media/k2/galleries/8272/thumbs/DepentClaus.jpg
22 de setember 2018

Comun general: n guant che rejona de Fascia

L’artist Claus Soraperra à prejentà l depent realisà con si penìe su na facèda de la istituzion fascèna. N percors de idees dut da lejer e descorir
Ge dèr n sens identitèr al Comun general de Fascia. Chest l’é stat l pont primarie che à spent i raprejentanc de l’istituzion politica a ge comiscionèr l’opera a l’artist Claus Soraperra.

De gra al projet comiscionà dal Comun general, e a la geniala man de l’artist Claus Soraperra, ades sul parei aló da l’usc maester de la cèsa se pel mirèr n depent che conta la val de Fascia. N projet da slarièr, uzan endò fora na tradizion veiora de depenc e pitores che é stata scialdi de nonzech te noscia ...
media/k2/galleries/8268/thumbs/Bildschirmfoto_2018-09-21_um_09.31.52.jpg
22 de setember 2018

Biz: Duman saràl bel tëmp!

Bele da n juebia incà, do la giaurida dla mostra dan otodì, iel bel tëmp, da coche ova mpermetù Fabrizio Biz Senoner. Chedri d’uni grandëza, duc zënza fundamënt. La mostra ie davierta nchin a n mierculdi ai 26 de setëmber. N juebia ai 13 de setëmber iel stat tla sala Luis Trenker dla Cësa di Cungresc a Urtijëi la giaurida dla mostra de Fabrizio “Biz” Senoner da Rijeda, cun performances, depënc y obiec. Y dantaldut cun truepa iraziunalità.Foto: Truepa jënt ie unida adalerch a ti cialé ala mostra ...
media/k2/galleries/122/thumbs/7b5bc5c414fb0928e70705c30ce10a88.jpg
20 de setember 2018

Liejede l’edizion nueva!

media/k2/galleries/8256/thumbs/Bildschirmfoto_2018-09-20_um_10.08.49.jpg
22 de setember 2018

Un cianpanin de bronśo par Piero

Ra aministrazion anpezana ra sporśe un segn, par un gramarzé ben de 'na vita intiera de laoro
El cianpanin de San Iaco, fato in pizo, de bronśo, 'l é un segn che el Comun de Anpezo el dà fora poca otes, a ci che se 'l merita.

Deplù te la edizion dl 21 de setember
media/k2/galleries/8252/thumbs/Bildschirmfoto_2018-09-20_um_10.07.50.jpg
22 de setember 2018

Trei dis ntra i coi de la Toscana

Trasferta dela Bánda da Fodom a Arezzo
Da vender 14 a domënia 16 de setember la Bánda da Fodom l'a passé trei biei dis n compagnia.

Deplù te la edizion dl 21 de setember
media/k2/galleries/8242/thumbs/workshop-laval.jpg
22 de setember 2018

Workshop garaté "Nia de parora"

Canche le cianté se liëia cun movimënt, canche les notes se fora ite tl corp y al ciafa forma ci che tö os dí, spo é l’energia che an sint y che an dá inant ciamó maiú
Curs intensif a La Val dan otedé cun la coreografa y balarina Anastasia Kostner en preparaziun al teater dla Pasciun cun le titul "Nia de parora". Le cor de dlijia porta adöm a jobleri y jobleres l’aziun sön paladina cun 8 cianties fora dl Messias de Händel che se liëia ite tl test teatral. Tla rapresentaziun é le cor la usc dla jënt, dl popul, de vis y morc, dl gran consëi.

Deplü te La Usc stampada atuala!

media/k2/galleries/8241/thumbs/galassies_2.jpg
22 de setember 2018

Les morvëies y i misters fora tl univers

Tan beles y interessantes che les stëres y galassies incër nosc planët, la Tera, pó ester, sá en gran pert ma i astronoms y apascioná de astrofotografia. Le jonn Julian Rigo d’La Pli de Mareo nes lascia cuché ite te so hobby y ciaré tres so telescop
Massa tröp y gonot fajunse te nosta cuotidianeité fora de na sorücia n elefont, y i viun sciöche i fosson imortai y patruns de nosc destin y univers. Bele la parora "universum" messass nes motivé por ponsé deplü sura nüsc problems y crüzi fora, che incër nos ia vára de "te vigni direziun" o "indlunch". Ciaran ales morvëies sura nos, dantadöt tl cil de na nöt tlera, odunse ite tan pici y debli che i sun, y che ala fin fej pert nosta esistënza de na gran morvëia y de n mister. I s’l’un cuntada ...
media/k2/galleries/8274/thumbs/3Esse.jpg
21 de setember 2018

La 3Esse à vent l trofeo Minibike

Con la garejada de Soraga se à serà sù l zircuit. L’é stat premià i campions de categorìa. De bie resultac ence per i atlec de Rodes Val Badia
En sabeda ai 8 de setember a Soraga l’é stat la finala del zircuit de roda da mont, che tol ite Fascia, Fiem e Primier e ence valch sozietà del Südtirol.

