Sorvisc d’emergënza te scolines y scores: i detais

Data

13 de mei 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
En lönesc ai 18 de ma pëia ia tl Südtirol le sorvisc d’emergënza por scolines y scores, che dorará fina ai 16 de jügn. An mëss s’anunzié bele incö ai 13 de ma
I detais por le sorvisc d’emergënza te scolines y scores é gnüs fac fora dala Junta Provinziala tla sentada di 12 de ma. Les domandes d’amisciun é bele da dé jö incö ai 13 de ma y gnará valutades chësta jöbia.

Acompagnamënt dales 8:00 ales 12:30
Le sorvisc de acompagnamënt vëgn pité dales 8:00 ales 12:30. Por s’anunzié él da desćiarié jö y scrí fora le formular aposta, che an ciafa sot a chësc link: http://www.provinzia.bz.it/la/sorvisc-a-z.asp?bnsv_svid=1036864

Chëstes les informaziuns publicades sön la plata dla Provinzia:

Por che é pa preodü le sorvisc d’emergënza?
Por mituns y mitans dla scolina, por scolares y scolars dla scora elementara y por scolares y scolars cun handicap aladó dla lege 104/1992 de dötes les scores ladines y todësces.

Can mët pa man le sorvisc d’emergënza y tan dî dörel pa?
Le sorvisc d’emergënza mët man por scolines y scores dl’Intendënza ladina y todëscia en lönesc, ai 18 de ma 2020 y döra cina ai 16 de jügn 2020.
L’oferta vel vigni de, dal lönesc al vëndres, dales 8:00 ales 12:30.

Che pó pa fá domanda?
Geniturs o responsabli dl’educaziun pó anunzié sü mituns y sües mitans al sorvisc d’emergënza.

1. Sce:
- al n’é degüna atra poscibilité de assistënza por le möt o i mituns da pert de n genitur o de n responsabl dl’educaziun, de na porsona de majera eté che vir tla medema ciasa, de n partner o de parentela strënta
- ai n’á degöna poscibilité da lauré aladó de modí de laur flessibli
- ai n’á degöna poscibilité de laur sciöche smart working o home office
- é en sorvisc (danmisdé) tl tëmp dl sorvisc d’emergënza

2. Sce ai é te na ria situaziun soziala, che vëgn acompagnada dal sorvisc sozial

3. Sce so möt/möta á n handicap aladó dla lege 104/1992.

Che tol pa la dezijiun sce al é tröpes domandes?
Les domandes di geniturs che ademplësc i criters dessura, sot al coma 1) vëgn pro, aladó de chëstes priorités:
- A1: intrami i geniturs laora tla sanité publica, tla segurëza o tl ciamp dla cura
- A2: intrami i geniturs laora tl setur alimentar o tl sorvisc d’emergënza dla scora o dla scolina.
- B: Ma n genitur su laora ti ciamps spezificá sot a A1 o A2
- C: Degügn di dui geniturs ne laora tl setur sot a A1 o A2
- D: Un di geniturs á n handicap pesoch, aladó dl articul 3, § 3 dla lege 104/1992 che vëgn zertifiché dala relativa comisciun de doturs y l’ater genitur ne pó nia ti sté do al möt/ala möta (ciara condiziuns por l’azes).

Les domandes vëgn ejaminades dales direturies/dai direturs dla scolina y scora, deboriada cun i ombolc/les omboltes di comuns de portignënza (o de porsones che ëi deleghëia).  (pablo/osp)