees emportanc e l’à ...
media/k2/galleries/7427/thumbs/IMG-20180527-WA0003.jpg
30 de mei 2018

Na bela festa per l cedean del Fascia Balon

N muion de jent se à binà al Cotura de Vich en domenia per festejèr i 40 egn de la sociazion sportiva de val.
L Fascia Balon à compì 40 egn, n cedean dalbon de gran valuta che se à volù recordèr co na zis bela festa sul ciamp da balon de Cotura a Vich, tel nef comun de Sèn Jan. Na festa che nience l temp no é stat bon de roinèr: anter na picola pioveta e l’autra dut se à dejout ten bel gordeon de legreza e soraldut de joventù.

En domenia, vardan chi che l’era a la festa, dassen no se aessa dit che l Fascia Balon abie 40 egn. L’era n grumon de bec, joenec, joogn e families con bec, chest fèsc pissèr che ...
media/k2/galleries/7423/thumbs/Consei_General_oril_2017.jpg
29 de mei 2018

Normes de atuazion per l Comun General de Fascia

Per endrez del Conseier Detomas e del grop UAL va inant i vèresc concrec per l potenziament del Comun general de Fascia.
Ai 24 de mé l Consei de la Provinzia Autonoma de Trent à aproà dut a una, con 24 stimes a favor e nience na stima de contra ne nesciun astegnù, la proponeta de Giuseppe Detomas, conseier ladin de l’Union Autonomista Ladina, de meter sù na “Comiscion di 8” per dezider l passsaje de competenzes da la Provinzia al Comun General de Fascia.

La proponeta de Detomas pea via da l’articol de la Lege costituzionèla nr 1 di 4 de dezember 2017 (cognosciuda desche Lege Alfreider), olache l medemo Detomas se ...
media/k2/galleries/7420/thumbs/GiulioFlorian_Prejentazion_listes.jpg
28 de mei 2018

Giulio Florian l’é l prum ombolt de Sèn Jan

Chisc i conseieres rué ite aldò de la litazion del nef Comun frut de la fujion anter Vich e Poza.
L’é stat zirca l 63% i sentadins de dut l Comun de Sèn Jan che à tout pèrt a la litazions en domenia ai 27 de mé, e de chisc presciapech l 80% i ge à dat sia stima per doventèr ombolt a Giulio Florian de Ciout, jà ombolt de Poza. 

Florian se aea prejentà sostegnù da 3 listes: Vich per Sèn Jan, Pera per Sèn Jan e Poza per Sèn Jan, per arsegurèr la prejenta tel nef Consei di più lité de duc trei i paìjes. L rejerà l Comun per 2 egn  -enscin a la neva litazions che sarà del 2020 ensema ...
media/k2/galleries/7400/thumbs/Bildschirmfoto_2018-05-24_um_10.24.51.jpg
28 de mei 2018

Fascia Calcio, 40 egn de balon e de atenzion ai joegn

La sozietà sportiva festeja ensema a duta la comunanza en domenia ai 27 de mé al Cotura. L president Walter Ghetta ne met dant vèlch mizacola de storia
L Fascia Balon destuda 40 ciandeiles. 40 egn de jech al balon, 40 egn de alenamenc, de partides, de atenzion per l setor di joegn. Ma ence 40 egn de resultac, a outes positives, a outes de manco, che à fat crescer più che na generazion de sportives.

Deplù te la edizion dl 25 de mei
media/k2/galleries/7414/thumbs/GionaPrincipOnline.jpg
27 de mei 2018

“Giona, leva sù e va a Ninive!”

I bec de la 5^ populèra de Cianacei à metù a jir n beliscim spetacol per contèr la storia del profet Giona e serèr sù l’an de catechesa.
La saede la contìa de Giona, profet ebraich? De segur i l’à poduda cognoscer chi che angern, en jebia ai 24 de mé, i é jic te gejia de Cianacei a veder l spetacol metù a jir dai bec de la 5^ populèra.

Dedant a n bon mingol de jent, e soraldut dedant a si genitores che i no à volù perder l’ocajion de veder i picoi fies atores, i bec se à bon sproà per contèr duc i fac leé a la vita de chest profet: da canche l Signoredie l lo à chiamà per la pruma outa e Giona l no à responet, a canche l se à ...
media/k2/galleries/7398/thumbs/Bildschirmfoto_2018-05-24_um_10.24.32.jpg
26 de mei 2018

Cianacei domana alternatives per i jouves

Per l'ombolt Parmesani conta pech serèr la strèdes se no ge vegn sport de etres mesi de mobilità sorida a la jent
Dalbon n muie la costions tirèdes cà te Consei de Comun de Cianacei en vender sera ai 18 de mé. Se à rejonà de jouves, de projec e frabicac, tant publics che privac.

Deplù te la edizion dl 25 de mei
media/k2/galleries/7418/thumbs/foto-LOCANDINA.jpg
25 de mei 2018

Chi él stat a se enventèr l ciaval?