La competizion la é tacada ite entorn le trei domarena e per zirca doi ore n muion de atlec à garejà sul bel percors endrezà dai arcedadores e colaboradores de la sozietà. Belapontin l’é vegnù fora n percors ben studià con doi sauc, sćiale, slalom e paraboliche. Ajache se corea te ciasa i atlec de la 3Esse no i é mai stac scì tenc: ben 45!!! E ...
media/k2/galleries/8267/thumbs/Bildschirmfoto_2018-09-21_um_09.28.35.jpg
21 de setember 2018

“No a na ferata danter Ciandevaves/Pana y Sautaria!”

Ambient - La Grupa Populera, la Lia da Mont de Gherdëina y la Lia per Natura y Usanzes à mandà ite n comunicat n con’ di proiec per l raion danter Sautaria sun Mont de Sëuc y Ciandevaves/Pana: “La va de na dezijion da na gran fazion, che possa nfluenzé dassënn y per for nosta cualità de vita. Nëus son a una che l raion danter la doi montes reste na luegia naturela y da gheneda, zënza lifc, furnadoies o ferata, y ulon che chësc raion vënie mantenì, aldò dl statut n con’ dla sustenibltà dl ...
media/k2/galleries/8266/thumbs/Comics1.jpg
21 de setember 2018

Ahah, Cianacei grigna!

Via per l’istà Canazei Events ge à sport a ghesć e fascegn doi spetacoi de nonzech e duc da grignèr. I Panpers e Scintilla, comics de Colorado, se à moscià con n gran suzess
Dò na longia giornèda de lurier, bendeché se se buta jù sun canapé per se pussèr dal strach e capita de se perder dedant a la televijion. Zacan a Cianacei, via per chest istà, la televijion é vegnuda adertura a ne troèr, de gra al gran lurier de Canazei Events che se à dat jù per ge dèr per nia ai ghesć e a la jent de Fascia n picol, ma dassen gustegol, tochet de televijion talièna.

Al prum de aost é ciutà te val na gran cobia, doi comics de nonzech che se à fat cognoscer tant sun televijion ...
media/k2/galleries/8255/thumbs/Bildschirmfoto_2018-09-20_um_10.09.00.jpg
21 de setember 2018

Par no desmenteà chi ane negre

Ra manifestazion intrà Anpezo e Fodom, voruda da ra doa conpagnies de i Scizar, par i zento ane che 'l é pasà dal 1918 al 2018
I Scizar de Anpezo e de Fodom i à chera de recordà i zento ane che 'l é pasà da canche 'l é fenì ra Prima guera, del 1918.

Deplù te la edizion dl 21 de setember
media/k2/galleries/8251/thumbs/Bildschirmfoto_2018-09-20_um_10.07.33.jpg
21 de setember 2018

Ultimatum del Comun ala Sit Boé per la strada da Jorc

L'aministrazion manacia de tò l concescion sui tarens de le piste se la no ciaparà en acordo per realiśé l azés ala frazion. Ntánt el consei da el via libera per slargé el liech nta Plán Boé e per i nuos ufizi dela sozieté
El Comun da l ultimatum ala Sit Boé: o ciapón en acordo per fé na nuova strada che va sa Jorc o ve tolón le concesción dei tarens per la pista.

Deplù te la edizion dl 21 de setember
21 de setember 2018

Comentar de Pruma

L coraje de la eles
L Comun general de Fascia à endrezà na lingia de evenc duc dediché a la femena. La pruma scontrèda à tout dant l tem delicat de la violenza su la eles. Chisc i dac: del 2016 tel Trentin l'é stat 532 denunzies de violenza, tant fisica che psicologica, che vel dir 2 femenes al dì. N numer aricegol! E chisc l'é demò i dac ofiziai. Tel 62% de chisc caji l "violent" l'é l'om o l convivent. La femenes é cresciudes con la cultura de la "sotmiscion", te l'otica cristièna de donazion de sé enstesc, ...
media/k2/galleries/8248/thumbs/Bildschirmfoto_2018-09-20_um_09.55.54.jpg
21 de setember 2018

La caricatura dl'edema

de Manuel Riz
media/k2/galleries/8247/thumbs/Bildschirmfoto_2018-09-20_um_09.56.19.jpg
21 de setember 2018

Dancà y de na pert

Erika Brunel da Soraga, bacana e patrona de n agritur
Ne diste valch de te?
"É inom Erika e é 25 egn. É fat doi egn de liceo scientifich a Ciavaleis, dapò canche é sapù che i aea fat ence l convit per touse a Sèn Micel é volù sobito jir a far l'Istitut agrarie e é ciapà l diplom de perit agrarie."

