Senteda generela deberieda dla Lies de Turism de Gherdëina

Data

20 de otober 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Na senteda generela particulera, sui generis, pervia dl mumënt extra iel unì fat nstadì te Sëlva. La Lies dl Turism de Gherdëina ne à nia tratà l bilanz, ma à ulù se ancunté dutes trëi deberieda per na sëira de nfurmazion y descuscion.

»Crëier plu te sé nstësc che no ala statistiches«
L referat cun l majer otimism, ma nce cun ndicazions plu cuncretes, ie stat chël de Luis Kronbichler, che à sapù da auzé ora a puntin l aspet uman y prufesciunel, plu che de tecnizisms statistics: »Ne stajëde nia a ti crëier massa ala statistiches, criede dantaldut te vo nstësc. Sëise dalaibon cun i ujins y nce cun i seniëures!
Pur tl mumënt de crisa »resta la vacanza n bujën primer dla jënt,« da coche à dit Kronbichler, »puec uel renunzië: sce la va mpue’ uel la jënt jì n vacanza. Na bona iel che truep seniëures unirà te nosc raions mpede jì nzaul d’auter, dalonc. Nosc raions à truep elemënc de ezelënza da pité.«

L articul ntier tla edizion stampeda di 16 de utober.

David Lardschneider

Foto: L presidënt dla Lia de Turism de Sëlva Christoph Vinatzer.