Manifestazions atuales

Data

21 de fauré 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Publichedes ai 21 de fauré
TEATER
Atualmënter
Bornech: musical »Einfach nur blond«
La classa 5aM dl »Sozialwissenschaftliches Gymnasium« da Bornech píta tl mëis de forá le musical »Einfach nur blond«, tla Aula Tschurtschenthalerpark 1. Les rapresentaziuns é ai 15 y ai 16 de forá dales 18:00, ai 17 dales 10:00; ai 18 dales 10:00 y dales 19:30; ai 19 de forá dales 10:00; ai 20 dales 16:00 y dales 20:00; ai 21 dales 10:00 y dales 19:30, ai 22 dales 19:30 y ai 23 dales 18:00. Prenotaziuns al 331 5801873, classes de scora al 0474 555167.

TEMP LEDE

Atualmenter
Alba sun Bufaure
Va inant i apuntamenc coi schi sunsom Bufaure per se goder l'èlba compagné dal menacrep Stefano Cincelli: ai 25 te Baita Cuz, ai 3 a La Bolp e ai 17 te refuge Bufaure. Se se troa da les 5:45 aló da la Veia Zentrèla a Poza. Info e prenotazions tel. 0462 476003.
21.02.
Depënjer su l mus
Te Sëlva sun Plaza Nives dala 15:00 tl ufize Active&Events ulache pitli y granc possa se lascé depënjer su l mus. Sun plaza saràl nce i »Magic Balloon« che fajerà d'uni sort de tieres y figures cun palons da suflé su.
22.02.
Antermëia: Torné de broomball y carnival party
Indoman ai 22 de forá dales 19:00 inant él a Antermëia n torné de broomball y na »carnival party« cun DJ Tino. Iscriziuns anter i 21 de forá pro Herbert al 348 5623348.
23.02.
Badia: Carnival Cup
A Badia, jödapé dla pista da La Crusc, vëgnel metü da jí en domënia ai 23 de forá le »Carnival Cup«, la gara en maschera cun mesi de trasport particolars. La gara mët man dales 14:00. Düc pó tó pert y al ne manciará nia musiga y tröp devertimënt.
23.02.
Alta Badia: Carnescé sön pista
La domënia de Carnescé podará düc tó pert ala ciacia al tesur da Carnescé sön les pistes dl raiun dai schi dl'Alta Badia. Dales 10:00 inant, jon cun i schi da n punt al ater y se architan pro la staziun a munt dl Piz Sorega, Piz La Ila y la staziun a val dl Boé y La Crusc, pón cöie adöm deplü toc por mëte adöm la maschera y ciafé na picera scincunda.
23.02.
Striunëc cun Mago Bryan
N dumënia dala 17:00 sun Plaza Nives te Sëlva.
23:02
Carnascèr a Ciampedel
En domenia ai 23 de firé da les 14:30 te Piaz de Ciampedel gran festa de Carnascèr con defilèda de mèscres tipiches. Via per l domesdì se podarà scutèr musega dal vif e cercèr vèlch da bon da magnèr e beiver.
24:02
Carnascèr a Cianacei
En lunesc ai 24 de firé da les 21:00 a Cianacei defilèda da Carnascèr co la leses, spetacol de schi e focoles enlongia strèda Roma e Piaz G. Marconi con la Scola de schi Marmolada, l Grop de la Mèscres de Cianacei e Gries e etres gropes. Sera con musega, vin chet e douces tradizionèi.
24.02.
La Val: »Tanzen ab der Lebensmitte«, 10 incuntades de bal
Dagnora de lönesc dales 14:30, tl salf dles manifestaziuns a La Val. Le pröm iade se incunton ai 24 de forá. Informaziuns y prenotaziuns pro Giovanna Moling al nr. de fonin 338 1249472. Organisaziun: Consëi de Formaziun La Val.
25.02.
San Ciascian: Carnescé te plaza
A San Ciascian vëgnel tigní na festa de Carnescé sön plaza, en mertesc ai 25 de forá. Dales 14:30 inant podará i mituns se devertí cun tröc jüc y bai de grup. Al ne manciará nia val' da mangé sciöche crafuns da Carnescé, pizza y val' da bëre.
25.02.
Corvara: Carnescé y show söi schi
En mertesc ai 25 de forá dales 14:30 inant vëgnel metü da jí sön la pista »Col Alt« a Corvara la festa da Carnescé. Düc pó tó pert ala defilada dles mascheres, olache al gnará premié la plü bela. Dedó sarál le »Pirates Freestyle Team« che portará dant n spetacul söi schi.
25:02
Carnascèr a Moena
A Moena en mèrtesc gras ai 25 de firé da les 14:30 defilèda dal piaz de gejia. Festa con musega e premiazion de la facera più bela te Piaz de Sotegrava, con la musega de Dj Odo per i più gregn e per i più picoi animazion te teater Navalge.
25:02
Carnascèr a Penìa
En mèrtesc gras ai 25 de firé te piaz de Penìa da les 14:00 festa en mèscra con musega, jeghes e animazion. En cajo de catitemp la festa vegn fata te la ex scoles populères de Dèlba.
25:02
Carnascèr a Poza
