Manifestazions

media/k2/galleries/7334/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
18 de mei 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 18 de mei
Rumon su nosc luech
L Chemun de Sëlva deberieda cun la Lia per l Turism nvieia nce chëst ann a fé pea pra l di ecologich n sada, ai 26 de mei 2018. N se anconta te Sëlva, dan la Cësa de Cultura "Oswald von Wolkenstein" dala 8.00 daduman
Tlo saràl i destudafuech y i stradins de Chemun, che cuordinerà l'azion, metan adum la grupes y les destinan ai ridli. Ëi partirà ora a duc chëi che vën a fé pea, sac, manëces y n gurmel (che l Chemun à lascià fé aposta per chësta azion), dan che n pierà ora per l ...
media/k2/galleries/7333/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
18 de mei 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 18 de mei
Teater
Teater "Rosalinda, la stufosa"
Le teater por pici y gragn é da odëi en vëndres ai 25/05 dales 18:00 a Al Plan de Mareo tl salf dla Cassa Raiffeisen, en sabeda 26/05 dales 18:00 a La Ila tla Ciasa de Cultura y en domënia ai 27/05 dales 18:00 a San Martin de Tor, tl Istitut Ladin. Sön paladina él Veronica Irsara, Silvia Liotto y Roland Pizzinini, la rejia é de Erika Castlunger, la scenografia y les mascheres de Barbara Tavella.

