media/k2/galleries/4732/thumbs/skievent1.jpg
28 de merz 2017

World Stars Ski Event tl’Alta Badia

Fotografies dl evënt de sport, devertimënt y noblesse, ospité dai 24 ai 26 de merz tl’Alta Badia. Ghest d’ezeziun le prinz Alberto de Monaco.
Dai 24 ai 26 de merz él rové gran prominënza tl’Alta Badia, en gaujiun dl ”World Stars Ski Event”, iniziativa de sport, compagnia y ince benefiziënza, che á cherdé tl’alta valada na ligna de personalités conesciüdes, meton man cun le prinz Alberto de Monaco, sciöche ince Emanuele Filiberto di Savoia y cotanc d’atri. Ala pert ince atletes y atlec da schi da inier y incö, meton man da nüsc campiuns Manfred y Manuela Mölgg, Dominik Paris, Peter Fill, Massimiliano Blardone, Jure Kosir, Isolde ...
media/k2/galleries/4730/thumbs/Under19_FassaFalcons.jpg
28 de merz 2017

Taca la semifinèles Under 19

I Fascia Falcons se vadagna l’azess a la penùltima pèrt del campionat nazionèl. Te l’auter grop de squadres l’é ence l Gherdëina.
I bec de l’Under 19 di Fascia Falcons, arcedé da Andrea Galeazzi, i à vent su la giacia de Sterzing per 2 a 1 e i se vadagna l’azess a la semifinèles! L’an passà l’Under 18 no l’era stat bon de ruèr ai play-off per pech, ma chest an enveze la é jita e dò aer serà sù l giron B al 1° post e se aer vadagnà l 3° post ti Master Round, i joegn falchec i à scomenzà delvers i play-off venjan tant gara 1 che gara 2 contra l Sterzing. Te la pruma partida, stata en mercol ai 22 de mèrz al Gianmario Scola ...
media/k2/galleries/122/thumbs/436b572a9bba36d6d70473ffd0ca4d26.jpg
24 de merz 2017

Liejede l’edizion nueva!

media/k2/galleries/4727/thumbs/R1_1Azzurri7IMG_6604NMianaAptFassa.jpg
27 de merz 2017

I miores atlec “azzurri” te Fascia

Per i Campionac Taliegn assoluc de schi alpin chisc dis te Fascia, i raprejentanc de la Fisi se complimentea coi atlec taliegn de Copa del Mond.
Chiara Costazza, Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Stefano Gross, Manfred Mölgg, Peter Fill, Dominik Paris, Manfred Mölgg, ma ence la neocampiona del mond junior, Laura Pirovano.

L’é chisc i campions che vegnarà zelebré, ai 28 de mèrz da les 15 al Chalet Cima Uomo sun Pas Sèn Pelegin, endèna la conferenza stampa de bilanz del projet “Piste Azzure” 2016-2017 per l’arcedament de la Nazionèla de schi alpin te Fascia. Chiò sarà l president de la Fisi talièna, Flavio Roda; l president ...
media/k2/galleries/4711/thumbs/Bildschirmfoto_2017-03-23_um_09.57.19.jpg
27 de merz 2017

Bela garejedes fineles de pudejé

A San Ciascian iel stat ala fin dl'ena passeda la gran finela dla Copa Banca Populera
Pudejé - Ai 18 y 19 de merz iel unì garejà tl zënter de pudejé ta l'Armentarola a S. Ciascina per la gran finela dla Copa Banca Populera dl Südtirol. L prim di fòvel na sprint tla tecnica liedia. L purtoi semiova saurì, ma cun l ciaut se ova la nëif trasfurmà te na broda lutra nsci che n fajova na drëta fadia a ruvé inant. I atlec à dat dut per desmustré de vester te na gran forma y per la gran pert àl tlecà per n boniscimo plazamënt.

