Dai 4 de ma inant: sopoltöres bëgn, mo cun limitaziuns

Data

01 de mei 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Cun le lönesc ai 4 de ma pón indó tigní sopoltöres, te dlijia o te cortina. Mo ci fadia: les limitaziuns é ciamó valgamia tröpes. La Diozeja de Balsan/Porsenú á mené fora n comunicat
La Diozeja de Balsan/Porsenú á mené fora les desposiziuns por les sopoltöres, che vel dai 4 de ma inant. Cina ciamó podôl ma gní fat na picia funziun te cortina cun benedisciun dl defunt. Le Vësco Ivo Muser y le Vicar General siur Eugen Runggaldier lascia alsavëi te n comunicat che sëgn él indó meso da fá la zelebraziun dles sopoltöres. Indere él cotan de regoles da tigní ite. Ala zelebraziun pó tó pert ma i familiars cun n mascim de 15 porsones. Porsones che á plü co 37,5 °C de borjú o che á sintoms da coies ne pó nia ester lapró. Tó pert ne dess gnanca les porsones che á i dis dan la funziun albü contat cun porsones positives al "coronavirus".
Les zelebraziuns pó gní fates te dlijia o te corina. Te intrami i caji mëssel ester na porsona responsabla por la segurëza che ti mosöra le borjú ai partezipanc. Düc chi che tol pert mëss avëi n mascherot y mantigní na destanza de almanco n meter. Proibí é inant le contat fisich. An ne dess porchël gnanca se toché la man por fá condolianzes, ne por le sëgn dla pésc. I fedei pó ciafé la Comuniun, mo mëss resté te proca. Al é le prou che ti la surandá, sambëgn ma tla man. Sce la funziun é te dlijia, mëssel do la funziun gní daurí les portes por baraté l’aria. Lapró mëss les ploanies fistidié che la dlijia vëgnes netada regolarmënter, cun materiai adatá, sciöche detergënc etc. La Diozeja aconsiëia da tó demez da dlijia i libri dles oraziuns y dles cianties, por ne messëi nia i dejinfeté do vigni zelebraziun. I fedei ne dess nia se tó l’ega santa y les zelebraziuns dess avëi na dorada limitada. Nia inultima dess ince i fedei gní informá sön les desposiziun de segurëza.  (pablo)