media/k2/galleries/4854/thumbs/Bildschirmfoto_2017-04-13_um_16.48.37.jpg
24 de auril 2017

Ziclism y aventöra tles Dolomites

Ala fin dla sajun da d'invern stada öna dles mius en cunt dles presënzes, ciara l'Assoziaziun Turistica de Corvara/Calfosch a n isté che dess ester dantadöt plü lunch y plü „davert": dl vers dla natöra y cun la daurida de lifc y hotí
Reuniun de fin sajun por l'Assoziaziun Turistica de Corvara/Calfosch, cun le presidënt Oscar Alfreider contënt dl andamënt: „Dan trëi agn unse ciamó albü le problem dla tröpa nëi, chësc ultim ultim invern á indere recordé la situaziun dles sajuns 1988/89 y 1989/90, cun öna na gran desfarënzia: en chësc iade n'unse nia messü animé y tratigní i sciori tles plazes, ajache ai á impó podü jí cun i schi por le mirit dles sozietés di schi che s'á impegné da garantí condiziuns otimales por jí cun i ...
media/k2/galleries/4845/thumbs/Bildschirmfoto_2017-04-13_um_15.44.24.jpg
24 de auril 2017

Union di Ladins de Gherdëina: cultura viva

Do la prejentazion dl liber nuef de anda Babi da Nudrëi „Tëmp de pesc, tëmp de viera", iel l'ena passeda nce stat la reunion generela dla Union di Ladins de Gherdëina, ulache l ie unì mustrà su la gran atività fata via per l ann passà y chëla sun l program per chëst ann
Tla Biblioteca Ladina plëina de jënt à la presidënta Milva Mussner pudù saludé nce truepa autoriteies, per la prejentazion dl liber nuef de anda babi da Nudrëi (la USC à repurtà tla ultima edizion). Do la prejentazion dl liber iel stat la reunion generela dla Union di Ladins de Gherdëina.

Deplù te la edizion dl 14 de auril
media/k2/galleries/122/thumbs/6e198228d752c434c7d69368a99cdc17.jpg
14 de auril 2017

Liejede l’edizion nueva!

media/k2/galleries/4839/thumbs/Bildschirmfoto_2017-04-13_um_15.29.20.jpg
24 de auril 2017

Istà con l Ski Team per i bec de la Val de Sora

L program de Istà per bec di comuns de Mazin, Ciampedel e Cianacei l vegn endrezà da na rei de colaborazions anter l Ski Team, l Comun de Cianacei e la Scola de Schi Marmolèda
Dal 2013 ti trei Comuns de la Val de Sora l projet Istà per bec l vegn endrezà dal Ski Team Fascia en colaborazion con l Comun de Cianacei e la Scola de Schi Marmolèda. L responsabol e coordenador l'é Massimo Marchetti da Cianacei, sozio del Ski Team e anter i responsaboi volontadives di percorsc de la garejèdes.

Deplù te la edizion dl 14 de auril
media/k2/galleries/4873/thumbs/17991594_1500678286670026_2173495131734473846_o.jpg
23 de auril 2017

La ”Mëssa Rock” é stada n suzes: na cercia

La sabeda sëra ai 22 d’aurí él gnü zelebré te dlijia d’Al Plan la pröma mëssa rock tla Val Badia. Musiga moderna, portada dant cun gran sensibilité por la funziun. I ves pitun n toch dl ”Gloria” componü da Andrea Tasser de Badia.
Tröpa coriosité i ê jüda danfora ala pröma mëssa rock che dê gní zelebrada tla Val Badia. Na iniziativa portada inant dal grup di jogn SKJ d’Al Plan de Mareo cun a ce le surastant Paul Pisching. La sabeda ai 22 d’aurí dales 20.00 êra spo tan inant. Te dlijia d’Al Plan s’ál abiné adöm na gran meja de jënt - gran pert jonëza - por gní a festejé na Eucaristia n pü’ atramënter. Y la serada é stada n suzes, tan che n gröm de jënt n’á nia ciafé lerch tla bela dlijia de San Vighile. Les cianties é ...
media/k2/galleries/4849/thumbs/Bildschirmfoto_2017-04-13_um_16.31.41.jpg
23 de auril 2017

Festa per la fin de l'invern con la Monti

Ence la sozietà sportiva moenata à endrezà la garejèda sozièla che sera sù la sajon del schi
L prum fin de setemèna de oril, apede a l'autra sozietèdes sportives de val FasciActive e Ski Team Fascia (v. La Usc numer 14), ence la U.S. Monti Pallidi à endrezà sun Lujia la festa sozièla de fin sajon.