Deplù te la edizion dl 24 de merz
media/k2/galleries/4708/thumbs/Bildschirmfoto_2017-03-23_um_09.43.20.jpg
27 de merz 2017

Vegnude da un paes indalonśe

I dis del spirito e de ra comunità, inze ra parochia de San Iaco, in Anpezo, parra Caresima. Stà aduna par parlà e scotà, par vive con chi outre, de vijinanza o de agnochemai. Ra stories de Ousmane e Buba, doi ome ruade da r'Africa, dal Gambia e dal Niger, che i podea morì par ra guera, o sofeade inze 'l mar, e inveze i é ca con nośoutre, scentade intor ra medema toura
Relijon - Ra setemana pasada aé lieto su chiste sfoes de La Usc di Ladins de cemodo che el nosc pioan monsignor Paolo Arnoldo e chi outre prees de ra nostra parochia i à dà un bon azeto a alcuanta families de Anpezo, da se parecià par ra Pasca, 'ste dis de Caresima. L ea stà el nosc vescovo da Belun – Feltre, monsignor Renato Marangoni, a i mandà 'na letra a duta ra parochies, par daerśe ra portes e el cuore.

Deplù te la edizion dl 24 de merz
media/k2/galleries/4705/thumbs/Bildschirmfoto_2017-03-23_um_09.28.00.jpg
27 de merz 2017

L Cunsëi de Pluania de Urtijëi

Cunsëi nuef y grupes de pluania. Georg Senoner presidënt nuef. Via per l ann iel manifestazions nteressantes d'uni sort
Pluania - Bele d'autonn fòvel stat la veles per l Cunsëi de Pluania nuef de Urtijëi. Chësc raprejentea la Pluania per dut chël che à da n fé cun la vita de dlieja y de aiut per Sn. digan te si funzion mpurtanta de cura dla anes.

Deplù te la edizion dl 24 de merz
media/k2/galleries/4725/thumbs/IMG_9042.jpg
26 de merz 2017

I egn de la vera a Ciampedel

Raffaele Rizzi de Teodoro, tras la letres de sie besaves, ne porta dant n toch de istoria de sie paìsc ti egn senestres desche l 1915.
Enstadì te noscia redazion a Sèn Jan l’é ruà Raffaele Rizzi de Teodoro da Ciampedel che l ne à contà vèlch curiosità de la vita de si antenac, testimonianzes de chi egn te Fascia.

“De mie besaf Jangere – disc Raffaele – aon n codejel olache el scrivea canche l’era melitare dal 1889 al 1891. Te chi m eisc l’era a Trent al Ciastel del Buonconsiglio, enveze ti egn de la Pruma vera, canche l’aea sui 45 egn, l’era sal Fanch sun Sèn Pelegrin. Tel codejel l scrif di egn a Trent, ma ite l’é ence ...
media/k2/galleries/4710/thumbs/Bildschirmfoto_2017-03-23_um_09.56.32.jpg
26 de merz 2017

Caterina Ganz venc la Copa Europa 2017

La joena atleta de paslonch da Moena à enjontà n'autra emportanta venta te sie palmares, a conferma de na sajon dassen de gran valuta
Paslonch - Chest fin de setemèna passà a Seefeld l'é stat la finèla de Alpen Cup, olache l'atleta da Moena Caterina Ganz se à vadagnà la venta, a conferma e coronament de na sajon dassen straordenèra, enceben che no la sie stata fisicamenter te l'Austria.

Deplù te la edizion dl 24 de merz
media/k2/galleries/4707/thumbs/Bildschirmfoto_2017-03-23_um_09.43.13.jpg
26 de merz 2017

Dute contra chel busc

Ra sozietà Servizi Ampezzo e el comun i é drio a pensà sora, par vede ce fei inze el piazal de ra Postes: se scomenzà a jaà inze r'aga o se pagà outre sode, par se fermà ignante
Laore - Propio ste dis, intanto che se speta che el comisario de comun Carlo De Rogatis e 'l insegner Sandro D'Agostini, presidente de ra società de comun Servizi Ampezzo, i dezide ce fei col projeto de chel piazal noo de ra Postes, se sente un grun de vojes contra chel laoro. I prime a scrie 'l é stà Gianluca Lorenzi Chenopo e Gabriele Gaspari Moroto, presidente de ra doa asociazios de i hotiei e de i mercantes, de ra boteghes d'Anpezo.

