Encontade online per descore de la fede

Data

30 de november 2020

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Apuntament juoba 3 de dizember co l liber »Il sapore della fede«
Davò l esperiment che st'aiusciuda, tourna, su proposta del scior pleván don Dario Fontana, i apuntamenc con encontade online per jì plù sot a cugnësce nosta fede.

Deplù te la edizion dl 27 de november  (LS)