En mèrtesc gras ai 25 de firé a Poza te tendon de la manifestazions da les 21:00 pasta party, bal en mèscra en compagnìa del grop de musega Alpen Boys e premiazion del cèr più bel de la defilèda de Vich.
25:02
Carnascèr a Soraga
En mèrtesc gras ai 25 de firé da les 18:00 l Grop Folk de Soraga va stroz per i hotìe a portar dant na mascherèda da grignèr su la situazion demografica de la val, che da les 20:30 la vegn spilenèda ence tedant gejia de Soraga. Più tèrt vegn brujà Carnascèr.
25:02
Carnascèr a Vich
En mèrtesc gras ai 25 de firé da les 14:30 a Vich gran defilèda di cères per l zenter del paìsc. La festa do va inant te Piaz J.B. Massar con douces tradizionèi e faceres fascènes.
25:02
Mascherèda ta Penìa
En mèrtesc gras ai 25 de firé da les 20:30 te la veia scoles de Penìa l Grop de la Mèscres de Dèlba e Penìa porta dant la mascherèda »Bricons e galantomes« de Fabio de la Menina.
25.02.
Carnescià a S. Cristina
N merdi de Carnescià ai 25 de fauré puderàn se lascé depënjer l mus dala 9 nchin la 11 danmesdì tla bibliotech Tresl Gruber y per finé via saràl mo la »skishow« de Carnescià sun Plan da Tieja dala 5 domesdì cun i maestri dla scola de schi de S. Cristina.
25.02.
Depënjer su l mus ai mutons
Tla bibliotech S. Durich a Urtijëi, n merdi de Carnescià danmesdì dala 9:30 nchin la 11:00.
25.02.
Juesc olimpics da Carnescià per mutons
N merdi de Carnescià dala 14:00 tla Pitla Sala dla cësa de cultura de Sëlva. Cin' stazions cun d'uni sort de juesc de muvimënt. L sarà crafons y té per duc.
25.02.
Devertimënt cun l paiazo Linda
A Urtijëi dala 16:00 ala 18:00 tl raion da jì a pe, devertimënt per mutons cun Linda l paiazo che fej nce figures d'uni sort cun palons suflei su.
26.02.
La Ila: jí cui schi da sëra
Sön la pista »Doninz« tl zënter da La Ila pón jí cui schi ince da sëra, en mercui ai 26 de forá dales 20:00 ales 22:00. Por podëi anuzé le lift, mësson avëi na cherta dai schi de plü dis.
26.02.
San Ciascian: descurí le monn dl biatlon
En mercui ai 26 de forá án la poscibilité da imparé les carateristiches dl sport deboriada cun n maester de biatlon. A San Ciascian pón porvé da stlopeté, dales 9:30 inant. Iscriziuns ti ofizi turistics dl'Alta.
27.02.
La Val: l'ora dles stories
En jöbia ai 27 de forá dales 15:00 é mitans y mituns dla scolina inviá te biblioteca da La Val, olache al gnará lit dant stories.
27.02.
Bun de Gran Risa
En jöbia ai 27 de forá pón jí cui schi söla Gran Risa bele dales 7:00 da doman inant. Te chësta ocajiun podarán se fá dui raic acompagná da de plü maestri de schi y da n fotograf. Le pröm iade por ciaré jö la pista y le secundo iade podarán fá n slalom cört pian ia dal start dla Copa dl Monn. Prenotaziuns ti ofizi turistics dl'Alta Badia.
27.02.
San Ciascian: Ativité didatica tl Museum Ladin
Vigni jöbia vëgnel metü da jí tl Museum Ladin Ursus ladinicus a San Ciascian n domisdé didatich por mituns da 5 a 12 agn, sot al titul »L'orso in letargo«. I mituns á la poscibilité da descurí les carateristiches dla laurs y lapró se devertí. La manifestaziun mët man dales 17:00. An pó se scrí ite anter les 12:00 tl ofize turistich da San Ciascian.
27.02.
Movimënt Challenge Day
Ai 27 de forá pón tó pert al de dl »Movimënt challenge«, olache an mëss ti jí do a n percurs tles arees »Movimënt«, fajon deplü ativités sön la nëi, pian ia da San Ciascian o da Corvara. An pó davagné de bi pesć y se gode n de sön i schi. Les iscriziuns pó gní fates sön www.skiline.cc
27.02.
Salvé jënt tla nëif
N juebia dala 14:00 sun Pana a Santa Cristina saràl na desmustrazion cun i cians da levina, cun pipser y sondes, per jì a crì persones ruvedes sot a na levina. Nteressei puderà nstësc judé pea y purvé a jì a crì i giavei ite.
29.02. – 01.03.
Volley söla nëi tl'Alta Badia
En sabeda ai 29 de forá y en domënia al 1. de merz él sön Piz La Ila, dan le Club Moritzino, n torné de volley söla nëi. Al tolará pert i mius sogadus dla categoria, dla Talia y dl'Europa. Ince i interessá podará porvé fora chësc sport söla nëi. La festa vá inant cun l'aprés ski diretamënter söl ciamp de nëi. Infos sön le sit www.snowvolley.i