Deplù te la edizion dl 24 de merz
media/k2/galleries/4704/thumbs/Bildschirmfoto_2017-03-23_um_09.27.36.jpg
26 de merz 2017

La grupa KVW dl luech de Urtijëi

La sezion de Urtijëi à 496 scric ite deberieda cun la sezions de Runcadic y Bula. Na prejentazion dla finaliteies y dl'atività. Vela dl cunsëi nuef
Lies - L KVW/ACLI, l'Assoziazion Catolica di Lauranc, ie n'assoziazion de persones che lëura y se mpënia per i bujëns dla persones sozialmënter dëibles y desvantajedes, cun la finalità de mudé situazions sozieles aldò di valores fundamentei dla dutrina soziela cristiana: la solidarietà, la iustizia y la pesc. Oradechël se crùziela de stavardé l crià y de partì su la richëza te na maniera rëidla.
L'atività dl KVW se tën ala nuvela soziela dl Vaniele.

Deplù te la edizion dl 24 de merz
media/k2/galleries/4726/thumbs/14449010_1082721015180620_5354167168373335321_n.jpg
25 de merz 2017

N cors de Jocolerìa te Fascia

A la fin del meis taca l cors, del Pian joegn La Risola, per emparèr a fèr n muie de jeghes de abilità con n maester de esperienza internazionèla.
Co l’an nef rua i neves projec firmé La Risola. Se pel defat jà se enscinuèr ite tel prum projet che vegn metù a jir da Tommaso Dondio, Thomas e Martin Pederiva e Thomas Zulian en colaborazion co la Parochia de Poza. L’à inom “Circensema” e l’é n cors de jocolerìa per i joegn/joenes anter i 14 e i 19 egn; ic arà l met de emparèr a fèr rodolèr balines, fazolec, cheiles, a fèr jeghes de equilibrie, ma ence a far sù piramides umanes, a enjignèr trampoi e a i goernèr, a jir col monocicle zenza ...
media/k2/galleries/4709/thumbs/Bildschirmfoto_2017-03-23_um_09.56.20.jpg
25 de merz 2017

La Raida 2017 i vá a Heidi y Mauro

Heidi Dapunt de Badiasport y Mauro Rasom de Bela Ladinia: ëi é i davagnadus dl campionat de schialpinism "Raida Ladina 2017", jü a piz cun l'ultima proa a San Ciascian
Schialpinism - Ince la "Raida Ladina 2017" é jüda a piz. Chësc é sozedü en vëndres dan otedé a San Ciascian, cun la cuarta y ultima proa - le Trofé Oskar Costa a San Ciascian. Bëgn 200 porsones á tut pert ala gara intitolada "Oskar Costa/tra amisc". Chësta ê la cuarta y ultima tapa dla Raida Ladina 2017. La gara a San Ciascian é bele rovada ala setima ediziun, y ti é dedicada a Oskar Costa - sté por tröc agn presidënt dla lia da munt Cai Val Badia - y che s'á lascé dan prësc set agn. "Tra ...
media/k2/galleries/4706/thumbs/Bildschirmfoto_2017-03-23_um_09.42.52.jpg
25 de merz 2017

L Mujeo Ladin l a n suo regolament

La gestion la passarà nte le mán den comitat con a cé n sourastánt
Cultura - Rivoluzion ntel Mujeo Ladin Fodom: aprové l regolament che organizeia l funzionament de la strutura. La gestion, che fin ades l'eva duta nte le mán del ideator, l maestro Franco Deltedesco, la passarà nte le mán de nen comitat de cinch persone ntra esperc de cultura e raprejentác de la sozieté fodoma. L comitat l sarà viśé da nen sourastánt che avarà la responsabilité de porté ennavánt scomenciadive e se cruzié dle funzonament de la strutura.

