N nef scomenz per i studenc più gregn

Data

14 de jené 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Ai 7 de jené l’é tacà da nef la didatica en prejenza per i bec de la scola auta de Fascia, enceben che al 50%. Per sporjer la situazion miora l’é stat potenzià la rei de conescion e l servije de trasport
Coi prumes de jené, fenì la vacanzes da Nadèl, per i studenc de la scola auta de Fascia l’é tacà da nef la didatica en prejenza al 50%, dò esser stac en didatica da dalonc via per d’uton. Per saer coche la scola se à endrezà aon domanà fora l sostitut Sorastant Claudio Valentini.

Che sort de endrez aede fat fora per tachèr da nef en prejenza?
Claudio Valentini: Chiò a la Scola Ladina de Fascia ai 7 de jené aon fat vegnir i studenc di prumes doi egn e ai 8 chi più gregn di ultimes trei egn, a na vida che duc i ensegnanc à podù i veder sobito e ge spieghèr l nef endrez e i é stac duc n muie contenc de esser da nef en prejenza: l’é n auter sistem de se relazionèr ence se l’é bec che laora de più en prejenza e bec che laora de più te la didatica da dalonc.
Chest per i prumes doi dis de scola, dapodò aon fat fora de fèr na setemèna en prejenza e na setemèna en didatica da dalonc a roda. Chesta soluzion ne saea miec ence dal pont de veduda organisatif e più sorida da gestir respet a fèr n dì en prejenza e n dì a cèsa, descheche vegn fat te autra scoles.
Canche i é en prejenza i laora de più a scola e canche i é a cèsa i à più temp per svilupèr i argomenc touc dant. I bec che no i é, i à semper l met de se coleèr con si ensegnanc, passa 20 ores de coleament en lezion direta.

Podede troèr l'intervista entrìa su La Usc di Ladins de doman, vender ai 02 de jené  (Cristina Marchetti)