TELEVIJION

25.02
Cult – rituai da inier y incö
L trucco. Da la 20:50. Program de Giulia Tasser y Hans Peter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.
26.02
Trail Spezial
Da la 20:50. Cunsëies per smëndrì l pericul sun i purtoies. Testimonianzes da plu da giut y la situazion atuela. A cura de Armin Moroder.
27.2
Euro – trasmiscion de economia
Da la 20:50. Program de Diego Clara, produzion de Zak Multimedia, a cura de Leo Senoner.

RADIO

»LADINIA LIVE«:
Microfons davierc sun atualità y cultura
La trasmiscion ie da audì uni merdi y mierculdi dala 13:45 ala 14:00 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
La trasmiscion »DAI CRËPS DL SELA« ie da audì uni di dala 19:05 ala 19:30 sun la frecuënzes de RAI LADINIA
21.02
La mpurtanza dla merca
Da la 19:05. Tl mond economich ie la merches de gran mpurtanza y che nfluenzea l marcià. Ciche ie na merca, coche n fej la registrazion y coche n possa adurvé na merca, de chël vëniel rujenà cun l aucat dutor Christoph Perathoner. Ël dà nfurmazions pratiches y de utl. Program de Simon Moroder.
23.02
Manejé lifc dai schi
Da la 19:05. L pudëssa semië na cossa dldut normala che n possa furné cun i schi sun purtoies anjeniei ca uni di ala perfezion y se lascé mené sun la pizes cun i mplanc portamont. Dovia iel n gran lëur nce de urganisazion y l patron di mplanc »Tschucky« y Mont de Sëura, Marco Kerschbaumer, nes conta de si sperienzes. Program de Alex Runggaldier.
26.02
La bolifa: identità e teritorie
Da la 19:05. Cognoscer e valoriser l teritorie l'é i sedimes di projec che se cruzia del patrimonie e del teritorie. Mara Nemela ne conta di projec del Comun General de Fascia per la valorisazion del teritorie. Program de Cinzia Pistoia e Anna Mazzel.
27.02
La moda
Da la 19:05. Al vëgn dit che chi che ó ester bí, en pü' mëssi patí. Sce chësc é veramënter insciö, gnëis al savëi ascutan chësc program, che ves deura na finestra sön le monn dla moda y dles tendënzes. Program de Sara Frenner.
Informaziuns plü menüdes söi programs radio y televijion de RAI Ladinia pôn ciafè sön www.raibz.rai.it – Sun l medem sit i programes TV sarà da vedei sota »Mediateca« y les trasmiscions radio sota »Podcast«.

