media/k2/galleries/13772/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-16_um_14.42.15.jpg
17 de otober 2020

Jonta de Chemun de Sëlva: cunscidrazions dla SVP

Cun referimënt al articul unit ora te La Usc di Ladins ai 9 de utober, uel la Grupa SVP de Sëlva, n con’ dla furmazion dla Jonta nueva, »stlarì n valguna cosses che ne n’ie, do nosc ntënder, nia unides repurtedes nsci coche les ie states«.»Ne on mei pertendù zeche de cuncret« »Cun na situazion de 9 cunselieres per la lista Zivica y 6 per la lista SVP ne se ëssa la grupa SVP mei permetù de pertënder dantaprima zeche de cuncret y n ne ti ie ënghenó jic permez al ambolt, ti dijan che n »uel«, ma n ...
media/k2/galleries/13764/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-15_um_09.54.55.jpg
17 de otober 2020

Zento ane da recordà

Ra SchützenKompanie Anpezo Hayden, zento ane dapò, ra s'à pensà de canche i à spartì el Tirol. I scizar de ancuoi i varda inaante, inze un mondo che muda. Intrà i laore da fei inze 'l paes, sarae da bete su danoo el toulazo
Ai 10 de otobre 'l é un de chi dis da segnà sul lunario; del 1920 i s'à cordà, intrà state, dapò de ra Prima guera, par spartì chel che vanzaa de i vece inpere d'Europa, pi che see 'l inpero de i Asburgo, dapò che i s'aea ciatà 'l an ignante, a Saint Germain, ai 10 de setenbre del 1919.

Deplù te la edizion dl 16 de otober
17 de otober 2020

Tunel sot el Sela? Le priorité i é autre

La denunzia dal Pordou:»Gare de machine not e dì e degun control«
Nte chisc dis l'é tourné de atualité el proget del tunel sot al Sela fora per coleghé le val ladine. Progét che, a sentì el Capocomun da Fodom el podëssa vignì finanzié con 600 milioni dal recovery fund.

Deplù te la edizion dl 16 de otober
media/k2/galleries/13754/thumbs/alplan_1anei.jpg
17 de otober 2020

Otedé altonn

En chësc ann sunse passá diretamënter dal isté al invern
Cina la fin de setëmber unse podü se gode les aries morjeles y le cialt de sorëdl, mo spo éra jüda debota cun la gnüda dl invern. Ma la pröma edema de otober unse sintí y odü l’altonn cun i pröms corusc. Spo él gnü la pröma nëi, les prömes nöts dlaciades.

L’altonn n’á nia sciafié da se manifesté cun sü corusc, sciöche i ên ausá vigni ann. Forsc ênse malausá da avëi vigni ann n panorama de corusc incër nos, zënza le comané y le rengrazié assá por le spetacul sugestif che fajô tan bun denanche al ...
media/k2/galleries/13748/thumbs/1_fernando_relazion_2020_fiores.jpg
17 de otober 2020

Volontariat al zenter de la domenia domesdì

L’Union di Ladins de Fascia à rengrazià de cher ence i gropes fascegn che chest an à arjont n cedean toron
No podea auter che scomenzèr con la Cianzon de Val de Fascia l domesdì de la domenia de la Festa del Rengraziament. Tras la oujes del Cor Valfassa, la paroles da sentiment de Francesco Dezulian del Garber e la maraveousa armonisazion del Canori l publich te chino Marmolèda de Cianacei te n senteamen se à sentù più apede a nesc aves, che, con gran fadìa e struscies, ne à regalà na val scì preziousa. I ciantores à dapò endeletà l domesdì con »Oh Ciampedìe!« e la »Contìa de Conturina«. Dò n fort ...
media/k2/galleries/13747/thumbs/Box_premiazion_gropes_rengraziament.jpg
17 de otober 2020

La premiazion di gropes

Chest an l’Union di Ladins de Fascia à volù ge dir develpai a la sociazions che à arjont n cedean toron ma ampò, a cauja del coronavirus, no i à podù festejèr coche carenea. I era adertura 6, dal più joen, l Grop de teater La Mizacoles de Ciampedel con si 30 egn de vita, al più veie, la Musega da Vich, che sun sia spales l’à adertura 200 egn, passan dal Grop de folclor da Soraga, i Schuhplattler de Ciampedel, l Cor Valfassa e l Grop de folclor de Cianacei.
Sun paladina l’é stat chiamà na raprejentanza de ogne grop, l’é stat portà dant mingol de storia de vigniun e a duc l president Fernando Brunel e l president de onor Antone Polam ge à sport na picola bandiera ladina e n pèster depent a man da poder meter te sia senta.

La Mizacoles: 30 egn
A Ciampedel l teater à na longia storia. N grop de pascioné se dajea jù a portèr sun paladina comedies e patofies amò inant che, del 1990, vegne metù sù la filodramatica per endrez de Don Tito Vecchietti. Dò n ...
media/k2/galleries/13743/thumbs/ALfeo_Deluca.jpg
17 de otober 2020

Al via la sajon di joegn!

