Fascia

media/k2/galleries/14440/thumbs/Trei_Rees_Cianacei_Elisa_Salvi1.jpg
05 de jené 2021

“Pèsca Tofènia, torta e liènia, vin e stopin a mi e a mi vejin!”

La Vea de Pèsca Tofènia l bistiam se parlèa de coche l’era stat tratà via per l’an e per chest ge volea l lascèr en pèsc. No se podea pa jir assolutamenter a l scutèr, chi che se aessa fidà l fossa mort o l fossa stat tramudà te n ciuch de lèrsc!

En chela dì l patron de cèsa tolea na fana piena de brozes, olache l petèa soravìa incensc, vèlch bozola e dascia de jeneiver e vèlch foa de olif, e con na copa de èga sènta e na picola dascia, l peèa via e l benedìa e l sciumentèa duta la cèsa, l tobià ...
media/k2/galleries/14431/thumbs/Davarda_Vernel_2.jpg
04 de jené 2021

Maurizio Davarda salvà da la levina da si compagnes

L fajea freeride te Gardecia con n grop de amisc esperc. L stèsc ben ma l’à ciapà na gran sperduda.
»Fisicamenter stae ben, de ciaf no». L’é chestes la pruma paroles de Maurizio Davarda da Vich, per i amisc Icio, che aon sentù al telefon en lunesc bonora ai 4 de jené. L’é belebon proà, se l sent te la ousc, l se à ciapà na gran sperduda che no l desmentiarà bele prest. L stèsc ben ma l sà che l’aessa podù no jir coscita. Angern, domenia ai 3 de jené, l’era con n grop de amisc da Vich che i fajea freeride te Gardecia. Entorn les 11.30 se à destacà na levina sora l refuge con n front de ...
media/k2/galleries/14429/thumbs/Schermata_2020-01-03_alle_16.51.16.jpg
04 de jené 2021

Gabriele Valentini a cef del Grop FAI de Fascia e Fiem

L’é stat nominà ai 28 de dezember e sie maor obietif, apede a l’endrez de la giornèdes FAI d’aisciuda e d’uton, l’é chel de sensibilisèr jent e aministrazions sun nosc patrimonie da rencurèr.
L’é stat la giornèdes FAI da d’uton, endrezèdes chisc ultimes egn dal Grop FAI de Fascia e Fiem, a ge fèr cognoscer a Gabriele Valentini “Mambo” da Ciampedel la bela scomenzadives de chesta fondazion che se cruzia de valorisèr e stravardèr l patrimonie artistich, culturèl e ambientèl de la Tèlia. L Grop FAI (Fondo Ambient Talian) era atif da egn forin Fiem, coordenà da Roberto Daprà, e del 2017 de gra a l’empegn de n grop de jent de Moena e de Fascia, soraldut de Annalisa Zorzi, l’é doventà ...
media/k2/galleries/14427/thumbs/Schermata_2021-01-02_alle_11.27.27.jpg
03 de jené 2021

I volontadives de la Crousc Biencia bala Jerusalema

N grop de volontères e dependenc à metù ensema n bel video per fèr i augures de Bon An Nef.
Ence i volontadives de la Crousc Biencia de Cianacei à tout pèrt a #Jerusalemachallenge.

Per fèr i augures de Bon An Nef i à abù dassen na bela idea. I à endrezà n bel video su la notes de la cognosciuda cianta Jerusalema. Dant i se à binà duc chenc fora per portech de la senta de Cianacei e dapò con doi mesi i é rué tel piaz de l’elicoter ta Cercenà e i se à metù a balèr a ritm de musega. Jerusalema l’é la ciantia sudafricana de Master KG e Nomcebo Zikode doventèda cognosciuda te dut l mond via ...
media/k2/galleries/14421/thumbs/us_i_colori_delle_dolomiti_invio_1.jpg
02 de jené 2021

N viac anter i colores de la Dolomites

La scritora da Soraga Alberta Rossi à scrit n nef liber che deida a cognoscer la lejendes, la storia, l lengaz e i personajes che à segnà noscia valèdes.
»Su la Dolomites te scontrarès i colores de sia pizes, ma ence chi del mèr che tel passà l les corìa, te empararès a recognoscer i colores de la net che doventa recam di raes de luna e chi da fech de l’enrosadira, encanteisem de n Re antich. Te entenarès i colores di leghes e di ruves, di bosć e di pré, di fiores e di èrcabuans…«

