Fascia

media/k2/galleries/6129/thumbs/Bildschirmfoto_2017-11-16_um_09.19.39.jpg
18 de november 2017

Comun general: gran potenzialitèdes trates demez

Rué a mesa legislatura, la UAL à portà dant na analisa n muie critica de la gestion de la maor istituzion de Fascia
L'é passà 2 egn e mez da canche, ai 10 de mé del 2015, i fascegn ge à metù te man a la Sociazion Fassa (per 38 stimes de più respet a la UAL) la redenes del goern del Comun General e ai 10 de november, giusta a mesa legislatura, la UAL à portà dant sie bilanz de chesta gestion.

Deplù te la edizion dl 17 de november
media/k2/galleries/6154/thumbs/Comedia_Moena_20171104_-13.jpg
17 de november 2017

Jone a far comedia?

L grop di Amisc del Teater da Moena se à sproà te n’autra bela comedia duta da grignar.
L’é stat n auter gran bel suzess chel de la Filodramatica “Amisc del Teater” da Moena che en ocajion de si 20 egn de atività à metù en scena n’autra gustegola comedia dal titol “Jone a far comedia?”, adatament personal de “Pochi ma boni” de Loredana Cont.

Te chesta neva comedia l’é da uzar fora la bela interpretazion de valch ator jà cognosciù de la Filo desche Gunther Pezzè del Menuz, Teresa Taliani, Franco Bez, Manuela Chiocchetti del Stupendo, Alex Chiocchetti del Stupendo, Luca Follador e ...
media/k2/galleries/6149/thumbs/Comune_di_Vigo_di_Fassa.jpg
17 de november 2017

ASUC Vich: fajeve inant!

Te la pruma scontrèda informativa l’envit a duta la jent a se fèr inant per vegnir lité.
Ai 26 de november a Vich l’é l referendum per meter su l’Asuc. Te la pruma de la doi scontrèdes informatives endrezèdes dal Comitat promotor te la sala de consei de comun, stata ai 14 de november, l’é stat uzà fora che duc pel vegnir lité e no demò chi individué dal Comitat promotor.

Enceben che la lege te chesta pruma fasa de costituzion de l’Asuc no la consente de fèr listes, l’é stat ampò dezidù de ge dèr l met a duc i sentadins con più che 18 egn, enteressé a fèr pèrt del Comitat de ...
media/k2/galleries/6098/thumbs/Bildschirmfoto_2017-11-09_um_09.32.22.jpg
13 de november 2017

L contribut di fascegn l'é ruà a destinazion

Serena e Pietro da Cianacei de la Pìcola Solidarietà i é stac ti lesc del teremot de le Marche per ge portèr de persona la bonamans toutes sù te la filiala de Ciampedel de la Cassa Rurala
Dò l teremot te le Marche l'an passà la sociazion Pìcola Solidarietà de Fascia l'aea avert n cont a la Cassa Rurala de Ciampedel per tor sù bonamans. Dò n an, doi de si volontadives i é jic jù e i ge à dat i scioldi diretamenter te man de ot families en dificoltà.

Deplù te la edizion dl 10 de november
media/k2/galleries/6097/thumbs/Bildschirmfoto_2017-11-09_um_09.31.57.jpg
12 de november 2017

Roberto Anesi l'é l mior Sommelier de la Tèlia

L'à vent l concors Ais a Taormina. L'é l patron del Restorant El Pael a Cianacei
L'é tanche vegnù deretorn da la Sizilia e amò no ge pèr vera. L'é el, Roberto Anesi da Cianacei, patron del restorant El Pael, l mior Sommelier de la Tèlia 2017. L'à vent l concors Ais - Premio Trentodoc a Taormina che ge à dat l merità recognosciment per sie percors de empegn, de studies, de sacrifizies, de forza de volontà.

Deplù te la edizion dl 10 de november
media/k2/galleries/6096/thumbs/Bildschirmfoto_2017-11-09_um_09.31.43.jpg
11 de november 2017

L Consei General à aproà la Cordanza de program per Fascia

Duc a una, dò na discuscion zenza polemiches, i conseieres à aproà la destinazion del "Fondo strategich" che spartesc zirca 3 milions e 300 mile euro anter i Comuns de Fascia per 11 intervenc
La Cordanza de program per l svilup local de coejion per Fascia, che dezide co destinèr e spartir fora i finanziamenc del Fondo Strategich teritorial, é stata aproèda ence dal Consei general.

Deplù te la edizion dl 10 de november

media/k2/galleries/6060/thumbs/Bildschirmfoto_2017-11-02_um_09.26.26.jpg
08 de november 2017

Che marevea! Nosc vejin à la mans de òr!

Gran suzess ence chest an per la esposizion "artisć per passatemp" metuda fora en domenia te tendon de Poza per endrez de la Banca del Temp
Ence chest an, per la terza outa, la Banca del Temp ladina de Fascia, soraldut de gra a l'empegn de sia presidenta Aurelia Mosele e de Floriano Bernard à metù a jir la bela scomenzadiva "artisć per passatemp".

