media/k2/galleries/13233/thumbs/Screenshot_2020-08-06_16.18.58.jpg
08 de agost 2020

La turnadëcia de Gherdëina à si daunì

Damian Piazza ie n jëunn de belau sëidesc ani de Urtijëi, che à abinà si pascion tl mond dl turné. Cun gran legrëza nes cóntel de si raport d'amor cun chësta forma d'ert. Damian lascia riesc sentì l gran ntujiasm, canche l conta de si lëur. L ti luna i uedli canche l conta de coche l à scumencià, de coche l à mparà a lauré cun la turnadëcia, de coche l possa jì a se crì ora l leniam y de coche l sta pona plu y plu ëures alalongia a crië si lëures. Nsciuma, n vëija, n aud y n sënt che l ti sà ...
media/k2/galleries/13231/thumbs/frogores_retracvedli.jpg
08 de agost 2020

Ëise retrac vedli por le Calënder Ladin?

Al vëgn chirí retrac vedli dla Val Badia, por la ediziun dl Calënder Ladin 2021
An é tl laur da arjigné le Calënder Ladin 2021, che gnará fora de novëmber. Al sará la ediziun numera 60. Na pert importanta sará ince iniann chëra di retrac vedli, che nes mostra sciöche la vita, les usanzes, le vistimënt, i paisc ê n iade, porchël ési de gran valüta storica.
I inviun ince iniann les porsones da i mëte a desposiziun. Al pó ester retrac plü vedli, cina sö ai agn 80, che trata de nozes, families, uniuns, compagnies, laur, soldas, festes de paisc, festes de dlijia y tan d’ater. ...
media/k2/galleries/13219/thumbs/Diretif_Fascia_Balon.jpg
08 de agost 2020

L balon taca a se mever…

I atlec de la sozietà Fascia Balon, dò i desvalives meisc de paussa per via del Covid, pian pian taca a jir da nef te ciamp per i alenamenc. A la fin de aost desche semper cognessa tachèr ence i più joegn
Ence l mond del balon l’é stat blocà dal coronavirus, a duc i livìe. Duc i campionac à cognù se fermèr i prumes de mèrz e se à tacà a jièr da nef la partides del campionat de serie A entorn ai 20 de jugn, ben trei meisc dò che l’é crepà fora l’emergenza.
Per chel che vèrda noscia realtà sportiva l’ultima partida jièda da la pruma squadra del Fascia te la Pruma Categorìa l’é stat chela al scomenz de mèrz e dò no l’é stat fat più nia. La squadra pruma en classifica, l Calceranica, la é passèda de ...
media/k2/galleries/13218/thumbs/foto_toron.jpg
08 de agost 2020

Alice De Bortoli: anter social e umanità!

Ta Cianacei l’é ruà la joena influencer da Treviso, cognosciuda per aer tout pèrt a n program televisif
Dassen na gran ciacolona l’é la influencer Alice De Bortoli. L’aon scontrèda endèna na dì de soreie ta Cianacei en ocajion del My Idol Summer Camp, endrezà en colaborazion con la Union Hotels Canazei. La joena trevigiana l’à demò 16 egn, ma su sie canal prinzipal Instagram la conta più che un milion e mez de followers. Alice l’à arjont l suzess anter i joegn de gra a sia partezipazion al program televijif de Rai 2 »Il Collegio 3«. Te sie video de prejentazion la desmostra con gran e forta ...
media/k2/galleries/13248/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
07 de agost 2020

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 7 de agost
Conzert »Romance del diablo«
I solisć dl’Orchestra Filarmonica Italiana cun le saxofonist Marco Albonetti píta n conzert particolar ai 9 d’agost, tla Val dl’Ert a San Martin
Le festival »Transit« de Badiamusica vá inant en domënia ai 9 d’agost dales 17:00 tla Val dl’Ert a San Martin de Tor (sce al é bur’ tëmp sön paiun d’Al Plan). Ara se trata de n conzert en omaja al tango de Astor Piazzolla, che compliss tosc 100 agn. Tl program él preodü l’esecuziun di toc plü rapresentatifs dl tëmp danter le ...
media/k2/galleries/13247/thumbs/Bildschirmfoto_2020-08-06_um_21.40.37.jpg
07 de agost 2020

