A don Mario la curazìa de Ciampedel

Data

30 de auril 2020

Galaria retrac

Grandeza scritura

riduci dimensione font aumenta la dimensione del font

Social

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Dò la mestia mort de don Luigi Trottner l'é ruà l decret che ge dèsc sù al preve de Cianacei, Dèlba e Penia la neva encèria.


Ai 13 de mèrz l'é vegnù a mencèr don Luigi Trottner, lascian anter la comunanza de Ciampedel n gran vet spirituèl, culturèl e soraldut uman, ajache dant de dut vegn semper la persona. Na mort senestra da azetèr, descheche l'é scialdi la mort, ruèda te n temp che no ge dèsc nience l met al dolor de fèr sie cors. No se pel dèr n ultim salut, no se pel zelebrèr la sepoltura, no se pel portèr n fior. No se pel strenjer na man o dèr n braciacol, dut chel che se vadagna l'é vèlch message de compascion.

Coscita à cognù se n jir don Luigi Trottner te ospedèl de Roveredo, olache l'à proà a descombater zenza suzess l Covid-19.

Con la departida de don Luigi, ence na comunanza restèda zenza preve, sessaben chela de Ciampedel. A un meis zirca da chel dì, ai 20 de oril l'é ruà da Trent l decret del Canzelier episcopal don Alessandro Aste, con stèmpel e sotscrizion ence de l’arzipiscop don Lauro Tisi che disc: »Cognan se cruzièr del ben spirituèl di fidei de na curazìa de la zona pastorèla de Fiem e Fascia, doventèda veta ai 13 de mèrz del 2020 […] con chest decret nomine l rev.do don Mario Bravin preve de la curazìa di Senc Filip e Giacum a Ciampedel«.

Ai 20 de oril l'é ruà l decret che Ve consegna la curazìa de Ciampedel, apede a cheles che jà aede. Sarèl n gran mudament per Vosc lurier?

Don Mario: Seguramenter l'é più lurier che dant, no pel che esser coscita, ma peisse de poder ge stèr dò a dut cant, con la consapevoleza che un pel fèr demò per un, aboncont. Secondo me la neva più grana no la sarà tant per me, piutost per i fidei de Ciampedel, che da lonch temp i à semper podù contèr su n curat de paìsc. Da ades inant i cognarà se usèr a spartir l curat con autra doi parochies e chest l costarà zenz'auter n gran saut de mentalità da pèrt de la jent de Ciampedel.


Su La Usc stampèda de gejia ai 30 de oril se pel lejer duta l'intervista.

 (Daniele Verra)