L aunesc tl Derjon

Data

22 de mei 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Te chisc tëmps che l ie dut ntëur plu chiet iel stat dalaibon a udëi l aunesc tl zënter de Urtijëi. L aunesc se lasciova mené n juebia ora per l ruf de Gherdëina.
Chësta sort de uciei fej nce coa te Gherdëina, dantaldut tl raion de Puntives.

FOTO: L aunesc tl Derjon (Fotografia de Ulrike Maierhofer).

David Lardschneider

Galaria retrac