La caricatura dl'edema

de Manuel Riz
media/k2/galleries/13239/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
07 de agost 2020

Manifestazions atuales

Publichedes ai 7 de agost
Temp liede
Atualmënter
Alta Badia Balance
Le festival »Alta Badia Balance« píta döta l’edema che vëgn ativités sciöche yoga por mituns y gragn, escurjiuns de relassamënt, aromaterapia, Shinrin Yoku, impulsc por suravire tles munts te vigni situaziun, y Qi Gong. Le program ciafon sön www.altabadiabalance.com

10.08.

Depenjun la natöra
Mitans y mituns da 5 a 12 agn é inviá da tó pert a n domisdé olache an pó se depënje na malieta cun fëies y corusc. An s’incunta en lönesc ai 10 d’agost dales 15:00, dan ...
media/k2/galleries/13243/thumbs/Bildschirmfoto_2020-08-06_um_21.45.43.jpg
07 de agost 2020

Par dià i nostre vece

El laoro del comun par dià ra families de ra parsones che stenta depì. Da zinche mesc i à sarà el servizio diurno, via par el di. Da i conte del 2019 ‘l é vanzà 135mile euro. Un bel donatio de i maestre de schie
El Comun de Anpezo ‘l é drio a lourà, aduna co ra so sozietà Cortina par i servizie a ra parsona e co ra Ulss 1 Dolomiti da Belun, par fei moe danoo el diurno, el servizio via par el di, che ‘l é tacà a ra ciaśa da pousà de comun Dotor Angelo Majoni. Chesto servizio ‘l é sarà da marzo, da canche ‘l é soutà fora chesta marescia Covid-19, coscita da zinche mesc i no pó azetà i vece, i marade, ra parsones che stenta, che no se và adora a tegnì in ciaśa: «Da un pei de mesc son drio a studià cemodo ...
media/k2/galleries/13240/thumbs/Bildschirmfoto_2020-08-06_um_21.44.15.jpg
07 de agost 2020

Sánta Maria Maiou: 40ejima edizion

Gauja Covid la S.Mëssa la vignarà fata nte Plán Ciaruo. Deguna sfilada, ma Ulf e Comun i premiarà empò i benemeriti da Fodom
Sto ann toma la 40 ejima edizion de la gran festa ladina de S. Maria Maiou nta Fodom. N’edizion che sarà deldut particolar. No per el giubileo che la festegeia, cohe assa bu da ester, ma per le dispojizion contra el Covid 19. A gauja de chëste, l azéss a la gliejia el fossa sté limité. Gnánca da se pensé de la fè nte Plaza Nuova, entaméz al bordél dei auti che passa. Tres per le medeme rejon fossa sté difizile mëte a jì la sfilada senza no fè assembramenc de jent. Coscita per empermëte a deplù ...
media/k2/galleries/13238/thumbs/Bildschirmfoto_2020-08-06_um_21.41.56.jpg
07 de agost 2020

Dancà y da na pert

Zacotan de domandes al jonn 
Gabriel Crazzolara da La Ila
La Usc: Bun de Gabriel, cuntes in cört chi che te es!
Bun de a düc. Mi inom é Gabriel Crazzolara, i vëgni da La Ila y i sun nasciü de aurí dl 2000. Cina la mesana sunsi sté chiló tla Val Badia, la scora alta ái fat a Porsenú, olache i á ince fat le lizeum linguistich. An pó me de­scrí sciöche corius y intra­prendënt. Mies pasciuns é le sport de vigni vers y rodé le monn.

Ciodi aste pa chirí fora da studié lingac do la mesana?