L’é l scomenz e la fin del nef liber de la scritora Alberta Rossi da Soraga »I colores de la Dolomites« dat fora tel meis de dezember da la Curcu Genovese, con la bela ...
media/k2/galleries/14424/thumbs/5_bracel_Caudia_Conta.jpg
01 de jené 2021

“La più bela a mi”: tradizions da Nanef

Chesta l'era n'outa la formula de salut e augurie de duc i joegn per l prum dì de l'an e i bec jìa a se avenjer la bombona dai nons o da parenc o vejins.
L prum dì de l’an i bec cognea jir a se avenjer la bombona: i jìa dai nons, ma vèlch outa ence da etres parenc e vejins jà da doman bonora a ge dir sù na formula de augures. La jent de età l’à amò tel cef chesta frases, che dijea: “Bondì, non e nona, ve augure un felize capo de an, prega Idio che n auter an siede amò vives!” opuramenter “Bondì e bon an, agegher e san, con n muie de legreza e fortuna”.

La nona e l non i se aea enjignà na bela gran peta da ua passa e n fazolet o n toch de roba da ...
media/k2/galleries/14357/thumbs/daniel_riz.jpg
31 de dezember 2020

Daniel à tacà ‘a duta bira’

L joen da Ciampedel à scomenzà via a produjer bira. L ne conta zeche de più en cont a chest mond
Per fèr bira ge vel seghitèr a studièr. Coscita ne à dit Daniel Riz, joen da Ciampedel che, da otober de chest uton en ca, l’à scomenzà a fèr bira tel nef laboratorie da birèr ‘Rampeèr’. Sia pascion la é nasciuda fora de n bel nia e no la se à mai destudà. Con l sostegn de sia familia, canche l’é vegnù adalèrch l’ocajion de fèr lurieres te l’hotel de cèsa, l’à fat fora i locai per scomenzèr la produzion. E ades, dò aer spetà n an per ciapèr la permiscion da l’ofize de la doganes per la tassa de ...
media/k2/galleries/14419/thumbs/Amedeo_immagine_1.jpg
30 de dezember 2020

Nanef aldò de la cultura de la jent da mont

L Conseier de Procura del Comun General de Fascia Amedeo Valentini à manà fora n apel a la jent che no vegne fat scopièr boc.
L conseier de Procura Amedeo Valentini à manà fora n comunicat che revèrda i festejament de Nanef. 

“L’é bel e ge vel festejèr l scomenz de n nef an, se l’é meso con noscia jent – scrif Valentini. L’é na usanza che ne porta a pissèr a l’an che é dò a fenir, rengrazièr per chel che aon abù de bon e pissèr a chel che enveze no é jit ben, se auguran che la robes negatives se sere sù. 

A la fin de chest an 2020 caraterisà da padimenc, dejèjes e tema per l davegnir, sarà bel l saludèr, saer ...
media/k2/galleries/14366/thumbs/cherta_de_posta_Claudia_Conta.jpg
30 de dezember 2020

Per la festes òr e arjent

A la fin de l’an, sot la festes, se rejona de preziousc e de dons e de se fornir sù de color checen, òr e arjent.
Ence tel guant troon chisc colores e ence pa tel guant da la festes se vardèa de se fornir sù, soraldut fornir sù l cef. La fornimenta per l cef l’é e l’era de bie ciapìe, i ciavei, che i à da esser lènc e intrecé, ajache ence i ciavei l’é conscidrà fornimenta e ence pa de bela gherlandes e òr e arjent de filagrana sul cef.
Chesta fornimenta se la veit bele te ogne guant dal Paiern a ...
media/k2/galleries/14368/thumbs/117445024_4253720521367306_2412900545475660571_n.jpg
29 de dezember 2020

Nef diretif per La Mizacoles

Gerardo Rasom resta a cef del grop de teater
En domenia ai 20 da sera en videoconferenza i sozi del grop de teater de Ciampedel à renovà sie diretif, che restarà en cèria per trei egn. A cef del grop l’é stat riconfermà l president Gerardo Rasom. L nef vizepresident al post de Egidio Lazzer l’é Loreta Florian. Autres membres del diretif l’é i conseieres Maurizio Valentini e Roberto Paolinetti e i revisores di conts Ottavio Davarda e Paolo Mazzel. L secretèr l’é Andrea Detomas.

