La ordinaziun de Stefano Trevisan

Data

25 de jugn 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Chësta domënia ai 28 de jügn él tl dom da Porsenú la ordinaziun a prou de Stefano Trevisan. Ara sará da odëi ince en streaming.
Por le jonn Stefano Trevisan d’Al Plan de Mareo él gnü le momënt: en domënia ai 28 de jügn dales 15:00 él tl dom da Porsenú süa ordinaziun a prou, por man dl Vësco Ivo Muser. La ordinaziun ê bele preodüda en Lönesc de Pasca, mo á spo messü gní sburlada por gauja dl "Covid". Impó sarál na ordinaziun atramënter. Ala zerimonia tl dom pó ma tó pert les porsones che á ciafé l’invit. Por che ince i atri pois tó pert, sará la zerimonia ince da aldí tres i microfons tla hala dan le dom. Lapró vëgn la ordinaziun trasmetüda en streaming sön Youtube, plü avisa sön le canal de "Radio Grüne Welle", sot a chësc link: https://youtu.be/LXHTUUk7UhM
Nia inultima é le "stream" da odëi sön la plata internet dla Diozeja de Balsan/Porsenú www.bz-bx.net y sön le sít de Radio Grüne Welle www.rgw.it
La domënia do ai 5 de messé sarál spo la Mëssa Noela a Al Plan. Bele la sabeda ai 4 dales 21:00 sarál te dlijia i Öspi (max. 100 posć), la domënia dales 10:00 él l’ingres cun le primiziant da calonia jö. Te dlijia él la Mëssa Noela, a chëra che al pó tó pert ma la jënt che á ciafé l’invit, mo ara sará ince da odëi sön na gran televijiun metüda sön paiun de paisc, y gnará trasmetüda en streaming te internet da Rai Südtirol. L’ultima Mëssa Noela che an á albü tla Val Badia é stada chëra de siur Klaus Sottsas dl 2008 a Rina. L’ultima Mëssa Noela a Al Plan é stada dl 1968: al ê chëra dl miscionar combonian siur Hans Maneschg. Ince Stefano Trevisan jará tles misciuns, sciöche miscionar combonian.  (pablo)