Deplù te la edizion dl 14 de auril
media/k2/galleries/4844/thumbs/Bildschirmfoto_2017-04-13_um_15.43.06.jpg
23 de auril 2017

Mantenì n vedl mesc

Cun plajëi pudons duc nëus che jon te S. Cristina, su per Plesdinaz, udëi n beliscimo ejëmpl de coche n possa cumedé su y mantenì na vedla cësa: la vedla cësa dl luech da Paratoni
La vedla cësa dl luech da Paratoni à n gran valor storich-culturel. Perchël ons ulù nes lascé cunté zeche deplù dal patron Klaus Insam y nce ti damandé ciuna che ie stata si mutivazion de la cumedé su.

Deplù te la edizion dl 14 de auril
media/k2/galleries/4838/thumbs/Bildschirmfoto_2017-04-13_um_15.28.36.jpg
23 de auril 2017

A Moena discuscions avertes e confronc sul bilanz

Te l'ùltim consei de Comun l'é stat rejonà de la stenges per l Navalge e de l'ofize turism
Te Consei de Comun de Moena, en mercol ai 5 de oril, l bilanz per l 2017 e per i egn che vegn l'é stat aproà con l'astenjion di cinch conseieres de la mendranza percheche i à dit esser n document massa tecnich.
media/k2/galleries/4833/thumbs/Bildschirmfoto_2017-04-13_um_15.11.55.jpg
23 de auril 2017

Intrà bosche e carbon, crodes e fadies

Una parlada pizora, pi pizora del ladin, che ra rua da indalonśe, co ra voia de alcuanta parsones de ra precurà, ignante che ra se stude del duto. Su par ra crodes, intrà Veneto e Trentin, agnó che i é ruade śa otozento ane, da ra Baviera e dal Tirol. Una storia de fadies e de struscies. E de jaza
"Sait bouken kan Ljetzan", se lieśe canche se rua inze chesto paes de Giazza, poca ciaśes, su in son de 'na val che par ra ciatà fora beśen vardà polito tabeles e navigator. Ignante de ruà a Verona, da Vicenza, se volta su a man dreta, par ra Val de Illasi, ves ra crodes, fin sote el Carega. Giazza 'l é un vilajo inze 'l comun de Selva di Progno. Se capisce alolo el parcé de chesto gnon: de bosco in é daparduto e el progno 'l é un ru, 'na ruoiba. Inze meśo chera cuatro ciaśes 'l é 'na piaza, ...
media/k2/galleries/4843/thumbs/Bildschirmfoto_2017-04-13_um_15.43.14.jpg
22 de auril 2017

Per la scuadra, per i tifosi, per sé nstësc y per Leo!

"Cuadruplete", nscila pudëssa vester na parola nueva che passenea pra la scuadra de hockey Under 19 dl HC Gherdëina. N vënderdi à i jëuni venciù la segonda partida dla finela contra i fredesc ladins de Fascia, tla finela Best of Three, arjunjan l titul de campions dla Talia. Do avëi venciù la Under 14, la Under 16, la Under 18 y la Under 19, cater iedesc de ndut, àn messù nventé la parola nueva dl "Cuadruplete"
Granda ie stata la legrëza di jugadëures dla Under 19 dl HC Gherdëina. Dla pert sportiva repurtons sot ala plates de sport. Tlo ulons fé n valguna reflescions n con' de chësta scuadra, che ie stata bona, ti ultimi ani, de vëncer dui cater i campiunac di jëuni, dala Under 14 su nchin ala Under 19.