La Mizacoles, che chest an les aessa cognù festejèr l cedean ...
media/k2/galleries/14365/thumbs/cripela_Larcione.jpg
29 de dezember 2020

L Bambin l’é nasciù te la cripeles

Ence chest an fora per l paìsc de Vich l’é stat endrezà passa 25 cripeles. L dì de Nadèl l Comitat Manifestazions à manà fora n video per recordèr i 100 egn de l’orghen de la Pieif de Sèn Jan
Passa 25 cripeles fornesc sù ence chest an l paìsc de Vich. Cripeles sui festii, anter la cèses e ti ciantons, fates da sociazions e da privac che à tout sù l’envit del Comitat Manifestazions de Vich de viventèr coi simboi del Nadèl i dis de festes. Chest an sarà amò più enteressant jir a ge vardèr a la cripeles te la ciasetes sui festii, ajache te anter la statues, la fegures, sot l muschie, vindò i retrac o ence te n pìcol cianton l’é stat sconet n pìcol oget. Pel esser na ciandeila, na ...
media/k2/galleries/14406/thumbs/prejepie_ciampedel.jpg
28 de dezember 2020

Ciampedel doventa n prejepie

N lurier de la comunanza, te la comunanza e per la comunanza
La sociazion NOI Trento, che tol ite passa 90 oratories a livel trentin, à metù a jir chest an na garejèda social per l prejepie più bel. Ence l paìsc de Ciampedel à tout pèrt… e l’é doventà n prejepie!

Ge é stat domanà a duta la comunanza de fèr a man n tòch (a partir da la majons ai personajes) e l grop di joegn l se à cruzià de embastir e meter ensema la desvaliva pèrts del prejepie. L’é stat endrezà la strutures più cognosciudes de paìsc: la gejia, l’ADEL, la caserma di studafech, la ...
media/k2/galleries/14378/thumbs/conzert_nadel.jpg
26 de dezember 2020

N conzert de orghen en direta

“Nadèl en musega” de gra al Comitat manifestazions de Soraga.
L Comitat Manifestazions de Soraga endreza per en lunesc ai 28 de dezember da les 18:00 l conzert de Nadèl “Natale in musica” con l’organist Andy Rossi e l sopran Angela Chiocchetti en direta streaming sun sia piata Facebook. La prejentazion la é a cura de Nicoletta Riz.

N conzert da Nadèl dassen fora de anter che tolarà cà desvalives tòch de musega tradizionèla, anter chisc ence melodìes scrites jù dal Canori.
media/k2/galleries/14364/thumbs/Rengraziament_Ermanno_Winterle.jpg
26 de dezember 2020

N pensier per nesc picoi, per Eny e per duc voetres…

L’é ruà zacan ence chest an, che somea no fenisse più, l temp de Nadèl e de Nanef. L’é i apuntamenc più speté da picoi e gregn e, enceben che i sarà desferenc da chi di egn passé, speron i sie più preziousc che zenza.
L’Union di Ladins de Fascia à portà en don vèlch liber fora per la scoles, ge à sport n gran rengraziament a Eny Winterle per sie empegn per la cauja ladina e ve augura de cher de bona festes.
media/k2/galleries/14359/thumbs/portoi_La_VolatA.jpg
26 de dezember 2020

Copa del Mond: Fascia sciauda i motores

Enstadì l’é stat n prum enconter informatif anter duc i operatores. Prest vegnarà nominà l Comitat de endrez col nef president. Referent aministratif l’é Cristoforo Debertol

La neva de l’assegnazion a Fascia de doi garejèdes de eles de Copa del Mond à portà gran ferment te val. L portoi de La VolatA sun Sèn Pelegrin sarà la paladina de doi gares descancelèdes a Yanqing te la Cina, la discesa e l superG de eles, pervedudes dal calandèr de la Fis. La dates di 27 e 28 de firé del 2021 é sun usc, mencia presciapech doi meisc e no l’é temp da perder.
N apuntament no da pech, che met endò en moto la machina de endrez colaudèda con i Mondiai Junior del 2019, che aea fat ...

