Bungee jumping, rafting, skydiving e scuba diving te l’Australia

Data

08 de messel 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Aon fat doi ciacoles con Serena Bevilacqua da Ciampedel de 22 egn per se fèr contèr de sia esperienzes sportives
Saon che te pièsc i sport estremes e che t’ès fat desvaliva esperienzes. Peste ne contèr?
Ei, te mie viac te l’Australia, é proà desvalives sport estremes. Sul Tully River te la foresta pluviala del Queensland te l’est de l’Australia, é fat rafting. É fat rafting anter la natura a la fin de la »wet season«, canche l ruf l’era bel pien. L’é stat dalbon na bela aventura. Apede chest, é abù l met de fèr skydiving a Newcastle e a Cairns é fat bungee jumping. Recorde che aee fat n saut de cincanta metres e l’emozion più forta l’é stat canche son sutèda da la piataforma. Tinùltima, te la Great Barrier Reef, una de la barrieres coralines più granes e maraveouses del pianet, é fat scuba diving.

Perché pa èste dezedù di proèr?
É dezedù de proèr a fèr chisc sport ajache me à semper piajù jir a l’aventura e sentir l’adrenalina che śira te mie corp. Aer la pel de gialina, restèr zenza fià e poder pissèr de aer fat na beliscima esperienza l’é la robes più fortes e fones che se pel proèr te la vita. Pèrto mia l’é sentimenc e emozions che no se pel se desmentièr te la vita. Coscì canche siere te l’Australia a fèr n viac é volù proèr zeche da nef: saee che chel l’era l moment giust per pissèr en gran e fèr zeche te la natura. Me recordaré per semper la tema che é sentù dò aer fat duc chi sciaieres per ruèr aló da la piataforma per fèr bungee jumping. Chel moment l’era l mie, e cognee giusta sutèr.

Podede troèr l'intervista entrìa su La Usc di Ladins nr 26 di 3 de messèl  (Nicoletta Riz)