Festes
Segra da Bula
N dumënia ai 27.5. dala 9.00 saràl la gran ...
media/k2/galleries/7292/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
11 de mei 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 11 de mei
Cunzert da d'ansciuda y per l di dl'oma
Cun la Mujiga de S. Cristina, n dumënia ai 13.5. dala 20.30 te sala de chemun
La Mujiga de S. Cristina ti dedichea si cunzert da d'ansciuda a duta la umans y n ucajion dl'Enes dla families saràl nce n pitl pensier per l'ëiles. La dunfiertes ti unirà dates inant chëst iede ala lia provinziela per l sustëni contra l crëibes.
Pra l cunzert uniràl sunà pec drët passenënc per l mumënt coche nce mujiga tipica da banda, nsci saràl da audì la marcia Jubelklänge de ...
media/k2/galleries/7291/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
11 de mei 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 11 de mei
Avisc
Di dla porta davierta de "La Vëta"
La lia nueva nvieia duman sada ai 12.5. a unì tla bertotes de scultëures, artisć, moleri, nduradëures y marcadënc a cialé coche l vën laurà te chësc artejanat artistich. Plu avisa iel la berstotes de Gregor Mussner, Alfons Runggaldier, Christian Stuflesser, Gerald Moroder, Uli y Jessica Noflaner, Rari y Armin Grunt, che sarà daviertes dala 9.00-12.00 y dala 14.00-17.30.
Inaugurazion dla KITA te Sëlva
Ai 14.5. dala 10.00 tla scolina de Sëlva nvieia dl Chemun ...
media/k2/galleries/7246/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
04 de mei 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 04 de mei
"Euforia"
Chësc é le titul che la Musiga da La Val á chirí fora por so conzert d'aisciöda, söl program ai 12 de ma
La Musiga da La Val á le plajëi da invié a so conzert d'aisciöda, che gnará tigní en sabeda ai 12 de ma dales 20:30, te palestra da La Val. Sot al titul "Euforia" gnarál pité n program de 8 toc nüs. Danter chisc podarán aldí "Virginia" de Jacob De Haan y "Hymn to the Fallen" de John Williams, aranjé da Paul Lavender, n toch por recordé i 100 agn dala fin dla Pröma Vera. Soné gnarál ...
media/k2/galleries/7245/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
04 de mei 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 04 de mei
Temp lede
Trix: sëira de juesc da mëisa per jëuni
N vënderdi ai 4.5. dala 20.30 tl local di jëuni Saut a Urtijëi, Plaza S. Antone. Ueia de Ve devertì te na blòta cumpania? L vën pità juesc da mëisa per uniun.
I juesc vën cunsiei y spieghei dai cumëmbri dla lia Trix.
Qi Gong
N se anconta uni mierculdi dala 8 da sëira a S. Cristina tla sala Raiffeisen te cësa de chemun cun Rodolf Braunhofer. L se trata de muvimënc fac cun la drëta tecnica de tré l fla, che porta a n miëur bënsté dl corp y fej bon ala ...
media/k2/galleries/7204/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
27 de auril 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 27 de auril
Cursc da arpizé
Ai 9 de ma mët man a San Ciascian n curs da arpizé de 8 incuntades, por mitans y mituns dla scora elementara
Le Zënter Families Ergobando, en colaboraziun cun la US La Ila, organisëia n curs da arpize por mitans y mituns dla elementara. An mët man en mercui ai 9 de ma y le curs döra indöt 8 incuntades. I prinzipianc s'incunta dales 16:00, progredis dales 17:00, dagnora de mercui y vëndres. Referënt é Lorenz Clara. Le curs vëgn tigní tl Hotel Störes a San Ciascian. Tó pert pó cina ...
media/k2/galleries/7203/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
27 de auril 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 27 de auril
Cursc
Curs per se njenië ca a parturì
Per ëiles che aspieta y genitores dl daunì, che à l terminn de agost/setëmber 2018. L'ancuntedes sarà tla palestra dla cësa de paussa a Urtijëi, dai 25.6. ai 30.7. uni lunesc dala 16.00 ala 18.00/19.00. Iscrizions: CUPP tel. 0471/457457, 8.00-16.00 dal lunesc al vënderdi; email vormerkungen.bz@sabes.it; ëifoma 0471/797778, assistënta sanitera 0471/794290.
Pastelné cun Ines
N sada ai 5.5. fajeràn zeche per l di dl'oma. L curs vën metù a jì dala Nëus Jëuni ...
media/k2/galleries/7165/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
20 de auril 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 20 de auril
Shanti Powa Orchestra
En vëndres, ai 4 de ma él söl program tl Zënter Cultural SaJ.un a La Ila le proscim conzert dla seria "1.st.Friday.live.session@SaJ.un", en chësc iade cun le grup conesciü "Shanti Powa Orchestra"
Te chësta ocajiun gnarál presenté l'album nü dl grup "Til insanity". Chësc album á i Shanti Powa Orchestra dé fora da püch y al é por düc na bona ocajiun da gní a d'ascuté sö toc daldöt nüs.
Le grup Shanti Powa Orchestra é nasciü dl 2010 sciöche "soundsystem" y s'á svilupé tl tëmp te ...
media/k2/galleries/7164/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
20 de auril 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 20 de auril
Mostres y Ert
Mostra su la percezion del legn a Ciavaleis
En vender ai 20 de oril h. 18.30 al Zenter d'èrt comtemporana de Ciavaleis inaudazion de la mostra "Wood Avalanche" L legn él demò n material? Projet de 4 studenc de la Cademia rencurà da Alice Zottele, Pierangelo Giacomuzzi e Roberta Segata. Averta dai 21 ai 29 de oril h. 16.00-19.00; vender e sabeda ence h. 20.30-22.30.
"Mare Nostrum" na speranza tl'ega
Mostra-proiet de Gregor Prugger tl Hotel Nature Residenz Dolomitenhof, streda ...
media/k2/galleries/7108/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
13 de auril 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 13 de auril
Radio y Televijion
Programazion ladina sul canal 642 e TV Ladina
Sul canal de la mendranzes linguistiches TML (642) ogne sabeda taca la neva programazion ladina de la setemèna, organisèda te bloches de zirca 3 ores che se enterza a la programazion per mochen e cimbro e la pea via con chisc oraries: de sabeda h. 7.00 e 17.15; de domenia h. 10.30 e 21.00; de lunesc e de jebia h. 14.00 e 21.00; de mèrtesc e vender h. 10.30 e 17.30; de mercol h. 7.00 e 14.00.
Duc i dis da les 7.00 per mesora l'é ...
media/k2/galleries/7107/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
13 de auril 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 13 de auril
20 ani Cor di Jëuni S. Cristina
Cunzert ncuei vënderdi 13.4. y duman sada ai 14.4. tla cësa de cultura O.v. Wolkenstein te Sëlva
Per chësc anuel à l Cor di Jëuni de S. Cristina mparà ite la cianties per cor scrites per l musical "Naledi – an African Journey", cun mujiga y storia de Franco Prinsloo. Naledi ie n musical african particuler che nterpretea la mitologia y l folclor sudafrican te na maniera cuntemporana, de nosc tëmps.
L Cor di Jëuni de S. Cristina nvieia duc a unì a scuté su l cunzert ...
media/k2/galleries/7064/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
30 de merz 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 30 de merz
"Ti dé tëmp al tëmp"
N proiet di Cunsëies de Furmazion de Gherdëina a livel de valeda
La tle per miuré la cualità de vita tlo da nëus ie perdrët se tò dl'aurela per zidlé miec l tëmp. Perchël à i Cunsëies de Furmazion de Gherdëina deberieda cun d'autra lies metù ju n program de manifestazions y scumenciadives propi sun l argument "Ti dé tëmp al tëmp." Pità uniràl perchël via per dut l ann scumenciadives de furmazion o sensiblisazion (referac, cursc, ma nce ntervistes, performances, trasmiscions, ...
media/k2/galleries/7062/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
30 de merz 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 30 de merz
Mostres y Ert
"Dolomiti Experience Prize"
Ufofabrik Contemporary Art Gallery endreza na selezion anter artisć, averta a duc, con formazion e enrescida de la proponetes. I venjidores podarà tor pèrt a n residence/workshop a Moena dai 7 ai 14 de oril. Informazions a dolomitiprize@gmail.com.
Lagazuoi EXPO Dolomiti
Sön Lagació ál da odëi ciamó cina ai 8 d'aurí la "Lagazuoi EXPO Dolomiti" cun la mostra temporana "Ötzi y Valmo - canche les porsones incunta les Alpes". Ti salfs d'esposiziun tla staziun a ...
media/k2/galleries/6664/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
09 de fauré 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 9 de fauré
Vivanda ntan l'ena de Carnescià a S. Cristina!
N dumënia, lunesc y merdi, ai 11, 12 y 13 de fauré
Dumënia ai 11 de fauré: Festa cun l'afa Bobby sun la plaza dala dlacia tl zënter Iman a S. Cristina. Unide a jì cun i jadins dala 3 domesdì inant, a balé y s'la rì cun Bobby y a maië de bon crafons. N puderà se mpresté ora i jadins debant.
Lunesc ai 12 de fauré: Duc i mutons puderà se lascé depënjer su l mus coche i à gën. Chësc tla Lia dl Turism da mesa la 3 nchin la 5 domesdì.
Merdi ai 13 de fauré: ...
media/k2/galleries/6663/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
09 de fauré 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 9 de fauré
Avisc
L Museum de Gherdëina ie daviert
L Museum a Urtijëi tla Cësa di Ladins ie daviert nchin ai 31 de merz dal merdi al vënderdi dala 14.00 nchin la 18.30.
Reunion generela dla Lia per la Bibliotech S. Durich
Ncuei vënderdi ai 9.2. dala 18.00 tla bibliotech a Urtijëi. L vën prejentà la statistica, la relazion de cassa y dl'ativiteies tl ann 2017 y n dajerà na udleda al ann 2018. L ie sambën mo mesun fé prupostes.
Azion de renunzië per Cuarëisma „demanco ie deplù"
Dai 14.2. inant. L proiet vën ...
media/k2/galleries/6627/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.51.jpg
02 de fauré 2018

