Federico Zanet da Muncion, apicoltor

Data

26 de jugn 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Dancà y da na pert
Federico, da cotenc de egn aede le af?
L'é 40 egn che é le af, é tacà de l'80. Fae part de la sociazion apicoltores de Fiem e Fascia, son stat conseier per 30 egn. Dantan é lascià aló e no l'é più ruà ite nesciugn de fascegn.

Co éla che aede tacà a ve pascionar de af?

Gio son nasciù anter le bestie, son jit past fin de 14 egn, me piajea le vace ma la vita muda e sa Muncion amò apede l'é senester far l bacan percheche l'é dut su na riva e pré no n'é. Dapò l'era egn che ence l lat no valea nia, desche aldidanché... Mie barba Fonjo Desilvestro l dijea ogni tant che ge aessa sapù bel aer le af, l rejonaa de spes del mondo de le af e coscita é tacà a me enteressar ence gio.

E co aede scomenzà?

A la dir duta me aee jà enteressà del '78 ajache via Pera l'era Giorgio de Franco che l se dijea n »imprenditor«, ajache l'aea na sia e na berstot e da zeche ora l'aea ence le af e perscin l'apicoltor che enlouta l'era Vito Anes de Bafo da Vich. El l'era espert, l'aea na scì gran pascion per le af che l'é restà sa Vich ence se l'aessa volù se n jir fora per la Germania a lurar, ma no l volea lasciar soe af. Peissete che sui manuai de apicoltura del 1900 l'é su »l'arnia Anes«, l'aea modificà n vascel de stamp talian coche l volea el. Gio ge aee domanà a Giorgio de poder aer le af, dapò al scomenz del '79 l'é mort, son jit da la vedova ma no le é più ciapade. De l'80 é ciapà n sam da Renzo Casari de Ciurc da Pera e é scomenzà coscita. Na uta l'era senester se enjignar le af, n'era pec che n'aea e no i le dajea via, ades te 5 menuc al computer se n troa teis.

Deplù te la edizion dl 26 de jugn

Galaria retrac