IADI Y JITES
22.-24.02.
»Ski – Pray – Celebrate« Fin dl'ena cun i schi a Oies
Sce te ies n jëunn che uel viver l crëidum n iede mpue autramënter pona fé pea cun nëus chësc fin dl'ena. L te aspieta d'uni sort de ativiteies. Priesc: 50 € per durmì, maië y skipass. Infos y iscrizions sot a ski-pray-celebrate.webnode.com o 334 7478018. Metù a jì dala SKJ.
18.03.
Cun la Uniun Maestri Ladins al »Rigoletto« a Desproch
L'UML organisëia en mercui ai 18 de merz da jí al Landestheater da Desproch a ti ciaré al »Rigoletto« de Giuseppe Verdi. Le bus pëia ia dales 14:30 da Corvara y passa jö por la Val Badia. Iade y cherta costa 60,00€ por iscric al'UML y 70,00€ por i atri. Prenotaziuns anter i 29 de forá pro Ubi al 0471 839714 (da sëra), por Whattsapp al 338 3462087 o por mail a ubivalentini@yahoo.it
19.04. – 26.04.
Cures y palsa a Abano
Dai 19 ai 26 d'aurí vëgnel organisé n iade cun coriera a Abano Terme. Prisc por porsona, spëisa y alberch, te ciamena dopla: 630,00 € (ciamena 1 porsona: 700,00 €). Prenotaziuns y informaziuns pro Monica Costa al 0474 590069, dan i 10 d'aurí.
13.–17.05.
Viac tla Basilicata cun l KVW de S. Cristina
Chëst ann vëniel furnà tla Basilicata, na region drët nteressanta per jì a vijité la bela zità de Matera, zità europea 2019, ma nce Meta­ponto, Praia a Mare, Maratea y Taranto. Cumëmbri y simpatisanc possa se lascé nuté su bele śën da Emmerich cherdan su l 335 5713575.
23.–24.05.
Ala »Festa dla narzisses« cun l KVW de Sëlva
N chëla sada y dumënia fajeràn n viac cun la curiera a chësta festa cunesciuda a Bad Aussee y al Traunsee tl Salzkammergut. Sibe cumëmbri che simpatisanc possa bele śën se lascé nuté su. L program plu avisa ie ënghe bele da garat. Nfurmazion giàpen da Rudolf (335 6380973 o da sëira 0471 794375).
26.–30.04.
Te Irland cun l KVW de Sëlva
Viac per cumëmbri y simpatisanc, ulache n vijiterà Dublin y la bela campanies ntëurvia cun i pitli luesc, ruvan nchin pra i »Cliffs of Moher« sun l Atlantich. L sarà mesun cunëscer cundizions de vita defin particuleres. L sarà nce for pea n/a mëinajita. Bele śën pòssen se lascé nuté su da Rudolf (335 6380973 o da sëira 0471 794375), che saverà nce da dé vel' nfurmazion.

