media/k2/galleries/6516/thumbs/Bildschirmfoto_2018-01-18_um_09.47.56.jpg
23 de jené 2018

Fosc n tornoi interladin per la paussa olimpica

Amò diesc partides dant de la fin del campionat la sozietèdes ladines peissa a n tornoi anter Fascia, Gherdëina e Cortina
Mencia presciapech diesc partides a la fin del campionat e se sà jà segur che ai play off jirà l Renon e l'Asiago: chesta doi squadres enscin ades les à binà ensema n numer tant aut de ponts en classfica che no les podarà più jir tedò la 8^ posizion.

Deplù te la edizion dl 19 de jené
media/k2/galleries/6539/thumbs/bagozza_prim_europa.jpg
22 de jené 2018

Daniele Bagozza ie doi iedesc prim te Europa

L jëunn de 22 ani de Urtijëi à n sada ai 20 de jené venciù si prima garejeda, storica de Copa Europa de snowboard. N gran resultat do truep sacrifizies. L di do àl fat l bis. Y śën pòssel se nsemië dla copa.Deplù tla USC stampeda ai 26 de jené.
media/k2/galleries/122/thumbs/ce0095d7708722e87addcbe25af2496e.jpg
19 de jené 2018

Liejede l’edizion nueva!

media/k2/galleries/6538/thumbs/CORTINA_1_.jpg
22 de jené 2018

Mudaziogn a Cortina Marketing

Col scomenzament de sto an l é stà valgune mudaziogn a livel del personal de la municipalizada e, nanter cheste, incia chela de la diretora Gabriella Talamini.
Dal prim de genaro de sto an Gabriella Talamini no la é pi a cef de la direzion de Cortina Marketing, la municipalizada del comun che la se cruzia de la promozion e dei aspec liei al turismo de la val de Anpezo. N laor che ela la lassa, con n frego de nchersedum, darè 20 agn de laor ntel turismo anpezan.

(Nte la Usc de vender 26 de genaro ciataré ce che n'à contà Gabriella Talamini su la cuestion)

media/k2/galleries/6537/thumbs/Inaudazion_Antropolad_Testor.jpg
22 de jené 2018

Mozion: nesciuna encèria a la Sorastanta

La cusa a la PAT de ge aer confermà l’encèria a Mirella Florian no à fondament. E no l’é l soul pont contestà de la mozion che 4 conseieres de la Sociazion Fassa portarà tel Consei general.
La vegnarà portèda te Consei general doman, mèrtesc ai 23 de jené, ma l’à jà soscedà gran biteboi, la mozion a firma del secretèr politich Luca Guglielmi e de etres 3 esponenc de la Sociazion Fassa, Manuel Capovilla, Ezio Croce e Armando Mich, componenc de maoranza del Comun general, che de fat la se met de contra a la Provinzia de Trent, domanan che l Comun general l tole provedimenc envers la Provinzia medema, dajan mandat a n defensor de fiduzia acioche vegn envià via la azions legales che ...
media/k2/galleries/6515/thumbs/Bildschirmfoto_2018-01-18_um_09.47.43.jpg
22 de jené 2018

Rasom e Zulian sunsom la classifiches

Te l'ùltima setemènes i fascegn i à portà a cèsa de bogn resultac. Soraldut te la senestra garejèdes fora Saalbach e te la Val Aurina
Desvalives les é states la garejèdes de schi alpinism te nosc raion e fora de ca a cheles che n muie de fascegn i à tout pèrt.

Deplù te la edizion dl 19 de jené
media/k2/galleries/6509/thumbs/cronica.jpg
22 de jené 2018

Les gran noveres dl 1986

Dan 32 agn, al 1. de forá, él tomé l’ultima gran nëi te nosta valada. A Calfosch á les levines abiné oramai 20 fabricac
Recordé le tëmp passé dëida vire le dagn. Chësc pinsier vel ince por les gran catastrofes naturales - alamanco ti ciamps che la porsona é bona da fá val’ y daidé.

Laota dl 1986 n’êl nia ciamó i mesi de comunicaziun y les scuadres de socurs che i ún aldedaincö. La tempestivité á aldedaincö dessiü na marcia implü, por avertí la porsona y stravardé la porsona. La natöra é indere inant prigorosa, mai ne dess la porsona araté che ara á la natöra sot control. Avisa sciöche laota podessel novëi ...
media/k2/galleries/6508/thumbs/Bildschirmfoto_2018-01-18_um_09.29.36.jpg
22 de jené 2018

Chi sode da ra gares de Copa del mondo

Un gran vantaśo par el paes, chesta setemana piena de foreste. L é stimà zinche milioi de euro el valor de ra promozion, che ra dia a portà el gnon de Cortina in śiro par r'Italia e par el mondo. Una manifestazion che moe mile parsones e che ciama un grun de śente
Ra gares de schie de Copa del mondo 's à un gran valor par ra śente de Anpezo: res mena un grun de parsones inze 'l paes, pi che see foreste, da tropa nazios; soralduto res me dia a fei ruà el gnon de Cortina par duto el modo, che 'l é un gran valor par el turismo, chesta farina de un pan bianco, che dute magna.

