Valentine Kostner nia plu presidënta

Data

14 de jené 2018

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
La nutizia ie bele de n struf vedla. Bele tl 2017 a Valentine Kostner dat ju si ncëria da presidënta dl Museum de Gherdëina
La mutivazions de chësc var ie laite te n statement che Valentine Kostner à mandà ite te redazion, dal titul "N'esperienza tl Museum Gherdëina."

Deplù te la edizion dl 12 de jené