MUJIGA

21.02.
Cunzert di sculeies che fej pea pra l cuncors »Prima la Musica« 2020
Ncuei vënderdi dala 17:30 tla gran sala dla Cësa de Cultura a Urtijëi. Cunzert cun 14 sculeies dla Scola de Mujiga de Gherdëina, che se à njenià ca cun si strumënc a percuscion, vidula y tlavier, ma nce a cianté pra l cuncors renumà. Chësc cunzert sarà per ëi coche na ultima gran proa.
23.02.
Cunzert dl Vocalensemble »Alla Breve«
L cor, ulache l ie leprò nce ciantarins de Gherdëina, tenirà n dumënia dala 20:30 te dlieja de Sëlva n cunzert dal titul »... so klingt die Liebe« cun cumposizions de Bruckner, Bubra, Makaroff, Esenvalds, Runestad y d'autri. Ntreda cun dunfierta liedia.
29.02.
S'ancunton per s'la cianté
L KVW de Urtijëi mët inò a jì n cianté daviert per duc chëi che cianta gën, cun Willy Runggaldier dal Ampezan y Otto Dellago, a Urtijëi tl Café Surëdl n sada che vën dala 17:00. Deberieda cianteràn de blòta cianties populeres saurides da cianté pea, cunesciudes y manco cunesciudes. N ne à nia drë de se scrì ite.

AVISC

Atualmënter
»Club Boé«
Le grup de autoaiüt »Club Boé« por problems d'alcol o d'atres dependënzes s'incunta vigni mertesc dales 20:00, tla Ciasa di Stüdafüch a La Ila altaite. Les porsones de referimënt é Hubert (tel. 339 1698343) y James (tel. 338 5975817).
Atualmënter
Udiënzes dla Uniun di Ostis
La Uniun di Ostis HGV tëgn udiënzes ince tla Val Badia, vigni secundo y cuarto lönesc dl mëis, dales 16:00 ales 17:00 tla ciasa de Comun a Badia.
Atualmënter
L'Ofize de »Ëres dëida Ëres«
L'ofize a Bornech é da ciafé tla str. Paul von Sternbach nr. 6, info.bruneck@frauen helfenfrauen.it. Al é davert dal lönesc al vëndres dales 8:30 ales 11:30. Fora de chësc orar, vëgnel tut sö termins sön prenotaziun. Tel. 0474 410303.
Atualmënter
Iniziativa di ëi de Puster – MIP
L'ofize dla MIP – Männer initiative Pustertal dëida i ëi y peri pro caje de devorz, pîta aiüt te situaziuns de dificolté. L'ofize é tl Paternsteig nr. 1 a Bornech y é davert lönesc y mercui dales 14:00 ales 19:00, vëndres dales 8:00 ales 12:00. Tel. 0474 555848, info@mip-pustertal.it
Atualmenter
Carnascèr sui brenc a Vich
L Comun de Sèn Jan con Vich Events à metù a jir per carnascèr l percors de la ciasetes sui brenc. Te la vedrines olache tel temp da Nadèl vegn metù fora la cripeles, per dut l meis de firé se pel veder de bie alestimenc da carnascèr metui fora da volontadives e sociazions. Te ofizies di ghesć l'é a la leta la mapa.
Atualmenter
Carnascèr a concors a Moena
L Comun de Moena con Perle Alpine endreza n concors per la festa che vegnarà endrezèda a Moena en mèrtesc de carnascèr ai 25 de firé. Vegnarà premià i miores de ogneuna de la 3 sezions: cères, mèscres di gregn e mèscres di bec fin ai 14 egn. L'é da se scriver ite te secretariat del Comun de Moena al 0462 573141 o segreteria@comune.moena.tn.it
21:02
Herbert Dorfmann a Moena
Insnet, 21 de firé, da les 20:30 te la sala grana del Polo scolastich de Moena l'é na scontrèda con l'europarla­mentèr Herbert Dorfmann per rejonèr de la autonomìes te l'Europa, l'endesfida del davegnir. Duc é envié a tor pèrt.
28.02.
Picolin: consulënza tl marcé y tl monn dl laur
En vëndres ai 28 de forá dales 16:00 ales 17:30, te Sorvisc ai Jogn a Picolin. Cun le consulënt Giorgio Costabiei án la poscibilité da s'informé sön poscibilités de laur y practicums por studënc tla Val Badia, formes de paiamënt y assiguraziuns, consëis sön co fá domanda, ciafé n post adaté etc. La consuluenza é debann.