Deplù te la edizion dl 14 de auril
media/k2/galleries/4837/thumbs/Bildschirmfoto_2017-04-13_um_15.28.20.jpg
22 de auril 2017

Gran debatit te Consei de Vich

Te la sentèda, de béleche 4 ores, l'é stat fat fora 16 ponts e la mendranza de Franco Lorenz à contestà la gestion de l'ombolt Leopoldo Rizzi sun n muie de costions
Ge à volù passa trei ores e mesa per fèr fora duc i 16 ponts a l'orden del dì del Consei de Comun de Vich, chiamà ite ai 6 de oril, con duta la spiegazions feruscoles de l'ombolt Leopoldo Rizzi e la osservazions e critiches puntuèles del capogrop de la mendranza Franco Lorenz.

Deplù te la edizion dl 14 de auril
22 de auril 2017

Ra foula de oto Regoles de Anpezo

Ra femenes e i śoen i resta fora da ra porta. Trope à dito de sci, par mudà el laudo, ma no n'é stà asei, parcé che vó ese doi terze de i vote. Dute i numere, par ogni Regola
I regoliere de Anpezo i à dito de no. I à dito de no daerśe ra porta maestra a ra femenes del paes. I à dito de lascià fora i śoen, chi che ades 'l é i fioi de sotefamea o calche ota finamai i neode. Ra foula de oto Regola bases 'es no n'é śudes adora a mudà el laudo, cemodo che 'l é stà fato del 1979. I marighe i aea lourà par un an intiero, dapò de ra foula de ra comunanza de i 3 de aprile 2016, par parecià el laudo noo.

Deplù te la edizion dl 14 de auril
media/k2/galleries/4872/thumbs/Scontrada_orghegn.jpg
21 de auril 2017

Scontrèda di sonadores de orghen da mantech

I pascioné de chest strument se troa per se baratèr notes e consees, en sabeda ai 22 de oril da les 4 domesdì lo da l’Hotel Rizzi de Salin a Pera

Endrezèr scontrèdes lijieres, per ge sporjer a duc i enteressé ocajions per stèr adum en legreza, valorisan l lengaz e la tradizions de noscia val, l’é un di obietives de l’Union di Ladins.

Te chest chèder l’é ence la scontrèda di sonadores de orghen da mantech, olache duc chi che à gust de sonèr e scutèr chest bel strument vegn envié a tor pèrt a n moment de confront. 

Na scontrèda de chesta sort era stata portèda dant con gran ejit jai 2 egn ta Dèlba en ocajion de l’Aisciuda Ladina, e la ...
media/k2/galleries/4853/thumbs/Bildschirmfoto_2017-04-13_um_16.46.36.jpg
21 de auril 2017

"Le tëmpl dl Signur é indô davert!"

En Domënia dal Orí éra stada dan inant: do dui mëisc de restauraziuns y de mësses te calonia y salf dles manifestaziuns, á la comunité d'Al Plan indô podü festejé la liturgia te süa ciasa de Dî. La dlijia slomina y fej gran parüda
An á messü aspeté codî, mo al á paié la mëia. Feter dui mëisc alalungia á la comunité d'Al Plan messü jí a mëssa y ales funziuns te salf de calonia y te salf dles manifestaziuns. L'atmosfera n'ê bëgn no la medema, mo atramënter ne jôra nia. Sciöche La Usc á bele scrit (cfr. La Usc di Ladins di 3 de merz 2017), á la Ploania y le Consëi d'Aministraziun fistidié da lascé fá de gragn laurs de restaur tla ciasa de Dî, che ê deventada feter n pü' deslissia por gauja dl gran stöp y fröm che s'â taché ...
media/k2/galleries/4831/thumbs/Bildschirmfoto_2017-04-13_um_15.11.38.jpg
21 de auril 2017