Manifestazions atuales speziales

Publichedes ai 2 de fauré
Gran defileda da Carnescià a Urtijëi
N Juebia Grassa ai 8.2. dala 3 domesdì. La plu bela mascres vën premiedes
N Juebia Grassa, ai 8 de fauré, mët la Lia dl Turism de Urtijëi inò a jì la gran defileda da Carnescià. Duc i mutons y la mutans, coche nce i granc, ie nviei a fé pea la defileda tres Urtijëi, che pierà via dala 3 domesdì dal Hotel Madonna (dlongia l Despar), passerà tres l raion da jì a pe y jirà inant nchin sun Plaza de dlieja. Tlo uniràl fat na pitla festa cun mujiga DJ y partì ora de ...
media/k2/galleries/6626/thumbs/Bildschirmfoto_2015-03-19_um_10.49.36.jpg
02 de fauré 2018

Manifestazions atuales

Publichedes ai 2 de fauré
Dotors y Apoteches
Apoteches
L'apoteca de servisc per Gherdëina ora dl orar ordiner de giaurida, da n vënderdi ai 2.2. nchin n vënderdi ai 9.2. ie chëla de Ciastel, tel. 0471/706323 (orar: lu-ve 8.30-12.00/15.00-19.00, sada 8.30/12.00. Turnus: sa. 8.30-12.00/16.00-19.00, du. 10.00-12.00).
L'apoteca de servisc tla zità plu daujin ie ntan chësta ena la Apoteca "Am Rosslauf" a Persenon, str. Schalderer Bachl 22, tel. 0472/201714.
L'apoteca en sorvisc tla Val Badia, fora dl orar ordinar, dal vëndres ai ...
media/k2/galleries/5527/thumbs/Bildschirmfoto_2017-08-17_um_10.29.28.jpg
17 de agost 2017

I fonghes, creatures fantastiches

N mond misterious e da marevea, che ressèna l’ambient e la tera
Se acà milions de egn i extraterestres aessa chierì n pianet per jir a fonghes, la destinazion miora fossa stat la tera.
Aldò di studiousc, inant che rue i èlbres, nosc pianet era corì da fonghes granaces. Amò anché l’é i organismes più gregn che troon en natura. L più gran organism che vif su la tera l’é n fonch de la foresta de l’Oregon che cour 2200 acri di foresta. Amò dant dai dinosaures, dant dai anfibies, la tera l’era l pianet di fonghes. N’é de granaces e de microscopiches; n’é mile e ...
media/k2/galleries/5412/thumbs/1_Legno_Len_Holz__Foto_Mart_Carlo_Baroni.jpg
31 de messel 2017

Discuscion ”Scultura reloaded” tl Museum Ladin

Discuscion d’ert tl Museum Ladin a San Martin de Tor dal titul: ”Scultura reloaded” cun Günther Oberhollenzer, Bruno Walpoth, Gehard Demetz y Peter Senoner, ai 3 de agost dala 18:30 tl Museum Ladin a San Martin de Tor.
N juebia ai 3 de ogost unirál tení tla stua dl Museum Ladin a San Martin na discuscion sun la scultura tl lën aldidancuei y l mond dl’ert contemporanea.
La sëira ie penseda coche aprofondimënt y riflescion dla mostra “Legno/Lën/Holz” che ie da udëi tla Galleria Civica de Trënt nchin ai 17 de setëmber y che ie unida realiseda n cunlaurazion cun l Museum Ladin.