SPORT

Fauré
Pudejé sun Pana – l material giàpen debant
L Schi Club Gherdëina fej a l savëi che tl zënter de pudejé sun Mont de Pana puderàn se mpresté ora l material debant ntan l mëns de fauré. L sarà mé da paië la ntreda per i purtoies. Chësta azion vel per duta la populazion de Gherdëina. Nvion duc a unì a fé na raida.
29.02.
Turnoi de »calcetto«
N sada ai 29.02. dala 14:00 inant tla sala »Luis Trenker« tla cësa di cungresc a Urtijëi nvieia l Calcetto Club Gherdëina a fé pea pra chësc turnoi per esperc y nce nia tan. Per se scrì ite: www.cc-gherdeina.com, calcetto.gardena@gmail.com o tel. 345 8453529. Da paië ite iel 15 € per persona. Danter duc uniràl trat ora n jol cun l Elikos.

RELIGION
Ma 2020
Pelegrinaji a Medjugorje
Al vëgn organisé dui pelegrinaji. Un de 6 dis dai 6 ai 11 de ma, un de 5 dis dai 26 ai 30 de ma. Informaziuns ciafon pro Cristine y Konrad da La Val al 0471 843077 o 344 2726701.

DOTORS

Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 22.02. dala 8:00 daduman nchin la 8:00 daduman de n lunesc ai 24.02. ie l dutor Simon Kostner de Sëlva, tel. 347 2297492.
Doturs Val Badia
Le dotur en sorvisc tl fin dl'edema di 22 y 23 de forá, ti comuns de Mareo y San Martin de Tor, é le dotur Edoardo Agreiter, San Martin de Tor, tel. 0474 523315 o 333 1380852; ti comuns de Badia, Corvara y La Val él en sorvisc le dotur Guido Caretta, Calfosch/Corvara, tel. 0471 836870 o 337 616080

APOTECHES

Apoteca Gherdëina
La apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 21.02. nchin n vënderdi ai 28.02. ie chëla de Santa Cristina, tel. 0471/792106 o 333/1776615 (Turnus: orar de giaurida 8.00-12.00).
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 21 de forá dales 19:00 al vëndres ai 28 de forá ales 19:00, é chëra da San Martin/Picolin, tel. 0474 523020.

CHINO

Atualmenter
Chino de Cianacei
Insnet, vender ai 21 de firé da les 17:00 se pel veder l film »Dolittle« e da les 21:15 »1917«. En sabeda ai 22 e en domenia ai 23 da les 17:00 l'é »Sonic–Il film« e da les 21:15 »1917«. En lunesc ai 24 da les 17:00 l'é amò da poder veder »Sonic–Il film« e da les 21:15 l'é »Il commissario Montalbano: Salvo Amato, Livia mia«. En mèrtesc ai 25 da les 17:00 l'é »Dolittle« e da les 21:15 endò »Il commissario Montalbano: Salvo Amato, Livia mia«, che l'é en program ence en mercol ai 26 da la medema ora.
Atualmenter
Chino de Tieser
Insnet, vender ai 21 de firé da les 17:30 se pel veder »Jojo rabbit« e da les 21:15 »Odio l'estate«. En sabeda ai 22 da les 17:30 l'é »Il richiamo della foresta« e da les 21:15 »Bad Boys for life«. En domenia ai 23 da les 15:00 vegn moscià »Il richiamo della foresta«, da les 17:30 l'é »Tappo« e da les 20:30 »Bad boys for life«. En lunesc ai 24 da les 21:15 l'é endò »Il richiamo della foresta«, en mèrtesc ai 25 da les 17:30 l'é »Sonic« e da les 21:15 »Jojo rabbit«. En jebia ai 27 da les 21:15 se pel veder »Sorry we missed you«.

