Curiera danter Ciandevaves y Sautaria

Data

14 de jené 2021

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Da coche lascia a l savëi la Lia de Turism de Gherdëina iel stat na gran dumanda per l cunliamënt cun la curiera danter Sautaria y Ciandeveves/Pana. Per n sada ai 16 y n dumënia ai 17 de jené iel nscila preudù che l Skibus numer 12 jirà dala 09.00 inant ades uni ëura da Sautaria de viers de Ciandevaves, y dala 9.30 inant ades uni ëura da Ciandevaves demez de viers de Sautaria. L sarà iusta na pausa da mesdì. L servisc ie a paiamënt, d’autra chertes de curieres o schipasc ne vel nia.

Skibus 12 ai 16 y 17 de jené:

Da Sautaria de viers de Ciandeves Pana: dala 9.00, la 10.00, la 11.00, domesdì dala 13.55, la 14.55 y la 15.55.

Da Ciandevaves/Pana de viers de Sautaria: dala 9.30, la 10.30, la 11.30 y domesdì dala 14.20, la 15.20 y la 16.20. (dl)

FOTO: Da Ciandevaves/Pana (sun la foto) de viers de Sautaria y da Sautaria de viers de Ciandevaves: per n sada y dumënia iel preudù na curiera che va plu iedesc via y ca.