Na mëssa noela n pü’ atramënter

Data

21 de jugn 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Ai 5 de messé él a Al Plan la mëssa noela de siur Stefano Trevisan. Por via dla situaziun "corona" án messü tó soluziuns particolares.
Do bëgn 52 agn, sarál iniann a Al Plan indó na mëssa noela. L’ultima ê stada chëra dl miscionar combonian siur Hans Maneschg da Cianëi. Iniann sarál la mëssa de siur Stefano Trevisan, che é ince jü pro i combonians y jará ince inant so tru tles misciuns dl’Africa. Indere: che s’ess pa ponsé che la mëssa noela tomass rodunt amez la pandemia dl »coronavirus«? Ara ess pordërt bele messü ester en Domënia Blancia ai 19 d’aurí, mo chëra n’é nia jüda. Insciö l’án spostada ala domënia ai 5 de messé, y dailó án tut la dezijiun da la fá, ince sce al sará zënzater na mëssa noela n pü’ atramënter.
Les destanzes y dötes les atres mosöres de precauziun impormët ma intan de posć te dlijia, porchël á la Ploania d’Al Plan messü se lascé tomé ite soluziuns particolares: na maxi televijiun sön paiun y la trasmisciun dla mëssa en streaming.

Deplü ciafëise t’La Usc di Ladins di 19 de jügn

 (pablo)