Rua a compiment i lurieres te gejia de Ciampestrin

Data

03 de dezember 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Dò aer spetà trei egn i é dò a sturtèr sù n intervent de restaure  
La gejia de la Madona de Lourdes a Ciampestrin la era stata fata sù del 1825 de gra al contribut de na familia del post e la era stata restaurèda per la pruma outa e benedida del 1900. Fora per l secol passà l’é stat tout demez l’aredament che l la fornìa, anter chest n depent su teila de la Trinità e na sort de scancelèda depenta enlongia duc i parees de la gejia, realisèda da Enrico Pattis.

Chest an, en ocajion de la sègra, ai 11 de firé l’é stat festejà i 195 egn da sia fondazion.

Ades i é dò a sturtèr sù n intervent de restaure al picol frabicat, dò che de jugn del 2017 n auto l’aea dat ite enlongia stradon e l’aea fat dans tant daìte che defora. Dò n lonch iter portà inant da don Luigi Trottner rechia, ades tout te man da don Mario Bravin, i lurieres ponté demez chest uton i cognessa vegnir porté a compiment per i prumes de dezember.

L’intervent pervedù aea n cost de 38.255,19 euro: l 75% de la suma la é stata corida da contribuc provinzièi, per n total de 28.691,39 euro. L rest l’é stat corì da la parochia, per 9.563,80 euro. L’intervent maor à enteressà l mudament de na pèrt de la mautes daìte e defora e de dut l fon. 

No l’é stat pervedù te chest preventif la speises per fèr l’impiant eletrich. Per chel che revèrda la pèrt defora de la gejia, chest’aisciuda che vegn, dò che se arà sià la maltes, la vegnarà deldut encolorida denef.   (Nicoletta Riz)