Deplù te la edizion dl 19 de jené
media/k2/galleries/6505/thumbs/Bildschirmfoto_2018-01-18_um_09.17.36.jpg
22 de jené 2018

Uneranza a ot osć de Gherdëina

Tl Kurhaus de Maran iel unì unerà osć y ostes che lëura bele da cincant'ani incà per l turism
Chësta uneranza per i cincant'ani de atività vën data uni cin' ani, nscila nce chëst ann ai 8 de jené. De ndut ie bën 231 osć de dut Südtirol unii nunziei. De chisc fova ot de Gherdëina. Na bela cumpëida ie nce unida adalerch a Maran, 170 de ndut, de Gherdëina fova cater prejënc, coche n possa udëi sun la fotografia.

Deplù te la edizion dl 19 de jené
media/k2/galleries/6501/thumbs/Bildschirmfoto_2018-01-18_um_08.58.11.jpg
22 de jené 2018

Per l Selaronda rua i "SellaRumba"

Gabriele Mambo Valentini clasc 1985 se à pissà a n pé de schi leé al Giro del Sela. Sie obietif l'é se slarièr fora sun duta la valèdes
Da pecia setemènes te Fascia se pel proèr i "SellaRumba", i schi de auta calità realisé da na idea de Gabriele Mambo Valentini, clasc 1985, patron de na boteiga fitaschi a Ciampedel. I é verc e pomaranc desche l Sellaronda e i é fac per vigni sort de pascionà de schi.

Deplù te la edizion dl 19 de jené
media/k2/galleries/6536/thumbs/carolina_kostner_archif.jpg
21 de jené 2018

Kostner bront europeich

Resultat ezelënt per Carolina Kostner. Bedaia de bront pra i Campiunac Europeics a Mosca.   Canche l mancia manco che n mëns ai Juesc Olimpics da d'invern a Pyeongchang, à Carolina Kostner arjont n auter resultat ezelënt, purtan a cësa na bedaia nueva: pra i Campiunac Europeics de jadiné artistich a Mosca à l'atleta ladina arjont l terzo post, do la atletes rusces Alina Zagitova y Evgenia Medvedeva. L’atleta ladina à nscila venciù  si 11ejima bedaia pra Campionac Europeics.
media/k2/galleries/6535/thumbs/2017_Audi_FIS_Ski_Weltcup_Garmisch-Partenkirchen_Damen_-_Lara_Gut_-_by_2eight_-_8SC0746.jpg
21 de jené 2018

Anpezo: Lara Gut vadagna l SuperG

Prima pojizion per l'atleta svizera che l'à sarà sua gara nten temp de 1.14.78 . Seconda pojizion, a soi 14 zentejimi, per la taliana Johanna Schnarf, che inier l'ava sarà via n 9^pojizion e medaia de bronzo per l'austriaca Nicole Schmiedhofer. Sfortunade Sofia Goggia, Nicol Delago e Anna Hofer che i é tomade fora; sfortuna incia per Federica Brignone che per la febre no la se l'à sentuda de fà la gara de incuoi.
media/k2/galleries/6532/thumbs/180113_inaugurazione_Ciampac_-3.jpg
21 de jené 2018

Tai de la cordela per la cabinovia de Ciampac

Enstadì l’é stat l’inaudazion e la benediscion del nef impiant da Dèlba fin sun Ciampac.
En sabeda ai 13 de jené sun Ciampac l’é stat l’inaudazion de la neva cabinovia che da Dèlba mena sun Ciampac. N model de la Doppelmayr deldut nef e soul impiant de chesta sort te la Tèlia, con cabines da 10 posć anter la più sorides del setor.

L’impiant l’é stat fat al post de la storica forenadoa del 1975 e l’é stat fat soraldut per no perder competitività tel setor turistich e impiantistich: con la realisazion de la forenadoa, l Funifor de Doppelmayr, da Dèlba fin sui Col di Rosc e coleament ...
media/k2/galleries/6514/thumbs/Bildschirmfoto_2018-01-18_um_09.49.33.jpg
21 de jené 2018

Trëi bedaies tl superG

L ultim fin dl'ena iel unì garejà a Valdaura per la Copa Provinziela
N sada y dumënia ai 13 y 14 de jené iel stat a Valdaura/Olang na garejeda de superG che valova per l campiunat provinziel dla categuries di sculeies (U14) y di alieves (U16). Danter na cuncurënza unida adalerch da duta la pertes dla provinzia se à i atlec dl Schi Club Gherdëina cumpurtà drët bën y à arjont drët de bon resultac.