CURSC

02.03.–06.04.
Curs per se njenië ca a parturì
Per ëiles che aspieta y genitores dl daunì, che à l terminn de auril /mei 2020. L'ancuntedes sarà tla palestra dla cësa de paussa a Urtijëi dai 02.03. ai 06.04. uni lunesc dala 16:00 ala 18:00/19:00. Iscrizions: CUPP tel. 0471 457457, 8:00-16:00 da lu- a ve.; email vormerkung.bz@sabes.it; ëifoma 0471 797778, assistënta sanitera 0471 794290.
05.03.
Curs per duc chëi che uel viver y maië sann o che à na malatia cronica
Evviva à inuem chësc curs che ie debant. L ie 6 ancun­tedes for de juebia dala 15:00 ala 17:30, tl Servisc Sozio-Saniter a Kardaun, str. Steinegg 3. Per infos y se scrì ite, nchin ai 03.03.: Maria Luisa Mahlknecht tel. 0471 616440 o Cäcilia Harder tel. 340 2624783.
15.04.
Curs per chi che uel purvé a fé arpizeda sportiva
L Gardenaclimb–AS Gherdëina mët a jì n curs per purvé ora l'arpizeda sportiva, per mutans y mutons dl 2011/12. L curs scumencerà n mierculdi ai 15.04.2020 y jirà inant per 8 iedesc. Per nfurmazions plu avisa pudëis cherdé su l numer 333 5235675 o 0471 786181.
23.03. – 18.05.
Curs de ladin por prinzipianc
Organisé dal Istitut Ladin »Micurá de Rü«. Le curs vëgn tigní dai 23 de merz ai 18 de ma, vigni lönesc dales 19:30 ales 21:00, te Istitut a San Martin. Informaziuns ciafon te Istitut Ladin al 0474 523110 o ala mail ulrike@micura.it

MOSTRES Y ERT

Atualmënter
»Welcome Home« de Adolf Vallazza
Adolf Vallazza (Urtijëi, 1924) ie na figura iconica tl panurama dla scultura sibe naziunela che nternaziunela d'al didancuei. 50 ani do si ultima mostra te Gherdëina ti à l Tublà da Nives te Sëlva giaurì la portes per na mostra che ie da udëi nchin ai 15.03. uni di dala 16:00-19:00, de dumënia nce dala 10:00-12:00; de lunesc iela stluta.
Atualmënter
»Furmazions de culëures« de Carlo Mussner
Per »Kunst im Gange« tla cësa de chemun a Laion iel da udëi pitures dl artista de Urtijëi, ulache dantaldut l culëur ie duminant. Ne se lascian nia nfluenzé da tendënzes dl mumënt costruësc Mussner la realtà da nuef, descedan mprescions otiches fines y emotives. La mostra ie da udëi nchin ai 15.05. ntan l'ëures che l Chemun ie daviert.
Atualmënter
Mejes de Gherdëina, la memoria de na cuntreda
La mostra tla Cësa de Cultura a Urtijëi ie mo davierta nchin n dumënia ai 23.02. ncuei vënderdi dala 15:00 ala 18:00, duman sada y n dumënia danmesdì dala 10:00 ala 12:30.
Atualmënter
Al Plan: mostra »motus – crëps che armöi«
Tla Ciasa dl Parch a Al Plan él da odëi cina ai 28 de merz la mostra de fotografies »motus – crëps che armöi«, cun retrac di parcs naturai de Südtirol, te chi che l'artist Heinz Innerhofer anüza les figöres stilistiches dl movimënt y dl turgher. La ciasa dl parch é daverta dal mertesc ala sabeda dales 9:30 ales 12:30 y dales 14:30 ales 18:00. Entrada debann.
25.02
Mostra 200 egn Musega da Vich
En mèrtesc gras ai 25 de firé te Ciasa Marmolada da les 14:00 a les 17:00 se pel veder la mostra de la Musega da Vich metuda fora en ocajion del cedean per si 200 egn de atività.

SOZIAL

Atualmenter
Portel de referiment sozièl
Te Comun general, te strèda di Pré de Gejia a Sèn Jan vegn metù a jir n portel de refe­riment sozièl per problemes de dependenzes o de autra sort, avert a duc e no a paa­ment. Ge vel se prenotèr a la Coprativa sozièla Le Rais chiaman l 370 3004296 o scriver a: sportello.lerais@gmail.com.

Galaria retrac