Deplù te la edizion dl 03 de november
media/k2/galleries/6085/thumbs/Christian_Fontana.jpg
07 de november 2017

Ne à lascià Christian Fontana

Cognosciù e stimà professor a la Scola Ladina, l’aea 55 egn.
Anché dadoman, mèrtesc ai 7 de november, entorn les 9, sun or del ruf de Pantl a Sèn Jan l’é stat troà zenza vita Christian Fontana da Vich. En lunesc sera l se n jìa deretorn a cèsa a Vich, dal piazal vejin a l’Hotel Dolomiti l’é peà via per tor l pìcol pent sul ruf de Pantl ma fazile per via de la neif l’é slizià jù te ruf e no l’é più stat bon de se mever. I l’à troà l dì dò dadoman, sobito sul post l’é ruà i sanitères ma oramai no l’é più stat nia da fèr.

Christian é cognosciù te duta ...
media/k2/galleries/6059/thumbs/Bildschirmfoto_2017-11-02_um_09.25.29.jpg
07 de november 2017

La forza de Monica rua enscin a Bologna

Enstadì ge é stat entitolà na cambra de la Clinica Pediatrica Gozzardini del Policlinich Sant'Orsola a Monica Croce da Poza, mère de Beatrice e volontadiva de Bambi
A outes, e per fortuna, la persones che à fat del ben da vives no les vegn desmentièdes e chi che la les à cognosciudes les seghita a portèr inant sie bon ejempie e sie recort.

Deplù te la edizion dl 03 de november
media/k2/galleries/6058/thumbs/Bildschirmfoto_2017-11-02_um_09.25.53.jpg
06 de november 2017

Sagrà e calonia neves per la gejia de Poza

La Curazìa de don Andrea Malfatti à portà a compiment doi lurieres emportanc. Te la calonia de Poza troarà lèrga dut l'archivie storich del Decanat. Inaudazion col Piscop ai 12 de november
Entornvìa la gejia, la calonia, l'oratorie e la cortina de Poza i lurieres é beleche fenii percheche dut sie a post, restaurà, renovà e rencurà per ge dar degnità a chisc lesc de devozion tant emportanc per la comunanza.

Deplù te la edizion dl 03 de november
media/k2/galleries/6061/thumbs/STEFANO__GIACOMO__TINEKE_TFF2017.jpg
04 de november 2017

Prendimingiro: dal Trent Film Festival a Rai 3

Doman, domenia ai 5 de november da les 15.30 a Kilimangiaro vegnarà moscià l film de Stefano e Tinke Castioni realisà da la Filmart S.r.l. del regista fascian Giacomo Gabrielli.
Una de la neva produzions de la divijion chino de la Filmart S.r.l., la Filmart Pictures de Giacomo Gabrielli de Moena, la rua a la televijion nazionèla: l'é l film Prendimingiro de Stefano e Tinke Castioni da Verona che doman, domenia ai 5 de november vegnarà manà fora su Rai 3 a la trasmiscion Kilimangiaro portèda dant da Camilla Raznovich e dedichèda ai viajes e a la natura.

L film l’é stat aprijià dai produtores de la Rai percheche l spieia del dut l target proponet da Kilimangiaro e l’é de ...
media/k2/galleries/6056/thumbs/Bildschirmfoto_2017-11-02_um_09.25.14.jpg
04 de november 2017

I sentadins de Vich lita per meter sù l'Asuc

L referendum é ai 26 de november. L Comitat promotor à endrezà doi scontrade de informazion, ai 14 e ai 23 de chest meis
Col prum de jené del 2018 pontarà via l nef Comun de Sèn Jan e bonamenter ence l'ASUC de Vich. Aon scrit bonamenter percheche dut depen da l'ejit del referendum che l'é stat fissà per en domenia ai 26 de november.

Deplù te la edizion dl 03 de november
media/k2/galleries/6082/thumbs/Iveco1.jpg
03 de november 2017

L nef meso ecologich de la Iveco tout jù te Fascia

La firma de trasporc, con l contribut de Dolomiti TV, l’à tout jù la reclam per l nef meso New Stralis NP 460 a Cianacei e sun jouf de Pordoi.
L'èlba e l fiorir de soreie del jouf de Pordoi e l paìsc de Cianacei i é piajui coscì tant a Iveco che l’à dezidù de i meter tel spot jit fora chisc dis passé sui media internazionèi.

Apede a Fascia dapò, la cèsa talièna spezialisèda te mesi de trasport industrièl, per sie nef veìcol inovatif a gas destinà ai viajes lonc, l’à chierì ence etres lesc del Trentin desche l lech de Toblino e la Valle dei Laghi.