Deplù te la edizion dl 19 de jené
media/k2/galleries/6510/thumbs/epl_1.jpg
21 de jené 2018

L’uniun "EPL - Ert por i Ladins" ciara inant

Les lites á reconfermé deplü inciaries y ince nominé aconsiadus y colaboradus nüs
L’uniun EPL - Ert por i Ladins é öna dles uniuns culturales plü vedles y continuatives dla valada. Metüda sö i ultims agn 1950 da siur Angel Morlang, instës scritur y artist depenjadú, ára laoré cina aldedaincö cun tröpa dediziun y gran volontariat por i ciamps dl’ert figurativa, dla leteratöra y dl cianté te dlijia. Les trëi seziuns che mët adöm la uniun á ciaré inant y jará inant ince ti agn che pe atualmënter sfadiusc por i gragn mudamënc che le monn nes porta: tecnologia y comunicaziun ...
media/k2/galleries/6507/thumbs/Bildschirmfoto_2018-01-18_um_09.29.21.jpg
21 de jené 2018

Un doman seren par 'l ospedal Codivilla Putti

Co 'l an noo rua bona noes da ra Rejon Veneto par 'l ospedal Codivilla Putti de Anpezo: 35 milioi de euro de laore e el bando da ciatà fora ra sozietà che el fajarà śì inaante. Outre servizie e reparte, pede a chi conosciude fin ancuoi
Ra V Comiscion de ra Rejon Veneto r'à disegnà el doman de 'l ospedal Codivilla Putti in Anpezo: i à chera de mantegnì dute e doi i ospedai che 'l é ades, de bete 35 milioi de euro in duto, da i comedà fora, e de ciatà in prescia ra sozietà che el fajarà śì inaante. Par chesto tociarà fei un bando europeo.

Deplù te la edizion dl 19 de jené
media/k2/galleries/6504/thumbs/Bildschirmfoto_2018-01-18_um_09.17.22.jpg
21 de jené 2018

Y l Chemun de Sëlva paia. Y nce chël de Urtijëi, nchinamò

N'ëila fova tl 2014 d'inviern sbrisceda ora te Sëlva, se fajan mel. Dajan pona inant la cuestion a si assegurazion, che ie jita, tres aucac, a se damandé i scioldi dal patron dl grunt, tl cajo cuncret dl tretuar mpue' sëura l Hotel Belmont: l Chemun de Sëlva. 11.000 euro y l custimënt dla plura. Na cuestion medema suzeduda a Urtijëi ie mo dan Sunieria
L ne n'ie nia l prim iede che zachei sbriscia, se fej mel y se damanda i danns. Tl cajo dl Chemun de Sëlva ie la nutizia jita ite ti media raionei. La mprescion ie plucheauter che l vën auzà ora coche l aucat dla anda ie stat bon de se fé dé i scioldi da n Chemun. Nsciuma, che l à fat n bon lëur, y perchël se merìtel la nutizia ti media. Bel aposta ne nunzions nia l inuem dl aucat tla USC!

Deplù te la edizion dl 19 de jené
media/k2/galleries/6500/thumbs/Bildschirmfoto_2018-01-18_um_08.57.51.jpg
21 de jené 2018

Ciampac à abù n smaorament del 30%

Sot la festes da Nadèl e prum de l'an duc i raions dai schi à abù più passajes de schiadores, fora che Ciampedìe
Con la Conzeta l'é tacà ite la sajon da d'invern, na sajon che se à avert con duta la mior prospetives ajache chest an l'à nevet jà bonora e l paesaje se à sbianchejà dut entorn envian via la prenotazions di ghesć che é vegnui de n bon numer a passèr sia vacanzes da Nadèl e scomenz de l'an te Fascia.

Deplù te la edizion dl 19 de jené
media/k2/galleries/6534/thumbs/Pentaphoto_114881.jpg
20 de jené 2018

Anpezo: Lindsey Vonn vadagna la seconda giornada de gare

L'atleta americana l'à zafié incuoi nten obietif ulache inier per puoch l'ava bù da lassé la larch a Sofia Goggia. Con n temp de 1'36.48 l'à vadagné la seconda giornada de gare in Anpezo, con darè a 92 zentejimi l'atleta del Liechtenstein Tina Weirather e, n terza pojizion a 98 zentejimi, la compagna de scuadra Jacqueline Wiles. Sfortunada Sofia Goggia: partida nanter le prime, a gauja den saut ciapà malamante la é tomada fora. N frego manco pulito de inier per le autre taliane: forache la 9^ ...
media/k2/galleries/6533/thumbs/1513692_281814235306049_2130117890_n.jpg
20 de jené 2018

Sègra de Sèn Bastian ta Penìa

Anché, sabeda ai 20 de jené da mesa les nef l’é ence la pruma mascherèda.
La sègra de Sèn Bastian ta Penìa chest an la vegn de sabeda. Da les 10 dadoman vegn dit messa con orazions e letures per ladin e dapò dò messa, te Piaz, l Grop de la Mèscres de Dèlba e Penìa fèsc té, vin ciaut, liènies e grostoi per duc. Vegn fat la peisa de l’ardel e ence la gara di grostoi con la cercia che sarà sa la veia scoles de Penìa dò l besper, che l scomenza da les 3 domesdì.

La festa dapò jirà inant da sera, da mesa les nef, semper te la veia scoles olache vegnarà spilenà la pruma ...