Tratan la mesana êi dër interessé ala leteratöra suradöt ...
media/k2/galleries/13232/thumbs/Screenshot_2020-08-06_16.15.25.jpg
07 de agost 2020

L Museum Gherdëina a Urtijëi à cumplì 60 ani

Chësc fin dl’ena festejea l Museum Gherdëina 60 ani da si giaurida. Danz che l ne n’ie nia unì prugramà na gran festa, pervia dla crisa covid, ma l aniverser ie mpo na ucajion per ti purté inò n iede mpue’ plu daujin ala jënt de Gherdëina la gran ufierta dl Museum De gra ala vijion de set fundadëures y la despunibltà de truepa persones a mpresté pec de valuta, à l Museum tl scumenciamënt d’agost dl 1960 pudù giaurì si portes tla Cësa di Ladins tl zënter de Urtijëi. L fova l prim museum tl ...
media/k2/galleries/13214/thumbs/Drive_In_Moena_1.jpg
07 de agost 2020

A Moena l’atmosfera di egn ’50 col Drive In

Gran bon ejit e aprijiament per la scomenzadiva del Comitat Manifestazion metuda a jir te piaz dai auti jun Navalge. Ai 17 de aost l’é en program l secondo apuntament con la vijion del film Mamma mia
Te chest istà particolèr l’endrez de la manifestazions no l’é sorì per via di protocoi de segureza sanitèra. N muie de evenc à cognù vegnir anulé o aboncont l’é stat de besegn de i endrezèr a na vida alternativa o desvaliva.
Ence a Moena l Comitat Manifestazion à cognù revalutèr e pissèr da nef sia proponetes de entrategniment e te chest chèder l’é vegnù fora na belota idea che somea esser stata aprijièda dalbon n muie.
»Ajache l’é benfat evitar i evenc al serà, aon pensà a meter a jir l chino a ...
media/k2/galleries/13213/thumbs/trei_percorsc_Pra_Sort.jpg
07 de agost 2020

Pra de Sort: n’autra proponeta

N grop de sentadins respon a la touta de posizion de Italia Nostra e met dant n percors alternatif per garantir la soluzion per portar jù l legnam e la defendura del pra
Va inant la discuscion su la strada de Pra de Sort. Dò la touta de posizion de Italia Nostra, de chela che aane dat cont su La Usc di 24 de messèl passà, à manà ite sia posizion n grop de sentadins de Sort che amò de oril del 2019 ge aea portà dant a l’Aministrazion de Comun de Moena na proponeta de soluzion del problem de traversament del Pra de Sort per portèr jù l legnam sutà via per jabas a cauja del tormen Vaia.
»Da semper aprijion l’atività de Italia Nostra per i prinzipies a chi che la se ...
media/k2/galleries/13230/thumbs/IMG_0453.jpg
06 de agost 2020

"Bye bye, butterfly"

Ince tla Ciasa dl Parch a Al Plan án da tigní ite valgünes restriziuns, mo ara é daverta, y píta danter l’ater na mostra interessanta sön i paoi. Cun le colaboradú Matteo Rubatscher unse baié dla mostra, dla Ciasa instëssa y dl debojëgn che ara ess da renové le program
Cun i 16 de jügn á indó podü daurí les ciases di parcs naturai, insciö ince la ciasa dl parch Fanes - Senes - Braies a Al Plan. Te chësc tëmp de "corona" mësson ince iló tigní ite zacotan de restriziuns, mo an avaliëia fora ince cun ativités alaleria. Lapró él chësc isté da odëi na mostra interessanta, che porta le titul "Bye bye butterfly" - na mostra che se dá jö cun le monn di paoi, y che porta n titul valgamia critich, deache les parores "bye bye" (por ladin "adio") se referësc ai paoi che ...
media/k2/galleries/13229/thumbs/Screenshot_2020-08-06_12.01.46.jpg
06 de agost 2020

Turism te Gherdëina: Fake News y coronavirus

Da n struf incà vëniel jit cun ciacules, da ustaria, che l dëssa vester plu caji de Covid-19 te Gherdëina. Da coche lascia a l savëi la urganisazion de turism Gherdëina Marketing ne n’iel nchin a n juebia ai 6 de agost degun cajo cunesciù de coronavirus te n eserzize de albierch dla valeda!Da coche auza ora Gherdëina Marketing ie dé inant na nutizia fauza sambën de gran dann per l’economia y per l bon inuem. Chiche dà inant de tel nutizies fauzes possa nce unì straufà!Perchël, mo n iede: te ...
media/k2/galleries/13228/thumbs/Bildschirmfoto_2020-08-06_um_08.31.22.jpg
06 de agost 2020