I Falcons à scomenzà a jièr te l’U.17 e U.19. L’é pontà via ence l cors debant de aviament

Pontèda via regolarmenter la sajon di joegn. Per chel che vèrda l’U.17, l Fascia chest an l tol pèrt al campionat dessema al Valdifiemme JTH. La formazion mescedèda a tout pèrt a sia pruma endesfida su la giacai de cèsa al stadie de Ciavaleis en sabeda ai 10 de otober. La pruma partida à metù i atlec fascegn e fiamaces de contra ai sudtiroleres del JT Ora/Egna. L resultat l no l’é stat n muie bon per i patrons de cèsa, con 7 goi encassé dal portier Lorenzo Zamboni e l soul gol segnà envers la ...

media/k2/galleries/13736/thumbs/Consei_Moena_2020.jpg
17 de otober 2020

Pruma sentèda ence en streaming

L prum Consei dò la litazions a Moena à proclamà ombolt Alberto Kostner. L’é stat convalidà 13 consieres su 14 per problemes de incompatibilità potenzièla

La sala de consei de Comun de Moena, adatèda a la normes anticovid, no à podù ge dèr lèrga al publich che per solit tol pèrt en gran numer al prum consei dò la litazions, coscì en mercol ai 7 de otober demò na dejina de persones à podù ite a la sentèda de insediament de la neva aministrazion ma l’é stat dat l met de la veder en streaming da cèsa sui canai social.
A rejer l prum Consei la conponenta più de età Annalisa Zorzi, che aldò de l’orden del dì l’à tout dant la condizions de litabilità e ...

media/k2/galleries/13771/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-16_um_13.13.31.jpg
16 de otober 2020

Urtijëi: Cunsëi de Chemun LIVE

La senteda dl Cunsëi de Chemun de Urtijëi de (ncuei) vënderdi ai 16 de utober dala 20.00 sarà da udëi tres LIVESTREAM sot al link:  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=106728421220088&id=105939211299009 N chësta ucajion uniràl nce lità la Jonta de Chemun nueva. L ne n n’ie NIA debujën de avëi n account facebook, l video ie da udëi nce zënza registrazion. Pervia dla situazion atuela de emergënza ie la cumpëida dla persones che possa unì a scuté su te la sala de ...
media/k2/galleries/13770/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-16_um_10.37.19.jpg
16 de otober 2020

Jonta de Chemun a Urtijëi: La minonga de Lara Moroder

(Ncuei) vënderdi ai 16 de utober fej l ambolt Tobia Moroder, coche bele repurtà te La Usc di Ladins, te Cunsëi de Chemun la pruposta de na Jonta metuda adum da cin’ cumëmbri dla Lista Unica y da un dla Lega. La SVP ie stluta ora dala Jonta y va nscila te oposizion. Lara Moroder: »Gran desplajëi« »A nëus dla SVP nes despléjel dassënn de coche la ie jita. L ie na delujion, ajache l ne vën nia tenì cont dla ulentà dl litadëur y ajache an y on dut ntëur na grupa de cunselieres cun na gran ueia de ...
media/k2/galleries/13763/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-15_um_09.55.12.jpg
16 de otober 2020

Ra foula granda de r'Union de i Ladis d'Anpezo

El laoro fato del 2019 co i conte; un gnon noo in consilio, de 'na femena; un saludo a i amighe che m'à lascià; el biśoin de stà leade a ra radijes, inze 'l buiroto de ste ane; i laore da fei sto an e un doman; una rechia par el profesor Bepe Richebuono
Beśen mantegnì r'identità, ste anes ciariade de struscies, par ra nostra śente, intrà Mondiai de schie del 2021 e Olimpiades d'inverno del 2026.

Deplù te la edizion dl 16 de otober
media/k2/galleries/13758/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-15_um_09.43.03.jpg
16 de otober 2020

La »Fodom Servizi« siera en atif el bilánz 2019

Incentivé el welfare per el personal. En previjion la ristruturazion de la pert vegla de la strutura
L'azienda special per i servisc a la persona »Fodom Servizi«, che gestisc la cesa da pauzssé Vila S.Ijep e i servisc de mensa per le scole de la val l'a saré con en atìf de 31 mile euro el bilánz del 2019.

Deplù te la edizion dl 16 de otober
media/k2/galleries/13757/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
16 de otober 2020

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 16 de otober
Ëur – Mostra de Egon Digon
Tla Vijion Art Gallery a Puntives iel ncuei, 16.10. dala 20:30 la giaurida dla mostra persunela de Egon Stuflesser da Digon
»Ie chire formes artifizieles, che spiedla la tendënza ala sterilità sun chësc mond«. Chësc pensier dl artist Egon Digon dij ora tler cieche ie la fundamënta de si lëur. L ne ti nteressea nia de fé do la formes natureles, ma de jì a crì na purëza sëurameneda. Egon pëia via da na geometria stara, a chëla che l ti tol si carateristica cruënta y ...
media/k2/galleries/13755/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
16 de otober 2020

Manifestazions atuales

Publichedes ai 16 de otober
Apoteches
Apoteca Gherdëina
La apoteca che ie de servisc ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 16.10. nchin n vënderdi ai 23.10. ie chëla de Urtijëi, tel. 0471 796125 (orar de giaurida 8:00-12:00/15:00-19:00).
Apoteca Val Badia
L'apoteca en sorvisc fora dl orar ordinar, dal vëndres ai 16 de otober dales 19:00 al vëndres ai 23 de otober ales 19:00, é chëra da Corvara, tel. 0471 830237.