En sabeda ai 26 de mé da les 21.00 te Chino Marmolèda n bel spetàcol de teater coi joegn fascegn per endrez de la Sociazion culturala “Antermoia”. L’entrèda é debant.
L’à per titol “L’inventore del cavallo” e l’é n spetacol tout cà liberamenter da la comedia de Achille Campanile, chel che se pel veder en sabeda ai 26 de mé da les nef da sera te chino Marmolèda de Cianacei.

Se trata del frut del laboratorie de teater “Joegn sun paladina” metù a jir da la Sociazion culturala “Antermoia”, ret da Michela Marangoni con l didament de Davide Baldrati.

A se sproèr, tel laboratorie e dapò sun paladina, l’é stat e sarà 12 joenec de desvalives paìjes de Fascia: Teuta ...
media/k2/galleries/7407/thumbs/AnimatoresGropONLINE.jpg
25 de mei 2018

Animatores? Se pel se enjignèr!

L Comun General de Fascia à metù a jir n cors avert a duc i animatores de Fascia. Trei scontrèdes utoles per se enjignèr a la sajon che à da vegnir.
Da 3 egn en ca l Comun General de Fascia endreza n cors de formazion per animatores. Corsc de gran emportanza, che vel ge dèr de bona spones a chi che vel fèr i animatores, i metan en consaputa de la responsabilità de chest mestier e de chel che vel dir esser una de chesta fegures.

I prumes doi egn chest cors l’era stat endrezà per i animatores del grop Marijene, enveze chest an l’é stat avert a duc chi che laora te chest setor, de spes fajan volontariat con joegn e bec.

La pruma de la trei ...
media/k2/galleries/7383/thumbs/Jouf_Sela_tabela.jpg
23 de mei 2018

L Jouf de Sela na ZTL

L nef projet de #DolomitesVives perveit de serèr fora l trafich dai 23 de messèl ai 31 de aost dal lunesc al vender da les 9 a les 16.
L’é l nef projet de #DolomitesVives, prejentà ai sozi de l’Apt de Fascia endèna la radunanza de en mercol ai 23 de mé, dal coordenator del projet Daniel Campisi.

Sul Jouf de Sela chest istà vegnarà creà n model de ZTL extra-urban. L 2018 sarà l prum an pilot de n projet slarià fora sun più egn che #DolomitesVives vel envièr via per ruèr a smendrèr amancol l 20% del trafich sul jouf.

La dezijion é stata touta aldò di studies de l’Eurac che disc che per ruèr a aer efec positives se cognessa ruèr ...
media/k2/galleries/7377/thumbs/musega_Vich_online.jpg
23 de mei 2018

La Musega da Vich à sonà per la pasc

L grop de museganc, vidà dal maester Alessandro Ghetta, à portà dant n aprijià Conzert d’Aisciuda.
L se à avert con frasi de Abramo Lincoln, Nelson Mandela, Albert Einstein e Madre Teresa de Calcutta l Conzert d’Aisciuda de la Musega da Vich en sabeda ai 19 de mé te tendon de le manifestazion. N conzert pissà chest’outa per far na reflescion fona su la pasc, 100 egn dò la fin de la Pruma Vera e sui valores de condivijion, de amicizia, de respet e fradaa anter i popui.

N conzert n muie rencurà, te ogne sie particolar, da la prejentazion fata dai moderadores Daniela Cigolla, Serena Pederiva, ...
media/k2/galleries/7356/thumbs/MatteoIoriONLINE.jpg
22 de mei 2018

Boteighes de Fascia: n projet per i fascegn!

Jon a descorir l projet: cater ciacoles con l responsabol da la scomenzadiva, l’assessor Matteo Iori.
Na bela scomenzadiva chela de “Boteighes de Fascia”, projet metù a jir de gra a na colaborazion anter i boteghieres fascegn e l Comun General de Fascia per sostegnir l’economìa te la val. L’assessor Iori ne à contà de coche l’é nasciù chest projet, chel che l vèrda e chel che à amò da vegnir.

“Me saessa bel che la jent capissa l valor che à chesta boteiga de Fascia, che no l’é demò n’atività comerziala ma n valor. L sparagn online l’é de segur, aboncont ge vel ence pissèr che fosc chi scioldi, ...
media/k2/galleries/7371/thumbs/Simboi_Senjan_online.jpg
21 de mei 2018

I candidac per Sèn Jan se prejenta

En domenia i sentadins de Sèn Jan litarà per meter sù la pruma aministrazion del nef Comun. L’é en cors la scontrèdes de prejentazion de candidac e programes.
I é en dut sessanta i candidac che se met a la leta, apede ai candidac ombolc Leopoldo Rizzi e Giulio Florian, per la litazions del nef comun de Sèn Jan en domenia ai 27 de mé. La 3 listes “Vich per Sèn Jan”, “Pera per Sèn Jan” e “Poza per Sèn Jan”, con en dut 42 candidac, sostegn desche ombolt Giulio Florian. Te la lista de Vich l’é 15 candidac, e de chisc 5 eles; te la lista de Pera l’é 13 candidac, con 1 femena e te la lista de Poza l’é 14 candidac e 4 l’é eles. Te duta 3 la listes l’età ...