Deplù te la edizion dl 24 de merz
media/k2/galleries/4703/thumbs/Bildschirmfoto_2017-03-23_um_09.27.49.jpg
25 de merz 2017

Valentine Kostner presidënta dl Museum de Gherdëina

Nstadì iel stat la reunion generela dl Museum de Gherdëina. Danter l auter iel unì lità l cunsëi nuef
Museum - La Lia dl Museum de Gherdëina ova nstadì nvià ite duc si cumëmbri y sustenidëures ala reunion generela anuela tla biblioteca dla Cësa di Ladins a Urtijëi. Sun l ordn di fòvel, do la paroles de salut dl presidënt da dant Wolfgang Moroder y dl'autoriteies prejëntes, la relazion dl ann de atività 2016 cun recunescënzes per cunlaurazion de ulentariat, l rëndicont de cassa 2016 y la previjions per l 2017.

Deplù te la edizion dl 24 de merz
media/k2/galleries/4729/thumbs/17342845_1104083316404432_1891451419198492083_n.jpg
24 de merz 2017

Mirko Felicetti campion talian de brea

Tel slalom strent paralel l’atlet de la Monti Pallidi da Moena l’é ruà 1° ai campionac taliegn a Monte Pora.
L ladin Mirko Felicetti, clasc 1992 da Someda, l’é endò campion talian de slalom strent paralel de brea. L fort atlet de Copa del Mondo chisc dis passé a Monte Pora te la provinzia de Bergamo l’à tout pèrt ai Campionac taliegn: en mercol ai 22 de mèrz l’é ruà 2° tel slalom lèrch e angern, en jebia ai 23, tel slalom strent l’à adertura passà via duc, se vadagnan l titol de campion talian.

L fascian, portacolores de l’Union Sportiva Monti Pallidi l’é ruà dant da Aaron March (Esercito e venjidor ...
media/k2/galleries/4728/thumbs/Elda_Gaspari.jpg
24 de merz 2017

Dolor in Anpezo per la mort de Elda Gaspari, mare de Elsa Zardini

Con 89 agn la é vegnuda a mancé al amor de sua famea incuoi da le 05.00 da doman nte sua cesa de Pecol Elda Gaspari ved. Zardini, mare de Elsa Zardini che la è ades presidenta de l'Union dei Ladis de Anpezo, ma che la è incia stada a cef per pi agn, dal 2008 al 2015, de l'Union Generela di Ladins dla Dolomites. L rojare l vegnarà dit su sta sera da le 20.00 in Anpezo nte la cesa de la defunta in via Pecol 31; la sepoltura la sarà inveze doman, sabeda 25 de marz, da le 15.00 nte la basilica de ...
media/k2/galleries/4700/thumbs/Bildschirmfoto_2017-03-23_um_08.30.09.jpg
24 de merz 2017

La caricatura dl'edema

Manuel Riz
media/k2/galleries/4699/thumbs/Bildschirmfoto_2017-03-23_um_08.28.18.jpg
24 de merz 2017

Dancà y de na pert

Sta stemana se l on ciacolada con Nunzia Squeo, ela pugliese che laora n Anpezo nte na botega che vent ciocolata
La Usc: Bondì Nunzia, ti te laore chilò in Anpezo, ma no t'es anpezana...
Nunzia Squeo: No, difati mi son nassuda a Molfetta n Puglia, vive a Col dal 1999, ma ades laore chilò in Anpezo.

Parcé asto deziso de vegnì cassù?
Ma pare da tosata l me mandava semper n colonia sa mont. Po al lizeo, canche laurave nte la gelateria storica de Molfetta, l eva n laurant che l feva le sajogn chilò da ste bande e da el sonve vegnuda a savè che sul Giau al albergo Enrosadira i zerciava na cameriera. Nte chela ai ...
24 de merz 2017

Comentar de Pruma

La Posta y la lëtra
L fova te n pitl paesc de Südtirol. L fova iusta pruzescion. Danz che n chëla dumënia fòvel jit pea mé puecia jënt, tant che n se fajova bele n pensier n con' dl daunì dla pruzescions y dla Dlieja n generel. Y propi un, che ne jiva scenó mei ala pruzescion, dij: "Dan che la fine via defin, vedi bën mo ie pea!"
Mpue' nscila unìssel da dì pra la posta. La Urganisazion dla Postes Talianes "raziunalisea" dut ntëur, coche udon nce dal articul sot ala plates dla Val Badia. Sambën, al didancuei, cun ...