Dotors
Dutor Gherdëina
L dutor de servisc da n sada ai 17.10. dala 8:00 daduman nchin ala 8:00 daduman de ...
media/k2/galleries/13753/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-15_um_09.20.53.jpg
16 de otober 2020

La caricatura dl'edema

de Manuel Riz
media/k2/galleries/13751/thumbs/Bildschirmfoto_2020-10-15_um_08.33.45.jpg
16 de otober 2020

Alice Deflorian, neva conseiera de l'Union di Ladins de Fascia

Dancà y da na pert
Peste te prejentèr?
É inom Alice Deflorian, son da Cianacei, é 21 egn, n compesce 22 de november. Me é laureà al scomenz de messal a Bologna, é studià antropologia, religions e ziviltà orientale e desche Cesare Poppi, l'antropologh che à studià i ladins, ence a mi me saessa bel n saer de più de nosc folclor e noscia storia.

Ades che fèste?

Ades son dò che laore a la scola populèra de Moena, ensegne ingleis te le clasc terza e quarta, e tras l projet Clil ensegne per ingleis e ladin le materie de ...
media/k2/galleries/13750/thumbs/Iaco_Rigo.jpg
16 de otober 2020

Start dla Copa dl Monn

Comentar de pruma
Sölden (Tirol):dan da n ann parô le monn ciamó ti ritli, almanco por l'atlet de schi alpin Manfred Mölgg. Le slalom lerch söl dlaciá de Retten­bach ê söa 300ejima gara de Copa dl Monn. Dedó jô la sajun cochessí: de jená se fajô Manni me dassënn, al messâ dé tria, de forá deventâ le coronavirus protagonist ince tles gares di schi, a na manira che les Finales a Cortina söl program da mez merz gnô desdites.
Indoman y dodoman piará ia indó la Copa dl Monn, sciöche al é usanza: a Sölden, mo ...
media/k2/galleries/13746/thumbs/Messa_FU_donMario.jpg
16 de otober 2020

Develpai per ve aer dat jù col cher!

Chest an l’Union di Ladins à metù a jir sie apuntament tradizionèl a Cianacei, dedicà a volontadives e operatores sanitères en pruma linia tel temp del Covid
Ence chest an l’Union di Ladins de Fascia à respetà la tradizion e l’à metù a jir la Festa del Rengraziament ai 11 de otober, la seconda domenia del meis, a Cianacei, enceben duta la restrizions emponudes da la normes anticovid.
La giornèda, caraterisèda chest an da freit, tumech e sacotanta nigoles che à fat ruèr la pruma neif de l’invern, la é tachèda con la messa te la gejia del Sacro Cher; no l’é stat possibol endrezèr la defilèda, tant per via de la restrizions che per l catif temp, che à ...
media/k2/galleries/13742/thumbs/Guido_Cuzzato_roda_mont.jpg
16 de otober 2020

Dopia endesfida fascèna

A la Capoliveri Legend Gabriele Depaul à proà a se vadagnèr l titol de Campion Talian UCI Marathon. Fascia Bike prejent enveze a la Appenninica MTB
A la Capoliveri Legend Cup Samuele Porro l’à confermà l titol de Campion Talian Marathon, jà vent l’an passà. Secondo post per na cognoscenza fascèna, Juri Ragnoli che, de gra a na bela remonta l se à piazà al secondo post dedant al sudtiroler Fabian Rabensteiner. Anter la eles enveze se à abù na neva campiona, Elena Gaddoni ruèda dant che Debora Piana e Gaia Ravaioli.

Anter i amatores, a se jièr la maia nazionèla l’era ence l fascian Gabriele Depaul. L’atlet del Team SpaceBikes l’à defat proà a ...
media/k2/galleries/13735/thumbs/jonta_ciampedel.jpg
16 de otober 2020

De bela paroles per la mendranza a Ciampedel

Tel prum Consei l’é stat prejentà la Jonta e l’é jà scomenzà l’atività aministrativa

En mèrtesc ai 6 de otober da mesa les nef da sera te sala de Comun de Ciampedel l’é stat la pruma sentèda, convochèda dal conseier più de d’età Dario Tonelli, de la neva aministrazion de paìsc per la seconda outa vidèda da Ivo Bernard. Ti egn che vegn l’arà da se confrontèr con na mendranza reta da sie veie vize Stefano Sommavilla. Te Consei no l’é ruà ite nesciun component de la terza lista che se aea metù dant per la litazions, metuda en esser da Serenella Manfroi.

De più su La Usc 41 di 16 ...