Obietif de la reclam śirèda te Fascia l’é chel de manèr fora n dopie messaje: la calità ...
media/k2/galleries/6057/thumbs/Bildschirmfoto_2017-11-02_um_09.26.04.jpg
02 de november 2017

Imprenditores de Fascia premié per sia atività

A Ciavaleis enstadì l'é stat dat fora i recognosciments de maester del comerz a n muie de fascegn da duta la val
En sabeda ai 14 de otober te la maraveousa sala grana de la Comunità Generala de Fiem fora Ciavaleis, la 50&Più de la Provinzia de Trent l'à premià 34 imprenditores del setor terziarie con l titol de maester del comerz.

Deplù te la edizion dl 03 de november
media/k2/galleries/6045/thumbs/21.jpg
31 de otober 2017

Neva Carur, firma ofiziala

I presidenc de la doi realtèdes se à troà tedant al notèr per la sotescrizion de l’at.
Dò che la radunanza straordenèra di sozi stata ai 6 de otober à aproà l projet de fujion con la Cassa Rurala de la valèdes de Primier e Vanoi, ai 27 de otober l’é stat l vèrech ofizial che ge à dat vita en via definitiva a la Cassa Rurala de la Dolomites de Fascia, Primier e Belun.

I presidenc de la doi realtèdes Carlo Vadagnini e Maurizio Bonelli defat i se à troà tedant al notèr Alessandro Franco a Moena, te chela che sarà la senta del nef Istitut de credit cooperatif, per la firma formala ...
media/k2/galleries/6048/thumbs/Nigola_8.jpg
30 de otober 2017

Na “nigola” per smaorèr l turism da d’uton

A la QC Termes Dolomites a Poza l’é stat inaudà n nef projet promozionèl en colaborazion con l’Apt de Fascia. La scomenzadiva la é stata prejentèda da Filippa Lagerback.
Anché, mèrtesc ai 31 de otober, al zenter QC Terme l’é stat prejentà n nef projet promozionèl, na neva proponeta turistica per l’uton te Fascia che – descheche l’à dit l president de l’Apt de Fascia Fausto Lorenz - portarà neves ghesć al zenter benesser e ence te val.

Chest nef projet l’à inom “La nigola del benesser” e l’é na ciaseta de legn e vierech fata sù tel vidor de le QC Terme de Poza. L’é desche na cambra de hotel demò destachèda da la strutura e con vieresc dut intorn. L’é na veduda ...
media/k2/galleries/6010/thumbs/Bildschirmfoto_2017-10-26_um_09.06.14.jpg
30 de otober 2017

L secret de nosc suzess? Pascion, anteveder e leam col teritorie

A la QC Termes Dolomites n event che à metù al luster la stories de sie imprenditores de Fascia e Fiem
Sie stories de suzess, sie imprenditores de Fascia e Fiem che se à metù a confront, che à contà sia esperienzes de lurier. "Fiem e Fascia: la valèdes se conta" l'é l titol de l'event de Media Alpi Pubblicità endrezà en colaborazion con l sfoi l'Adige e l studie legal CD&P.

Deplù te la edizion dl 27 de otober
media/k2/galleries/6032/thumbs/MostraArtPassatemp_bijoux.jpg
29 de otober 2017

Che marevea! Nosc vejin à la mans de òr!

Gran suzess ence chest an per la esposizion “artisć per passatemp” metuda fora en domenia ai 22 de otober te tendon de Poza per endrez de la Banca del Temp.
...
media/k2/galleries/6009/thumbs/Bildschirmfoto_2017-10-26_um_09.06.06.jpg
29 de otober 2017

La jent pel dezider col referendum se la vel la ferata

La streca de la Veisc no l'é anter la prioritèdes de la Provinzia de Trent. Transdolomites vel ge dèr ousc a la comunanza. Insnet a Ciavaleis l'é l'assemblea di sozi
No la é anter la prioritèdes de la Provinzia de Trent la ferata de la Veisc che colea Trent e Penìa. Lo à confermà chest'outa foraldret l'assessor provinzièl ai trasporc Mauro Gilmozzi te sia respostes a doi interogazions ruèdes te Consei chesta setemènes passèdes.

Deplù te la edizion dl 27 de otober
media/k2/galleries/6031/thumbs/UTETD_Poza_2017_sala.jpg
28 de otober 2017

Ence i studenc più gaerc à tacà l’an de scola

Enstadì l’é tacà a Poza l’Università per la jent de età o che à temp a la leta. Chiò vèlch retrat de l'inaudazion.

N auter an de scola é scomenzà chisc dis passé per béleche cincanta studenc, feruscoi e gaerc enceben che mingol “over”, che ence de grazia a la desponibilità de n pulmin i rua da duc i paìjes de Fascia, da Soraga enscin ta Penìa, per tor pèrt a la lezions.
De passa caranta, anter chisc doi ic e l rest dut eles, se à binà en mercol ai 18 de otober per l'inaudazion: dant te gejia de Poza, olache l decan don Mario Bravin à ofizià na bela messa, e dapò te sala del Consei de Comun de Poza olache l'é ...