Rondel dan al "Col Alto"

Corvara: le Consëi de comun á fata fora da alzé le stanziamënt tl bilanz por la costruziun dl rondel tla incrujada Corvara–Calfosch dan al Hotel Col Alto
Le capitul a bilanz por chësta opera ê ciarié de 57mile euro, sëgn él gnü lapró 140.000,00 euro. Les maius entrades che le Comun á podü partí sö tl bilanz de previjiun é gnüdes ite dantadöt da contribuc dal frabiché sön teritore comunal.
La proposta da lié ite tl rondel dan le "Col Alto" ince la strada por/da Pescosta é gnüda metüda ultimamënter sön na pert por la gran destanza che ara á dala incrujada interessada dal proiet dl rondel.

Liéde do deplü dla sentada de consëi (bunamënter l’ultima te ...
media/k2/galleries/13211/thumbs/Soraga.jpg
06 de agost 2020

Se aur n usc per l’impiant portamont de Soraga

L Consei provinzièl à aproà l’orden del dì del conseier ladin Guglielmi che à domanà la previjion urbanistica e la desponibilità finanzièla per l coleament col jouf de Ciareja
Se à serà sù en domenia ai 2 de aost i lurieres con longia discuscion te Consei provinzièl per l’aproazion de l’assestament del bilanz preventif de la Provinzia de Trent 2020 con 20 stimes a favor e la 2 astenscions di soi conseieres de mendranza resté te Consei dò che i etres aea arbandonà i lurieres i dis dant per protesta.
Te chesta ocajion l’é stat aproà ence na ressoluzion consiliara portèda dant da 13 conseieres de maoranza. Tel test tout sù vegn metù dant la linees de azion che ge vegn ...
media/k2/galleries/13162/thumbs/Pent_de_la_Roa.jpg
06 de agost 2020

Fenii i lurieres al Pent de la Roa

L pent che lea Cianacei a sia frazions de Dèlba e Penìa l’é stat restruturà da la Provinzia de Trent
Apede al confin anter Cianacei e sia frazion de Dèlba su la SS 641, aló per se entener olache l’é la senta de la Protezion Zivila de Cianacei, l’é stat fat n intervent da man de la Provinzia de Trent sul Pent de la Roa. I lurieres era scomenzé amò tel meis de mé e da n trat en ca (ordenanza comunèla nr 38 dal prum de messèl) l’era stat ence ativà l sens unich alternà da man del comun de Cianacei per consentir i lurieres de restruturazion pervedui.
Con la metà del meis de messèl i lurieres é ...
media/k2/galleries/13227/thumbs/Screenshot_2020-08-05_16.44.12.jpg
05 de agost 2020

Vester autramënter ti chedri dl Café Surëdl

I studënc y la studëntes dla cuarta tlasses dl Lizeum d'Ert Cademia de Urtijëi deberieda cun l team dl Café Surëdl ti à dat vita a chedri che reprejentea l vester autramënter y la lidëza de mustré si emuzion. L Café Surëdl a Urtijëi uel da for incà ti dé na usc a chiche à n handicap y ne fossa scenó bonamënter nia tla posizion de se lascé audì coche i y les ulëssa, ti dajan na forma de esprescion te chëla che chësta persones posse se sentì liedies. Chësc ie nce unit ora tl proiet laurà ora tl ...
media/k2/galleries/13226/thumbs/Screenshot_2020-08-05_16.39.27.jpg
05 de agost 2020

L Pavël à suzes nce chëst ann

Do mënsc de melsegurëza àl nce chëst ann pudù unì a s'l dé l proiet da d'instà per mutons y mutans Pavël, che ti juda a truepa families cun mëndri y mëndres. L va mo inant nchin ala fin de agost.Nce chëst ann ons bele fat mez viac cun l'enes da d’instà dl Pavël te Gherdëina. N à bele scumencià a lauré de jené per mëter a jì dut a puntin, ma pona, cun la pandemia dl Covid-19, ne savans nchin ala fin de mei nia sce pudessan bën fé l Pavël o no. La despusizions stateles y provinzieles mudova da ...