Un brazacol de Anpezo a Bebe Vio

Ra asociazion "Art 4 sport" r'à abù un bon azeto inze 'l nosc paes, par alcuante dis sul gnee e su ra jaza, pies de vita e de śoentù. I projete par un doman, da i dià 'na man a ci che padisce
Chi oce, chel viśeto, chel gherm. Par alcuante dis 'l é stà un vento śirlo, un buiroto, in śiro par ra val de Anpezo. Duto oujoraa, canche pasaa chera tośatela, con chi ociuche vive, e dute i corea, par era. Eatrice "Bebe" Vio r'é canpionesa paralinpica de scherma, a i Śoghe de Rio de Janeiro 2016. Dute i ra conosce, parcé che r'é de spes su par ra gaśetes e par television. Aduna con co mare Teresa, con so pare Ruggero, del2010 i à ogà 'na asociazion, che r'à gnon "Art 4 sport", par dià i ...
media/k2/galleries/4871/thumbs/Loc_Liquids.jpg
20 de auril 2017

Liquids: Identitèdes fluides de la Èlpes

Na mostra de l’artist fascian Claus Soraperra vegn enaudèda anché, jebia ai 20 de oril da les 5 domesdì, a Trent te Cèsa de la SAT

En jebia ai 20 de oril da les 5 domesdì a Trent te la Cèsa de la SAT - Spazio Alpino (via Manci 57) vegn enaudà la mostra de Claus Soraperra, artist fascian da Grìes de Cianacei e de segur un di esponenc ladins de maor livel de l’èrt entenuda te sie segnificat più lèrch e provocatorie.

L projet espositif - disc l’autor - “vel meter al luster l mudament identitèr en cors te anter la jent de la Èlpes. L svilup sozio-economich te la ultima dejines de egn à far doventèr semper più purec gran pèrt ...
media/k2/galleries/4852/thumbs/Bildschirmfoto_2017-04-13_um_16.47.49.jpg
20 de auril 2017

„La Usc di Ladins" a La Ila

Festa de benedisciun y daurida dl ofize nü por la redaziun de La Usc di Ladins a La Ila tla Ciasa dla cultura, tla pröma alzada
Na festa garatada, cun la redaziun dl foliet ladin y l'editur Union Generela di Ladins, l'ombolt de Badia Iaco Frenademetz y siur degan Iaco Willeit, dan otedé por la daurida ofiziala dl ofize nü de La Usc di Ladins tl raiun dl'Alta Badia.

Deplù te la edizion dl 14 de auril
media/k2/galleries/4848/thumbs/Bildschirmfoto_2017-04-13_um_16.31.23.jpg
20 de auril 2017

Suzess per la 41^ Pizolada de la Dolomites

Venta per Giacomelli e Balzarini. Sul podie ence Alex Oberbacher de Peves Gherdëina
Na giornèda de pien soreie e n bon tempram da d'aisciuda à fat da cornisc a la 41^ edizion de la Pizolada de la Dolomites, storica garejèda de schi alpinism e penultima tapa de la Copa de la Dolomites, stata en domenia sun jouf de Sèn Pelegrin.

Deplù te la edizion dl 14 de auril
20 de auril 2017

Inaante co i laore e rua i sode par Cortina 2021

Manco zavarie co ra cartes, un comisario aposta par i laore, sode a Anas par el stradon: el Consilio dei ministre varda ai Mondiai de schie in Anpezo
El projeto Cortina 2021, par i Canpionate del mondo de schie, 'l é pasà inze el Consilio de i ministre de martes 11 de aprile. Ignante de duto, chesto fajarà moe pi ladin ogni projeto, co ra cartes, i disegne, duto chel che ocore. I betarà un comisario capo par Anas, da i tende a i laore sul stradon 51 de Alemagna. Ca el governo talian 'l à betù 170 milioi de euro.

Deplù te la edizion dl 14 de auril
media/k2/galleries/4842/thumbs/Bildschirmfoto_2017-04-13_um_15.44.02.jpg
19 de auril 2017

Canche l internet va - finalmënter - aslune

Duc cuntënc, ora a Puntives, sibe i mprenditëures che i politicheri. Da sën inant à la dites che ie ora Puntives l internet aslune, tres la fibres otiches
Duc cuntënc, chiche à la sënta de si dita ora tl raion artejanel de Puntives. Finalmëter possi jì ite te internet y „surfé", coche n dij, te na maniera sun mesura. Chël uel dì zënza aspité menuc y menuc nchin che l se gëure na plata nueva.

Deplù te la edizion dl 14 de auril