Aste semper abù la pascion de le bestie?
...
media/k2/galleries/8246/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
21 de setember 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 21 de setember
Cursc da jadiné
L'Ice Club Alta Badia organisëia cursc da jadiné por prinzipianc y progredis
L'Ice Club Alta Badia pita indô cursc da jadiné por mituns y mitans dai 4 agn insö. I cursc jará inant por zirca 3 mëisc.
Le curs por i scolari dla scora elementara mët man ai 24 de setëmber y jará inant vigni lönesc dales 16:30 ales 17:15 y/o vigni mercui dales 16:00 ales 16:45. Al vëgn tigní un n iade al'edema por prinzipianc y dui iadi al'edema por progredis.
Por i mituns dla scolina y dla pröma ...
media/k2/galleries/8243/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
21 de setember 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 21 de setember
Radio y Televijion
Programazion ladina sul canal 642 e TV Ladina
Sul canal de la mendranzes linguistiches TML (642) ogne sabeda taca la neva programazion ladina de la setemèna, organisèda te bloches de zirca 3 ores che se enterza a la programazion per mochen e cimbro e la pea via con chisc oraries: de sabeda h. 7.00 e 17.15; de domenia h. 10.30 e 21.00; de lunesc e de jebia h. 14.00 e 21.00; de mèrtesc e vender h. 10.30 e 17.30; de mercol h. 7.00 e 14.00.
Duc i dis da les 7.00 per mesora l'é ...
media/k2/galleries/8254/thumbs/Bildschirmfoto_2018-09-20_um_10.08.22.jpg
20 de setember 2018

Ra bela parlada de ra nostra Jent Ladina

Un projeto de sete ane de 'l istituto cultural ladin Micurà de Rü par duta ra vales, da strutà su e precurà el saé, ra paroles e ra vita de zincuanta parsones, ome e femenes, śoen e pi inaante co i anes. I doi autore Castlunger e Vinati in à parlà in Anpezo e in Badia. Ades i é drio a vardà inaante, a un laoro noo su ra boteghes e el laoro de i nostre artejane
Ra parlada ladina ra no stà 'pò coscita mal: nafré daparduto, in śiro par ra vales de ra Ladinia de ra Dolomites, son drio a s'incorśe de chesto valor e son drio a fei algo par el mantegnì e el precurà.

Deplù te la edizion dl 21 de setember
media/k2/galleries/8245/thumbs/Bildschirmfoto_2018-09-20_um_09.48.09.jpg
20 de setember 2018

Maturantes y maturanc dl ITE: njeniei per l proscimo var

Te 4.308 ëura de scola auta à 48 sculeies ntan catordesc materies mparà, viagià, abù proiec, abinà truep cumpanies y nce ris assé. Śën iel nce ëura de mëter a jì n bal de maduranza, coche da tradizion.Unide a nosc bal de maduranza! Duc y dutes, da 14 ani suvier, ie nviei de cuer n sada ai 29 de setëmber tla Cësa di Cungresc de Urtijëi dala 20.00 inant. La cherta de ntreda costa 18 euro, chëi che la compra danora giapa leprò na buanda debant.Sun la foto: La maturantes y i maturanc dl ITE Raetia ...
media/k2/galleries/8240/thumbs/1009689__no-name_.jpg
20 de setember 2018

„Futurum“ a Balsan, la fiera dla formaziun

Ara döra trëi dis: dai 20 ai 22 de setëmber
Ciafa tüa strada“: chësc é le moto dla setima ediziun dla Fiera dla Formaziun Futurum 2018 che vëgn tignida chisc dis, dai 20 ai 22 de setëmber, tla sënta dla Fiera da Balsan y che pita na suraodüda sön les propostes formatives dl monn dles scores altes y profescionales, dla formaziun profescionala, dles Universités tl Südtirol y tles vijinanzes sciöche ince dles profesciuns plü praticades tl Südtirol. Al gnará pité na suraodüda sön i percursc formatifs y profescionai dales ...