media/k2/galleries/14381/thumbs/Luli_colores_liber.jpg
25 de dezember 2020

Luli e i colores, n bel don per i più pìcoi

L Museo Ladin ge à sport a duc i bec de la scolines e de Tagesmutter de Fascia la neva publicazion data fora en colaborazion col Comun general de Fascia.
Dant de la vacanzes de Nadèl a duc i bec de la scolines e de la Tagesmutter de Fascia, l Museo Ladin ge à fat na bela sorpresa: l’é ruà a i troèr Luli con duc si colores. No se trata ben segur de na vijita de persona ma de na neva publicazion de l’Istitut Cultural Ladin, data fora en colaborazion col Comun general de Fascia, scrita da Arianna Iori coi dessegnes de Romana Andělová.

»Luli e i colores« l’é na contìa pissèda apontin per i più pìcoi, con protagonist n strion che à inom Luli, ...
media/k2/galleries/14358/thumbs/Consei_Procura_grana.jpg
25 de dezember 2020

Tegnon adum e vardon inant con serenità

L Consei de Procura del Comun General é vejin a duta comunanza de Fascia te chest temp de Nadèl senester, che pel ne didèr a troèr endò i valores più emportanc
Te chest temp senester che sion dò a viver, speton con fiduzia l messaje lumenous del Bambin che nasc.
L Nadèl, con sie valor spiritual fon te la tradizion de Fascia, ne porta n segn de speranza, l ne recorda i valores de na comunanza cristiana che é te noscia reijes e te chest an tant cert l ne fèsc pissèr amò de più a nesc stii de vita e al besegn de vardèr a la realtà, a la sobrietà e a la solidarietà.

L’atmostfera da Nadal ne fèsc sentir amò più vejins a noscia jent. Nosc prum pensier va a ...
media/k2/galleries/14356/thumbs/Dessegn_scolina_Pera.jpg
25 de dezember 2020

Per Nadèl sarà la scolina a ruèr a cèsa de nesc bec!

La desposizions sanitères à smendrà debel ence la sacotanta scomenzadives de gran utol per fèr percacenta la relazion anter l’istituzion e la families ma la scolines provinzièles à troà na soluzion
La relazion anter scola e familia l’à na emportanza fondamentèla te la scolina. Relazion vel dir confront, barat educatif, coleament, neva aleanzes e la taca con n enconter de inseriment, dapò se va inant con autra scontrèdes ence via per l’an, ma no demò.
La relazion e l pat educatif anter l’istituzion e la familia se fèsc sù e se renforza ence dì per dì, coi barac che pel esser ence apontin vigni dì anter ensegnant e genitor: canche se rua a scola da doman e da sera canche l’é l moment de jir ...
media/k2/galleries/14387/thumbs/Senza_titolo.jpg
24 de dezember 2020

La bela ciantia ladina del Canori “Te cianal de legn"

N don da Nadal de l’Ensemble Canticum Novum: le ousc di ciantores compagnade da n bel video da poder veder insnet sul canal youtube de la Corala.
La Corala de Moena vidada dal maester Ilario Defrancesco, te chest temp senester che no ge permet a Cores e Museghe de far si conzerc da Nadal dal vif, la se à pissà de enjignar n bel video col toch da Nadal per ladin più cognosciù te Fascia e che ence l Canticum Novum à conscidrà l più rapresentatif: Te Cianal de legn, de Luigi Canori, inom d’art de Ermanno Zanoner del Gabana, l componist e autor più produtif de Moena.
Sul canal Youtube de l’Ensemble Canticum Novum se pel scutar le ousc di ...
media/k2/galleries/14382/thumbs/Cripela_augures_online.jpg
24 de dezember 2020

I augures de Bon Nadèl de don Andrea e don Mario

I paroches de Fascia envìa a no perder mai la speranza, Gejù l’é nosc Salvator.
Doman l’é l dì de Nadèl, n Nadèl desvalif, che rua te n moment senester segnà da la pandemìa da Covid-19. Chest an donca n Nadèl più resservà, più spritual, na festa de orazion, de converscion, che ne envìa a pissèr sora ai valores de la familia, de la fe, de l’amicizia, de la vita e de la solidarietà.

Per chesta festa da Nadèl ence don Andrea Malfatti e don Mario Bravin vel ge fèr a duta la comunanza de Fascia i più bie augures.  

»Che chest Nadal, pien de cruzies e malsegureze – disc don ...