Taca i ejames sierologics

Data

04 de mei 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
A Cianacei e Ciampedel i sentadins pel jir a fèr i ejames per veder se i à i anticorpes contra l Covid.


La Provinzia de Trent se à endrezà per fèr i ejames sierologics che era stac anunzié ti 5 Comuns monitoré del Trentin. Ence a Cianacei e Ciampedel taca donca i prelieves, che vegn fac desche i normai prelieves de sanch.

I sentadins che aea responet al costionèr manà fora entorn la metà de oril dajan sia desponiblità, i à ciapà chisc dis passé na letra dal diretor del Departiment de Prevenzion Antonio Ferro, con l’envit a se prejentèr chisc dis che vegn, te n dì e n orarie stabilì, medemo per ogne grop de familia. Vegn sotrissà che se sotepor a l’ejam l’é na dezijion volontèra e che no costa nia. Apede chest vegn dit che jirà via amancol 60 dis inant che vegne de retorn i resultac, che i vegn luré fora a Roma, e che la resposta sarà da poder lejer tras l sistem FastTreC, desche duc i etres ejames.

Chi che vegnarà troé positives, se enten che tel sanch ge vegn troà i anticorpes “anti SARS-CoV2”, segn che i é rué a contat con l virus, i vegnarà bonamenter chiamé endò te 4 meisc per n auter ejam de control, e zachei, cernui aldò de algoritmes, podarà vegnir chiamé ence a fèr l tampon.

Vegn ampò sotrissà che no l’é segur che la prejenza di anticorpes dae la protezion dal Covid, donca duc cogn ampò sotstèr a la regoles de prevenzion. La rilevazion à soraldut na valuta per i studies scientifics.

Ampò saer se la gran pèrt di sentadins à jà svilupà i anticorpes l’é conscidrà na bela oportunità per nesc paìjes, che era jà stata palesèda dai ombolc de Cianacei e de Ciampedel, e che ades vegn confermèda da l’ombolt de Sèn Jan, che enstadì te sia comunicazion ai sentadins l’à fat saer de aer domanà a la Provinzia se fossa possìbol fèr i ejamens sierologisc ence te etres comuns, ence a paament.

Endèna che se speta de saer avisa che che la scienza podarà ne dir dal studie di dac touc sù ti doi comuns fascegn, duc i ombolc de la val adum à domanà la colaborazion de duc i sentadins.

“Fajon apel al spirit de comunanza che noscia jent à desmostrà la setemènes passèdes – se lec te la letra data fora chisc dis passé ensema con i couribocia – che i ne à dat l met de passèr fora l moment critich e de poder se arvejinèr a la fasa 2.”

La letra recorda i ponc maores de l’ultima ordenanza provinzièla, con la permiscions e i vincoi amò en doura. “Envion duc chenc a aer n comportament aldò – fenesc fora la letra. Demò coscì podaron stravardèr noscia sanità e fèr a na moda che noscia val la seghite a jir inant tel benesser.”

 (lg)